Personalechefen 5 - 2012

Tema: HR i direktionen

Gennem mange år har HR flyttet sig tættere på direktionen ud fra devisen om, at det er dér, de store beslutninger træffes. Det er jo også ganske rigtigt, og efter min opfattelse bør HR også være en del af den øverste ledelse, hvis virksomheden mener det med de menneskelige ressourcer alvorligt.
For flere HR-afdelinger er dette mål også opnået, idet ca. 60 % af alle HR-afdelinger i dag direkte eller indirekte er repræsenteret i direktionen ifølge en global undersøgelse fra RBL med Dave Ulrich i spidsen fra 2011, mens dette tal i slutningen af 90’erne kun var på ca. 25 % i Danmark ifølge en daværende undersøgelse fra PA Consulting. Betyder det så, at HR tages med i alle beslutninger?
Nej, det gør det vel ikke nødvendigvis. For det er i hvert fald blevet klart for alle, at en plads i direktionen ikke i sig selv giver indflydelse. Man skal – og det er vel helt forståeligt – kunne bidrage med noget. Med andre ord kan man også sige, at en plads i direktionen måske ikke i sig selv bør være målet. Målet bør i højere grad være at skabe resultater for forretningen. Gør man det, skal man nok få indflydelse – plads eller ej.
Hvis HR vil have indflydelse, skal den skabe resultater, og det gør man ved at kende sin forretning godt. HR skal derfor vide, hvad der foregår, men også forstå, hvad de snakker om i de andre afdelinger. Så sæt dig ind i nøgletal, tal med lederne, mål din egen indsats og tag udgangspunkt i de udfordringer, som organisationen har. Kan du løse dem, kommer både ledere og direktion helt sikkert for at få mere HR.
I det nummer af Personalechefen, som du sidder med foran dig nu, har vi fokus på HR i direktionen, og vi vil give konkrete bud på, hvad HR skal kunne for at være en del af direktionen, og hvordan man kommer der. Derudover har vi også samlet en række gode cases, der giver bud på, hvad en plads i direktionen kan bruges til. Og endelig giver vi også et godt bud på en virksomhed, der uden plads i direktionen leverer rigtig god HR.
For det er i hvert fald sikkert, at en indflydelsesrig HR-funktion uden plads i direktionen er vigtigere end en HR-plads uden indflydelse.


Christian Dahl, Senior Vice President, Strategic Talent Management & Global Human Resources i BCD Travel

HR ved direktionsbordet – hvad skal vi egentlig dér?

I omkring 60 % af danske virksomheder sidder HR med i direktionen, viser den nyeste Cranet-Rapport. Men har HR det, der skal der til for at kunne bruge pladsen til at få reel indflydelse?

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Med ved bordet?

Det er klart, at en plads i direktionen for mange HR-afdelinger signalerer, at man dermed inddrages i den langsigtede forretningsstrategi og tages med i de væsentligste beslutninger, men man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt for at få indflydelse?

Prof. Ken Moore

HUMAN RESOURCES AS A STRATEGIC PARTNER

Businesses that can remain solvent during economic hard times typically expect their managers and officers to think like business people first and technical specialists second.

HR Chef Dorthe Dinesen, Tivoli

HR og forretningen

Debatten blandt HR professionelle om, hvorvidt det er et succeskriterium, at HR-funktionen er repræsenteret i virksomhedens direktion, har fyldt ganske meget gennem en lang årrække. I samme årrække er der sket en markant professionalisering af HR-funktionerne rigtig mange steder – så er diskussionen om pladsen ved direktionsbordet stadig relevant? I min optik er det langt mere interessant, at diskutere, hvad HR bidrager med på såvel strategisk som taktisk og operationelt niveau, end hvor i organisationen vi er placeret.

Nikolaj Henum

HR i direktionen – ikke nødvendigvis sort - hvidt

HR har gennem de seneste 10 år ændret sin funktion i virksomhederne. HR har bevæget sig fra at være en personaleadministrativ funktion til at blive en strategisk partner. Men når spørgsmålet kommer til, om HR bør befinde sig i ledelsen, deler vandene sig.

Torben Andersen, Institutleder, lektor, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet

HR i direktionen…?

At det er topledelsen, der træffer de strategiske beslutninger, er en ganske udbredt holdning i danske organisationer og virksomheder. Det fremgår af stort set alle de målinger, der er foretaget i regi af Det Danske Ledelsesbarometer

Eva Hvelplund, HR-Chef boligforeningen 3B

HR med den brede pensel

HR-afdelingen hos Boligforeningen 3B løser alle HR-opgaver, lige fra HR-administration, rekruttering, introduktion, organisations- og kompetenceudvikling til arbejdsmiljø. Det giver ifølge HR chefen god synergi, når de administrative og de udviklingsorienterede HR-opgaver er samlet.

Marie Korsgaard, Communication manager, PID–Personalechefer I Danmark

Fokus på sundhed og medarbejdertrivsel skaber resultater

Et nybygget hovedkontor gav HR-afdelingen i Electrolux Home Products Denmark en helt unik mulighed for at fokusere på sundhed og medarbejdertrivsel. Det har skabt synlige resultater. Electrolux Home Products Denmark modtager Personalechefprisen 2012 uddelt af PID–Personalechefer I Danmark på baggrund af virksomhedens intensive fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Thrine Nørgaard, HR-chef, Fredericia Kommune, Næstformand i OHRC.

Jobrotation – en oplagt mulighed på tværs af virksomheder, sektorer og kommuner.

I den nylig indgåede akut-pakke for de ledige, der er i risiko for at miste dagpengeretten her til årsskiftet, indgår det, at der skal satses mere på jobrotation.

Benedicte Wiberg, cand.jur og Partner i PwC og Anne Øvlisen, cand.jur, og Senior Manager i PwC

Afskaffelse af Ligningslovens § 33 A

Folketinget har vedtaget at ophæve Ligningslovens § 33 A. Dette har betydning for medarbejdere, som arbejder i udlandet i en periode og samtidig skal betale skat i Danmark.

Sarah Cecilie Simone Hansen, juniorkonsulent, KasterGaardbo

Virksomheder skruer ned for charmen på jobmarkedet

Danske medarbejderes adgang til nye personalegoder er faldet markant gennem de seneste år. I en ny undersøgelse fra Bluegarden svarer blot 19 procent af de adspurgte virksomheder, at de vil udvide antallet af personalegoder. Til sammenligning var andelen helt oppe på 69 procent, da virksomhederne i 2008 fik samme spørgsmål.

HR-specialist Steen Petersen, PWC

De tabte årgange – krisen rammer også talentmassen

Den økonomiske krise har fået virksomhederne til at rekruttere og fastholde de mere erfarne medarbejdere. Det går ud over de unge nyuddannede, som ikke får foden inden for på arbejdsmarkedet og ikke får mulighed for at opbygge erfaringer. De næste mange år vil vi ifølge en ny rapport stå over for en alvorlig mangel på talenter i Vesten.

Partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Søren Møller Rasmussen

Det var ikke ulovlig forskelsbehandling, da en gravid jobansøger efter endt elevtid ikke blev fastansat

(Højesterets dom af 28. juni 2012) En kvindelig jobansøger gjorde gældende, at en virksomhed havde undladt at ansætte hende, fordi hun var gravid. Kvinden krævede kr. 25.000 i godtgørelse for at være blevet diskrimineret pga. sin graviditet. Højesteret fandt ikke, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket en ulovlig forskelsbehandling, og frifandt derfor virksomheden.

partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Søren Møller Rasmussen

Flypersonale havde ikke funktionærstatus

(Sø- og Handelsrettens dom af 17. august 2012) Skifteretten fandt, at en kaptajn og en styrmand ikke havde funktionærstatus, blandt andet fordi deres arbejde med styring af flyet ikke kunne anses som en teknisk eller klinisk bistandsydelse. Endvidere fandt skifteretten ikke, at kabinepersonalet kunne anses som funktionærer, da deres arbejde med sikkerhed og servering af mad ikke var omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1. Flypersonalet havde dermed ikke ret til minimalerstatning efter funktionærlovens § 3.