HR-chefen 6 - 2020

Tema: Ledelsesudvikling

En leder i udvikling

En leder, leder mennesker, mere end hun/han drifter projekter, så hvordan kan HR understøtte og udvikle lederens talent? Lederne har en stor berøringsflade og en stor betydning for, i hvor høj grad en virksomheds strategiske mål kan opnås, med de ressourcer virksomheden rummer. HR understøtter organisationens ressourcer, både i sammensætningen og i ledernes kompetencer og er derved medansvarlig for ledelseskvaliteten. Ifølge AS3 Jobsurvey skiftede tre ud af ti i 2019 og 2020 job, fordi de oplevede dårlig ledelse i deres tidligere job. Det er altså den højst rangerende årsag til jobskifte, hvilket netop understreger både hvor kompleks og samtidig nødvendig god ledelse er.

I dette sidste nummer i 2020 har vi valgt at sætte fokus på Ledelsesudviklingens mange facetter.

Vi kender måske alle til dårlig ledelse, og ved hvor meget det betyder for kulturen, arbejdsglæden og resultaterne, når det for lederne kniber med selverkendelsen, deres egen bevidsthed og deres relationer til andre. Hvordan kan HR hjælpe lederne med at sætte lys på netop dét, som de skammer sig over? Måske skal vi som mennesker først mærke, hvor det gør ondt, før vi kan ændre det.

Udvikling af ledere kræver emotionel intelligens, reelle kompetencer og en stor bevidsthed både hos lederen og internt hos HR, for at kunne opnå de ønskede resultater virksomheden har behov for. Forandringer er som bekendt vores konstant, og både som mennesker og som del af samfundet udvikler vi os. Så hvad indeholder disciplinen ”ledelsesudvikling”, og hvordan udvikler og sammensætter HR de nødvendige ressourcer, for at kunne understøtte den udvikling?

Associate Director of Learning Corporate Research Forum, Nick Holley, udtrykker at HRs formål er at supportere sin virksomheds strategiske mål, og derfor netop at klæde lederne på til den opgave. I samråd med den øverste ledelse, skaber HR virksomhedens ressourcebank og derved bliver rekruttering en utrolig vigtig del i strategisk organisationsudvikling.

Et menneskes professionelle værktøjskasse rummer adskillige typer af redskaber, og her sætter vi ligeledes fokus på, at der skal noget helt nyt i værktøjskassen; nemlig metoden. Skiftet fra at have opgaveansvar til at få personaleansvar, handler meget mindre om opgaveerfaring og meget mere om empati og mindset. Både de nuværende lederes udvikling, og de nye lederes transition, kræver fokus på blandt andet overbevisninger. Men hvorfor det? Og hvordan kan overbevisninger være ledelse?

COVID-19 ændrer de rammer vi kender, hvilket også påvirker de ledelseskompetencer, virksomheden har behov for. Derfor skal ledelsesudviklingen klæde lederne på, til at udøve strategisk ledelse i en krisetid, hvor fremtiden er svær at forudsige.  

Vi håber det giver anledning til refleksion, og støtter jeres processer i ledelsesudvikling

 

God læselyst


Jesper Havaleschka, forsknings- og udviklingsmedarbejder, Garuda AS // Mikkel Hune Toxvig, kommunikationsansvarlig, Garuda AS

Fra medarbejder til leder: Hvordan understøtter HR den første ledelsestransition?

Ledernes første formelle transition – fra medarbejder til leder – er en enestående mulighed for HR til at synliggøre sin værdi som strategisk samarbejdspartner for ledelsen. Det kræver, at HR ved, hvad der kendetegner overgangen, hvori ledere adskiller sig fra medarbejdere, og hvordan HR kan bruge denne viden til at understøtte transitionen.

Karen Tobiasen, CEO & Founder of BreathingBusiness

Transformativ ledelse: 3 katalysatorer, der gør os i stand til at ’performe og transforme’

Vi bliver ofte forfremmet til ledere på grund af vores tekniske færdigheder. Det vanskelige er, at vores problemer i dag ikke er af teknisk karakter – så havde vi jo løst dem for længst. Nutidens udfordringer, som er systemiske, komplekse, uden kendte løsninger og i konstant forandring gør det nødvendigt for os til at finde en anden vej.

Anne Hundtofte og Olav Damholt, chefkonsulenter, Erhvervsakademi Aarhus

Sproget er magisk – hvor fører dine ledersamtaler dig hen?

Udviklingen fra industrisamfund til vidensamfund indebærer en højere grad af medarbejderinvolvering i virksomhederne. Det kalder på en mere dialogisk ledelse, hvor netop lederens evne til at bruge sproget klogt bliver meget centralt. Som leder er du ustandseligt involveret i mange forskellige typer af samtaler i forskellige kontekster.

Jan Heiberg Johansen // Niels-Henrik Sørensen

Hvad kan krisen lære os om fremtidens ledelsesudvikling?

Forestil dig, at du rekrutterer en ny leder, Anna, som fra dag et får ansvar for en afdeling med alvorlige drifts-problemer. Det er et velkendt scenarie. Forestil dig så, at du har et systematisk fokus på at støtte hendes udvikling som leder, mens hun kaster sig over sin opgave.

Roger Delves, Professor of Practise at Hult Ashridge Executive Education

Why must leadership development change?

Because everything must change. Because we are living in an inflection point. Virtually every society, every industry, every education system, every medical infrastructure, every business will change in the aftermath of the current pandemic, beyond recognition, and lastingly, whether for better or for worse, whether through growth or contraction.

Bjarne Voigt Hansen og Per Møller Janniche, chefkonsulenter i KLK – KL’s Konsulentvirksomhed

Ny leder ombord – hvor var det lige, vi skulle hen?

En rekruttering er ikke bare en mulighed for at ansætte en ny kompetent direktør, chef eller leder. Det er også en af de vigtigste begivenheder i et organisatorisk perspektiv. Det er en oplagt mulighed for at sætte det lange lys på og tænke strategisk over, hvordan I bedst fremmer og understøtter det, som er vigtigt for jer.

Kenneth Grothe Toustrup, RelationsPeople

Vækstrejse gav HR plads i hjertet af forretningen

Store planer om vækst banede vejen for, at HR fik plads ved lederbordet og blev en central del af virksomhedens strategi.

Marian van Bakel og Julie Emontspool, Institut for Marketing & Management, SDU

Brobygning på arbejdspladsen

Vores arbejdspladser er i stigende grad blevet interkulturelle. De er et mødested for forskellige kulturer, køn og aldersgrupper, og det kræver interkulturel kompetence at kunne navigere i sådanne kontekster, hvor mennesker med forskellige baggrunde mødes. Men hvad er (inter)kulturel kompetence?

Tid til refleksion over… LEDELSESUDVIKLING

DANSK HR har i dette nummer sat fokus på ledelsesudvikling. Uanset om det er eksterne faktorer eller interne beslutningstagere, der sætter processer i gang i virksomheden, har lederne en central rolle i at få implementeret de strategiske overvejelser i praksis.

Kilde: Personal og Ledelse, 5-2020 // Frit oversat af: Sussie Hartelius

Norsk coronakrise-undersøgelse: Mange ansatte arbejder meget mere

Medarbejderne slapper ikke af på hjemmekontoret, selv om nogen har italesat det. Tværtimod – mange har arbejdet ekstra, og samtidig er ekstraindsatsen skævt fordelt.

Nyhedsspot

Vidste du at...

Elsebeth Hauge, foredragsholder, forfatter og lederudvikler

De hotte HR-begreber: Taler du med lederne om lederskammen?

Som HR-partner har du afgørende indflydelse på lederens evne til at nå de opstillede mål, for ledere træffer ikke kun rationelle og fornuftige beslutninger. Men det kræver at du tør stille de nærgående spørgsmål og hjælpe lederen til at få øje på sin egen lederskam.

Nikolaj Henum, VirkKom

The sweet spot between people and business

Igennem næsten 25 år har Thomas Kolber repræsenteret HR i topledelsen hos flere af landets største virksomheder. For et år siden takkede han ja til en stilling som Chief People and Change Officer hos Knauf Ceiling Solutions.

Adam Rewucha, Senior Manager, PwC

Skærpede krav til indstationerede medarbejdere i Danmark

Udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere til Danmark, bliver omfattet af skærpede krav fra 1. januar 2021. Arbejdet i Danmark skal i videre omfang ske efter danske ansættelsesretlige regler.

Marianne Granhøj, Partner, Kromann Reumert // Mette Bull Richmann Graah, Advokat, Kromann Reumert

Har din virksomhed styr på det psykiske arbejdsmiljø?

Arbejdstilsynet har med en ny bekendtgørelse sat øget fokus på de regler, der gælder for arbejdsgivere, for at sikre et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø for deres medarbejdere. I denne nyhed giver vi dig overblik over disse regler og forpligtelser.