Personalechefen 1 - 2012

Tema: Det nye arbejdsmarked

Er vi klar til det nye arbejdsmarked?

Her i begyndelsen af det nye år står det klart for alle, at krisen ikke har sluppet sit tag i Danmark – eller verden i øvrigt – endnu. Det er derfor også tydeligt, at vi sammen med det meste af den øvrige verden står over for store udfordringer i en stadig mere global verden.
For Danmarks vedkommende står vi over for at skulle finde en ny plads på den internationale scene, hvor vi kan konkurrere på de parameter, som vi nu en gang er gode til.
Hos PID har vi valgt at tage de store briller på i dette første nummer af Personalechefen i 2012, hvor vi sætter fokus på temaet ”Det nye arbejdsmarked”. I magasinet vil vi kigge på, hvordan vi samfundsmæssigt kan skabe de rette rammer for et dansk arbejdsmarked på en international scene, dels gennem en opdatering af vores flex-security-model til en mobications-model, og dels gennem et bud på, hvad foreningerne PID og OHRC ser som udfordringer og muligheder i forhold til forårets trepartsforhandlinger mellem regering og de faglige organisationer.
Ud over et kig ud på det store plan så kommer der også i bladet artikler, der kigger på udfordringerne på det nye arbejdsmarked på et mere individuelt plan.
Nye typer af medarbejdere giver nye udfordringer på arbejdspladserne, og vi kigger på, hvad det er for generationer, der er på vej på arbejdsmarkedet. Det er imidlertid ikke kun de unge, der har ændret sig. Nye ledelsesformer må også til for at skabe medarbejdere, der kan tilgodese fremtidens krav. Endelig byder bladet også på en vinkel om kultur. For i en global verden er mange allerede nu og flere i fremtiden en del af en international virksomhed og bliver dermed en del af en global virksomhed, hvor der skal være plads til alle.
Med andre ord så lægger vi året ud med en række stærke bud på Det nye arbejdsmarked. For skal vi være med, så skal vi være klar!

God læselyst


Maria Hamm, Head of HR Processes EMEA, DHL Global Forwarding & Freight

Det Internationale Puslespil


Nikolaj Lubanski, Ove Kaj Pedersen og Søren Kaj Andersen

Fra flexicurity til mobication

- Nye udfordringer for det danske samfund

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Få fat i de unge

Hvis du planlægger at rekruttere til nye job, som du altid har gjort, så får du sikkert nogle, der ligner dem, du allerede har rekrutteret. Men er det dem, der kan imødekomme fremtidens udfordringer? Læs mere her hvis du gerne vil have fat i fremtidens arbejdskraft – de unge.

Finn Havalesky, Garuda Research Institute, Ejer og udviklingsansvarlig

Det nye arbejdsmarked – de samme udfordringer

Hvis man blev sendt herned på jorden fra en fremmed planet for at observere mennesket og relationerne mellem menneskene, kunne man let forledes til at tro, at en af menneskets yndlingsbeskæftigelser var at prøve at lave om på andre mennesker. Lidt abstrakt, måske, men hvor tit møder vi ikke den holdning, at hvis bare han eller hun var sådan eller sådan – eller ikke gjorde sådan eller sådan, så ville vi blive mere lykkelige og alt ville gå lettere! Hvis andre lever op til vores forventninger, bliver vi glade og føler os trygge. Hvis ikke, gør vi alt, hvad vi kan for at få dem til at leve op til vore forventninger. Vi lokker eller truer med belønninger eller straf, med pædagogisk snilde eller rå kraft. Men hvor tit lykkes det, vel at mærke med en lykkelig udgang for begge parter?

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Et fremtidigt arbejdsmarked til gavn for hele Danmark

De to HR-foreninger PID og OHRC giver sammen et bud på, hvad der bør lægges vægt på i de kommende trepartsforhandlinger.

Per Jensen, projektchef, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune

Det nye arbejdsmarked

Udfordringerne for det danske arbejdsmarked har ændret sig radikalt i løbet af ganske få år.

Charlotte Hervit, HR-Chef, Faaborg-Midtfyn Kommune & formand for OHRC

Er ledere blevet ledere?


Anne Ditlev Nygaard, personalechef, Triax A/S

Når der er musik i stalden, giver køerne mere mælk

Med en baggrund i marketing og uden en på forhånd fastlagt karriereplan har personalechef hos Triax A/S Anne Ditlev Nygaard i 20 år arbejdet med HR. Grundholdningen og udgangspunktet har gennem alle år været det samme – nemlig at medarbejderne er den vigtigste ressource, og hvis de har det godt, så leverer de også en bedre indsats.

Sats på nogle få frynsegoder

For at sikre effektivitet kan det være klogt at tilbyde nogle få frynsegoder og så gøre det ordentligt.

John Cederskjold Kierans og Mie Degn Andersen, PwC

Er bruttolønsordningerne stadig levende?

De seneste lovændringer vedrørende beskatning af multimedier mv. har nogle steder udløst en fornemmelse af, at bruttolønsordningerne snart er en saga blot. Dette behøver ingenlunde at være tilfældet. Til gengæld indebærer de nye regler en begrænsning og ændring af enkelte af de goder, det kan betale sig at tage med i en ordning.

Heidi Fjelsted, Helle Brams og Henrik E. Skaanderup

Læs en personlig beretning om, hvordan det opleves at miste sit job.


Helene Klinkby, PID-Personalechefer I Danmark

Portræt af det danske arbejdsmarked

Udfordringerne står i kø for at få det danske arbejdsmarked til at blomstre igen, hvilket betyder, at der er behov for fleksibilitet og kompetenceudvikling blandt den danske arbejdsstyrke. Virksomheder skal fokusere på innovation i bestræbelserne på at skabe vækst for at bevare og etablere arbejdspladser.