Personalechefen 5 - 2011

Tema: HR & Innovation

Tag den lyse ide fra projekt til proces

I mange virksomheder sættes der fra tid til anden gang i innovationsprojekter. Gode og spændende projekter der giver værktøjer og tid til at innovere. Der kan med stor fornuft igangsættes sådanne innovationsprojekter, men det er af stor vigtighed, at man er klar over, at innovation ikke (udelukkende) skal komme fra projekter.
Alle virksomheder og institutioner har brug for at være innovative. Nye krav fra kunder, brugere, klienter eller konkurrenter gør, at vi løbende må have fokus på udvikling, forbedring, optimering, ja med andre ord innovation.
Derfor skal innovation ikke være et projekt, men en proces. Innovation bør tænkes ind overalt. Her får HR en væsentlig rolle, for HR kan i høj grad være med til at facilitere innovationsprocesser og lige så vigtigt klæde lederne på til at skabe de korrekte rammer.
Selv om det skal være naturligt at tænke udvikling / innovation ind i alle produkter og så videre, så kan man også med fordel indimellem sætte innovation i faste rammer og give tid. For i en travl hverdag kan ikke mindst tiden være en ”innovations-dræber”.
I dette nummer af Personalechefen sætter vi fokus på, hvordan man kan arbejde med innovation, vi præsenterer en undersøgelse om, hvad der driver entreprenører og endelig artikler om HR´s rolle i innovationsarbejdet.
Til slut vil jeg også henvise til, at vi her i bladet bringer artiklen med vinderen af dette års Personalechefpris. En virksomhed der i høj grad kan leve op til temaet om innovation, idet virksomheden har været i stand til at ændre fokus og kultur for at gå den nødvendige vej fra en konsensuskultur til en performancekultur. Læs om Orifarm, og hvorfor de fik prisen.
God læsning


Birgit Plambeck, direktør i Viborg Kommune

Farvel til fyr og hyr – goddag til fleksible kompetencer

I manges ører kan det lyde mærkeligt at tale om fastholdelse i en tid med høj arbejdsløshed, men det er nødvendigt.

Jens Chemnitz Povelsen

Højt at flyve.......

Der er virksomheder, der bruger måneder og masser af ressourcer på at skabe ny innovativ kraft i organisationen. Og så er der nogle, der lukker en gruppe medarbejdere inde i knap to døgn, hvorefter de stiller med en stribe forslag til innovative projekter. Og det er netop sådan et koncentreret forløb, Kristelig Fagbevægelse har benyttet sig af i sommeren 2011, hvor et halvt hundrede Krifa-medarbejdere var på noget af en kreativ flyvetur.

Pernille Flensted-Jensen, konsulent, og Morten Løkkegaard, adm.dir., Humanostics / PI

Succesfulde iværksættere er gjort af samme stof

Det er almindeligt kendt i erhvervslivet, at det er iværksætterne, der med deres innovative tilgang og entusiasme holder gang i den økonomiske vækst og dermed er i stand til at få hjulene til at dreje rundt. En ny undersøgelse viser, at succesfulde entreprenører har forbavsende ens personligheder.

Martabolette Stecher, coach & konsulent i firmaet moldeQ train

Innovation: Vejen til en ny virkelighed!

Det kræver mod, tid og penge – og at turde give plads til det ukendte. Danske virksomheder ved, at det er vigtigt at beskæftige sig med innovation. Mange virksomheder er måske også allerede godt i gang. Spørgsmålet er bare, om de tilføjer og ændrer lidt hist og pist på deres produkter og processer – eller om de virkelig arbejder med radikale forandringer. Det kan nemlig være svært at planlægge eller forudsige en innovation, fordi det kræver åbenhed til at afprøve noget nyt, mod til at fejle – og ikke mindst tid og penge. Det kan betonelementvirksomheden Spæncom i Kolding skrive under på i samarbejdet med tekstildesigner og kunstner Line Kramhøft. Det har kostet flere års arbejde. Til gengæld har de skabt noget ganske usædvanligt: Poetisk beton!

Jesper Ritsmer Stormholt, Nordisk chef, Google Enterprise

Det afgørende årti: Skab innovation via samarbejde

Jo større muligheder ansatte har for at samarbejde, jo mere innovation skabes der i virksomheden. Det konkluderer en undersøgelse fra Future Foundation for Google Enterprise, der viser en klar sammenhæng mellem samarbejde og innovation, og som spår store forandringer inden for organisation, ledelse og belønningssystemer.

Former professor David Robertson, IMD

DOES YOUR COMPANY HAVE GOOD INNOVATION

Lessons from the LEGO Group

Jakob Lauring, professor og forskningsleder, Handelshøjskolen, Århus Universitet.

Vil du ha´ innovation, skal du også ha´ et godt mangfoldighedsklima

En større spørgeskemaundersøgelse blandt danske organisationer viser, at arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne er åbne overfor sproglig, værdimæssig og faglig forskellighed, er langt mere innovative end organisationer med et mindre tolerant klima.

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Ærlig og direkte feedback skaber resultater

Fra ”working hard-kultur” til ”working focused-kultur”. Orifarm har vist, at man med succes kan indføre en performancekultur, hvor mål og resultater er i centrum via ærlig og direkte feedback. Og for den HR-bedrift modtog Orifarm dette års Personalechefpris, uddelt af PID-Personalechefer I Danmark.

Ditte Lysgaard Vind og Line Stentoft Andersen, HansenPR

Socialt ansvar for hjertet og hjernen

Danske virksomheder tager socialt ansvar ud fra både menneskelige og økonomiske værdier. Det viser en ny undersøgelse. De fleste af virksomhederne har det som en grundlæggende værdi at hjælpe andre, men faktisk viser undersøgelsen, at det for virksomhederne også har en positiv effekt på bundlinjen.

Jesper Holm – Personale- og Organisationschef i Hedensted Kommune og bestyrelsesmedlem i OHRC

Nye tider – nye HR-dagsordener

Tidens retorik er præget af kriser – ord som aktiefald, gældskriser, besparelser, fyringsrunder osv. fylder medierne, dagligdagen og bevidstheden. Dette påvirker naturligvis også rammevil-kårene og hovedopgaverne for HR-funktionerne, og bestyrelsen for Offentlige HR-Chefer, OHRC, ønsker derfor at starte en debat om, hvilke konsekvenser og ændrede krav, der mere præcist er tale om.

John Cederskjold Kierans, PwC

Værdien af elektricitet – og andre løbende ydelser

Indberetningsreglerne for arbejdsgiverne er blevet lettet i 2011, men en ny afgørelse fra Skatterådet om beskatning af fri elektricitet illustrerer, at der stadig både er udfordringer med retningslinjer for værdiansættelse og for vurdering af virksomhedens indberetningspligt.

Frembring det gode medarbejderskab

Har du medarbejdere, som klager over dårligt lederskab? Bed dem om at tage et kig i spejlet! Hvis arbejdspladsen er præget af nag, mistrivsel og dårlige resultater, er det på tide at spørge sig selv: Hvem har ansvaret? Én leder eller 50 medarbejdere?

Helene Amsinck, advokat, og Louise Stibolt Jensen, advokat, Kromann Reumert

Bortvisning af medarbejder med ADHD var i strid med forskelsbehandlingsloven

En medarbejder, som blev bortvist efter fire dages ansættelse p.g.a. en ADHD-diagnose, blev til-kendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Carsten Agerlin, faglig chef i AS3 devemlopment

Er det ikke dumt at innovere

- hvis man ikke kan implementere? Når jeg hører om innovation, og om hvordan udviklingen af de gode ideer opstår, anspores, ledes osv., så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der jo er nogle mennesker, der skal gennem en omstillingsproces, før de innovative ideer bliver til reel merværdi for organisationen.