Personalechefen 2 - 2010

Tema: Kompetenceudvikling

Medarbejdere på rette tid og sted
Helt tilbage fra HR´s spæde start har et af de mere udviklingsorienterede felter i HR-afdelingen været kompetenceudvikling. Dengang talte vi om efteruddannelse, men med et bredere fokus var der også behov for at ændre ordet.

Der er altså ikke noget nyt i, at medarbejderne skal uddannes. Det nye er, at vi nu har en plan over det, således vi i virksomheden har styr på, hvilke kompetencer vi har, og hvor vi overordnet vil hen. Derudover tager behovet også i højere omfang udgangspunkt i virksomhedens behov, hvorimod efteruddannelse tidligere i nogle tilfælde kunne have karakter af personalegode.

På den baggrund er kompetenceudvikling også kommet på den strategiske dagsorden, og HR bliver helt sikkert målt på, om de sammen med lederne kan sikre, at medarbejderne til enhver tid har de rette kompetencer.

I dette nummer har vi sat kompetenceudvikling på plakaten, og vi vil derfor give gode bud på, hvordan HR kan arbejde med området. Som et spændende supplement til HR´s fokus på og arbejde med kompetenceudvikling har vi imidlertid også taget en anden spændende vinkel med. Nemlig hvilke kompetencer HR selv skal have. Ofte er vi i HR så gode til at fokusere på andres kompetenceudvikling, men hvad med os selv? Har HR de rette kompetencer? Læs et bud på hvilke kompetencer HR skal have.

Kompetencer er noget, som enhver virksomhed, leder og HR-afdeling bør have fokus på, for med den lidt klicheagtige sætning om, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, så er det altså tilfældet, at virksomheden kun når de opstillede mål og kan følge med på nye markeder, med nye teknikker og så videre, hvis medarbejderne har de rigtige kompetencer på rette tid og sted.

God læselyst


Vibe Søgaard, No Nonsense Network

Carlson Wagonlit Travel lancerer rejsebranchens første obligatoriske uddannelsesprogram

Som den første virksomhed i den danske rejsebranche – og det første land i den globale rejsekoncern Carlson Wagonlit Travel (CWT) – har CWT Danmark i februar søsat en målrettet obligatorisk kompetenceudviklingsproces for alle ledere og medarbejdere. Målet er gladere medarbejdere, mere tilfredse kunder og en bedre bundlinje.

Stina Atar, HR Functional Leader at UNOPS og Lars Kure Juul Nielsen, Partner i LARS INC & TMA Nordic

Fra talent & kompetencer til performance


Ledelseskonsulent Karen Kramhøft og assistant professor Ulrik Brandi, Teknologisk Institut

Faciliterende læringsforløb: løsningen på kompetenceudviklingens grundudfordring

Selv om danske virksomheder er præget af krisen, synes kompetenceudvikling på ingen måde at være på tilbagetog. Men i hvor høj grad forankres kompetenceudvikling reelt i løsningen af hverdagens arbejdsopgaver? Flere af de førende forskere inden for læring og Human Resources peger på, at der kun sjældent sker en overførsel (transfer) af den viden og de kompetencer, som ledere og medarbejdere erhverver sig i uddannelsesaktiviteter i dagligdagens praksisser (Baldwin & Ford, 1988; Brinkerhoff, 2006). Baseret på Teknologisk Instituts ledertendensundersøgelse for 2010 er anbefalingen i denne artikel, at overførslen af ny viden bør faciliteres, så læringens forankring i hverdagens arbejdssituationer optimeres.

Birgitta Slot Christiansen, HR-partner, Borgmester Afdeling, Lønhuset

Intenst samarbejde for at skabe let løn

Opgaven med lønudbetalingen i Århus Kommune sendes i udbud i 2011. Lønhuset, som er kommunens samlede lønadministration, har lagt sig i selen for at vinde udbuddet gennem effektiviseringer og kompetenceudvikling. Visionen er klar: Det skal være let at lave løn i Århus Kommune.

Marlene Grøftehauge

HR-medarbejdere skal tænke i business-baner

Hvis HR-medarbejdere vil sikre deres plads og funktion i virksomheden, er det vigtigt, at de har fokus på forretningsdrift og styrker deres kompetencer inden for feltet.

Thomas Thaulov Raab

Den kompetente hjerne

Kravene til den moderne medarbejder er enorme. Vi skal kunne mestre lige dele samlebåndsarbejde og kunsthåndværk – dvs. kunne udføre de daglige arbejdsopgaver hurtigt og effektivt uden unødig spildtid, samtidig med at vi udvikler os selv som mennesker og konstant er på vej mod nye højder, hvad angår kreativitet, faglighed og innovation. Men er det overhovedet muligt at indfri disse ambitioner? Og i givet fald: hvordan?

Direktør Thomas Heltborg Juul, Top1000.dk

Stor mangel på kvalificerede medarbejdere – på trods af finanskrisen

Flere og flere virksomheder vælger at rekruttere globalt, fordi de rette kompetencer ikke findes i tilstrækkeligt omfang i Danmark.

Finn Hansen

HR – funktionen får den rolle, som den har fortjent

Der går næsten ikke en måned uden, at jeg hører, at HR-funktionen skal tænke mere i forretning og ikke kun arbejde med de bløde værdier. Men hvad er årsagen til, at HR-funktionen stadigvæk har et ry for kun at interessere sig for den rent menneskelige udvikling og ikke så meget koordinerer denne udvikling med det forretningsmæssige?

Ulrik Schultz Brix, ph.d.

VÆRDI I REKRUTTERING NU I 3D

God og effektiv rekruttering og udvælgelse af medarbejdere fremhæves ofte som en afgørende betingelse for virksomhedernes konkurrenceevne og overlevelse, hvilket måske er årsagen til, at mange oplever denne del af HR-afdelingens arbejde som meget værdifuldt. Derfor er der stor interesse i at undersøge og synliggøre værdien i rekrutteringsarbejdet.

Anna Patrizia Rogaczewska & Søren Ellegaard

Ny rapport: Managing Tomorrows People. Skæring i medarbejderomkostninger kan være en bjørnetjeneste – her er scenarierne for fremtidens HR-organisationer

Lavkonjunkturerne har resulteret i en rygmarvsreaktion, som fokuserer på kortfristede besparelser. HR er ingen undtagelse, men en ny rapport fra PriceWaterhouseCoopers opfordrer til at se på arbejdspladsen et årti fra nu og vurdere virkningerne af de beslutninger, vi træffer i dag.

Cand. merc. Dan Andersen, Conmoto A/S

Grimme ællinger

Det er værd at huske, at de fleste grimme ællinger vokser op og bliver til ænder og ikke nødvendigvis elegante svaner. Men hvordan kan man skelne ællingerne fra hinanden og forudse, om de udvikler sig til ænder eller svaner? Konsulent og cand. merc. Dan Andersen, Conmoto, reflekterer over, hvordan man udvælger talenter, der bliver til noget?

Fred Johnsen, Partner 2BM A/S

Spørgsmål og svar om HR & IT


Professor Lynda Gratton, London Business School

Thriving in the Future: the shift from the generalist to the master specialist

As the research consortium on the future of work continues at a wonderful pace, we are beginning to move from the five themes , which will impact on the future, to what this means if we and our families and friends are to thrive in the future

Jørgen C. Friis, Diplomleder HRD, Founder og partner i HR Profiler & Cand. psych. Lars Steen Hansen Partner i konsulenthuset Agerschou & Hansen

Mange modeller – er der en rød tråd?

Fra tidernes morgen har mennesket interesseret sig for at forstå andre menneskers adfærd, reaktioner, tanker, følelser mv. – hvilket jo er kernebegreber i det, som psykologien beskæftiger sig med. Den psykologiske tankegang kan da også dateres helt tilbage til de oldgamle indiske yogitraditioner. Men der er tråde meget, meget længere tilbage i tiden. Spændende i den sammenhæng er da også evolutionspsykologiens grundtanke, at det moderne menneske har en stenalderhjerne gearet til overlevelse på savannen. Vores vestlige psykologi dateres ofte til det antikke Grækenland og til tankerne omkring fire universelle personlighedstyper eller temperamenter. Moderne videnskabelig psykologi dateres gerne til slutningen af 1800-tallet, hvor man begyndte at undersøge de psykologiske fænomener mere videnskabeligt via forskning og moderne videnskabelige metoder. Et af fokuspunkterne for psykologien på den tid var at forstå og forklare de individuelle forskelle mellem mennesker. Én af pionererne i differentielpsykologien var Sir Francis Galton (1822-1911), der især interesserede sig for studiet af mentale færdigheder (individuelle forskelle inden for intelligens), men han bidrog også til udvikling af personlighedspsykologien og dens måleredskaber.

Ole Zinck, Vice President Human Ressource, Cheminova koncernen

Human Ressource-funktionen – om larven, der nu er blevet til en sommerfugl !

HR-funktionen er den funktion, der sikrer sammenhængskraften i virksomheden fremover. Den sikrer, at den uenighed – der er forudsætningen for innovation og udvikling – ikke munder ud i konflikter, men i endnu bedre resultater, fordi både virksomhedens og menneskenes interesser og behov bliver imødekommet.

EAPM

Intuitionens magt

I sin natur er intuition noget, der er svært at sætte fingeren på. Men selv om det er svært at beskrive ved at anse det for en særlig tillært ekspertise, giver det dig mulighed for at høste materielle belønninger, skriver Eugene Sadler-Smith. Mange ledere tror, at deres intuition – ofte beskrevet som ” det gode instinkt” – er uundværlig, når de foretager forretningsmæssige beslutninger. Men mens anekdoter om Virgins Sir Richard Branson, Apples Steve Jobs eller tidligere GE chef Jack Welch kan være uimodståelige, er en mere saglig diskussion nødvendig. Hvad er intuition egentlig, hvordan virker det – og kan det udvikles?