Personalechefen 1 - 2011

Tema: Talent Management

Fremtidssikring: Talentfulde medarbejdere

Det er uomtvisteligt, at vi i de danske virksomheder i fremtiden har brug for talenter. Talenterne, som er de medarbejdere, der kan og vil lidt ekstra, og som skal være drivkraften for videreførelsen af virksomheden og den løbende fornyelse af den.

Nu er det jo ikke, fordi der er noget nyt i, at virksomhederne har haft fokus på gode medarbejdere. Man har altid haft øje for den med det særlige talent, og disse medarbejdere har typisk fået lidt mere i løn, blevet udpeget som ledere eller fået en anden central rolle i virksomheden.

Med øget fokus på innovation i et
samfund med lynhurtige forandringer er det imidlertid blevet nødvendigt med endnu mere fokus på de gode medarbejdere, og mange virksomheder er derfor mere formaliseret begyndt at arbejde med dette område – også kaldet talent management.

For alle virksomheder handler talent management selvfølgelig om at have de bedste medarbejdere til enhver tid. Man bør imidlertid ikke være blind for, at talent management er og også i fremtiden bliver et væsentligt element i rekrutterings- og fastholdelsespolitikken. Kommende kandidater på arbejdsmarkedet vil have øje for, hvor der er mulighed for udvikling, særlige træningsforløb og karriereveje, og for dem vil det helt sikkert være et væsentligt udvælgelseskriterium, at der sættes fokus på talenterne.

I det første nummer af Personalechefen i 2011 sætter vi fokus på de medarbejdere, som virksomhederne og Danmark så hårdt har brug for. Vi kigger dels på begrebet talent management, men vi fortæller også nogle gode historier om, hvordan forskellige virksomheder helt konkret har arbejdet med udvikling af deres talenter. Som noget nyt i år vil vi i hvert nummer desuden have en fast side med ”ti gode råd” til det aktuelle tema. Vi håber, at vi dermed også kan give dig et konkret værktøj at gå i gang med, hvis temaet er på din dagsorden.

Glæd dig til de kommende numre af Personalechefen med nye spændende temaer. Vil du se alle årets temaer, kan de findes på PID´s hjemmeside www.pid.dk.


Jens Chemnitz Povelsen, journalist

Talentudvikling skal medvirke til at skabe resultater

Alle medarbejdere i en virksomhed besidder talenter. Men det er langtfra givet, at alle har et talent, som matcher virksomhedens behov. Derfor handler talentpleje i høj grad om at udse sig de talenter, der bedst passer ind i forhold til virksomhedens strategiske målsætninger.

Barbara Marker og Jens-Peter Poulsen, PA Consulting Group

Talent management – Hvad gør de bedste bedre?

Talent management står i en krise – ikke bare i den enkelte virksomhed men også i større sammenhænge. Hvis vi ikke er i stand til at tiltrække og uddanne det rigtige antal talenter, vil det ikke alene være en trussel for den enkelte virksomhed men også for Danmarks fremtidige velfærd. Store ord. Men det er store ting, som står på spil.

The Boston Consulting Group and the World Federation of People Management Associations

Number one on the strategic HR agenda: Talent management

Findings from the BCG-WFPMA Global HR Report 2010 reveal the accentuated position of talent management for HR and business executives in Denmark and the world.

Det er kompetencer, resultater og cv'et der tæller

I TDC skal du både være talentfuld og have kompetencer inden for helt specifikke områder for at komme i betragtning til TDCs talentprogram. Til gengæld er programmet ikke kun for talentfulde ledere men også for TDCs mange talentfulde specialister.

Simon Andersen, konsulent og spiludvikler, Engage-people

Sats på de skjulte talenter

Der er store paradokser forbundet med talentudvikling. Udvikler man det rigtige talent, og hvor meget bør man forme og opbygge noget hos et menneske, der måske bedst kommer til sin ret, hvis det flyder frit og uhindret på egne præmisser?

John Weeks, Professor and Jean-Louis Barsoux, Research Fellow

ARE YOU ACHIEVING YOUR FULL POTENTIAL?

Are you achieving your full potential? If you feel the answer is no, be encouraged. The fastest man in the world was also in the same boat at one point in time.

Marie Korsgaard, Communication Manager, PID–Personalechefer I Danmark

Vil du tiltrække, fastholde og udvikle talenter?

Med udgangspunkt i et mål om at tiltrække, udvikle og fastholde talenter, der evner at udvikle organisationen og føre den sikkert gennem fremtidens udfordringer, er flere af PID’s medlemsvirksomheder gået sammen for at udvikle et talent management-program for virksomhedernes medarbejdere.

Britta Borch Egevang, direktør, Job og Karriere, overordnet ansvarlig for Human Resources, Djøf Karriere og kompetencenter, Djøf Efteruddannelse samt Djøf Netværk

Klar tale i HR ELLER Forstår de, hvad I siger?

”Et menneske, der ikke har information, kan ikke påtage sig et ansvar. Et menneske, som har information, kan ikke undgå at påtage sig et ansvar.” Jan Carlzon

Marie Korsgaard, Communication Manager, PID-Personalechefer I Danmark

HR – for både private og offentlige virksomheder

PID–Personalechefer I Danmark og Offentlige HR-Chefer (OHRC) har netop indgået et formelt samarbejde. Målet er at styrke de to foreninger og på sigt at sammenlægge de to HR-organisationer. Dermed er PID og OHRC de første foreninger, som understøtter de politiske toner om mere offentligt/privat samarbejde. Sammen står de så stærkere i forhold til at bidrage til en løsning af de arbejdsmarkedsudfordringer, Danmark står over for.

Edda Schmidt-Bambach, HR Coordinator, Médicins Sans Frontières

På HR-job – med hjertet på rette sted

Article with Médicins Sans Frontières - Denmark

Carsten Agerlin, faglig chef, AS3 Development

Taber I talenterne på gulvet?

Har I overvejet konsekvenserne af talentprogrammer, og hvordan I bedst sikrer, at de bliver succesfulde?

Peter Ulka og Ib Pedersen, HerbertNathan & Co. A/S

Erfaringer fra danske implementeringer af HR-systemer

Mange organisationer oplevede op til finanskrisens indtog, at det blev vanskeligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Betydningen af at kunne fastholde og videreudvikle eksisterende medarbejdere til de nye behov, der opstod rundt omkring i organisationerne, var på det tidspunkt kraftigt voksende. I mange virksomheder blev der derfor i denne periode smedet planer om implementering af nye HR-systemer, der kunne understøtte virksomhedernes bestræbelser på at blive bedre til at fastholde og udvikle medarbejderressourcer!

Anne Bang, Direktør og Partner i Aksia Institute

Fremtidens værdiskabelse - det gemte potentiale

Managementguruen Peter Drucker sagde det allerede i 1950’erne, og 50 år senere sagde en anden managementguru C.K. Prahalad det. I det mellemliggende halve århundrede har utallige succesfulde erhvervsfolk sagt noget lignende, så nyt er det egentlig ikke: Det er kunden, der bestemmer, om virksomheden skaber værdi, og det er ledelsens ansvar at lede og organisere arbejdet, således at kunden oplever, at virksomheden skaber værdi. Men den nye udfordring er at for at kunne lede og organisere ud fra kundens forståelse af værdi, må vi sætte fokus på, hvordan vidensamfundets opblomstring af nye stærke fagligheder skaber nye udfordringer for virksomhedens fremadrettede værdiskabelse.

John Cederskjold Kierans, Cand. jur. Senior Manager, PriceWaterhouseCoopers

Klarer din bruttolønsordning skærene?

I de seneste år har bruttolønsordninger spredt sig som en løbeild blandt landets virksomheder. Ledelsesmæssigt har bruttolønsordninger den fordel, at de er et synligt og relativt billigt personalegode. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, for der er en række forhold, man som arbejdsgiver bør være opmærksom på.

Personal og Ledelse, nr. 8, 2010

Fælles viden har dobbelt værdi

Den bedste læring sker i mødet mellem nye problemstilligner og dokumenteret erfaring

Finn Majlergaard, Dr., MBA, ledende partner i Gugin samt professor på International School of Management i Paris

Tjen penge på kulturel mangfoldighed

Denne artikel handler om, hvor stor betydning korrekt håndtering af kulturforskelle har på virksomhedernes resultater. Jeg har i over 10 år rådgivet virksomheder verden over i at udnytte kulturforskellene pro-aktivt, men jeg har indtil for nylig ikke haft nogle konkrete tal på, hvor stor indflydelse håndteringen af kulturforskellene har på en virksomheds resultater.

Kromann Reumert

EU-domstolen underkender funktionærlovens § 2a, stk. 3 om fratrædelsesgodtgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsdirektivet, når funktionærloven fastslår, at en funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis vedkommende vil modtage alders-pension fra arbejdsgiveren, når funktionæren er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år. Det har EU-Domstolen netop fastslået i en afgørelse i den såkaldte "Ole Andersen-sag".

Kromann Reumert

EU-domstolen underkender funktionærlovens § 2a, stk. 3 om fratrædelsesgodtgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsdirektivet, når funktionærloven fastslår, at en funktio-nærs ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfal-der, hvis vedkommende vil modtage alders-pension fra arbejdsgiveren, når funktionæren er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år. Det har EU-Domstolen netop fastslået i en afgørelse i den såkaldte "Ole Andersen-sag".