HR-chefen 6 - 2018

Tema: Kultur og etik

Opfør dig nu pænt!

Selvom de fleste af os, når vi bliver spurgt, siger, at de vigtigste elementer i et job er spændende opgaver, en tilfredsstillende løn og mange udviklingsmuligheder, så er der også nogle helt andre parametre, der betyder rigtigt meget for os. Her tænker jeg på nogle langt mere almenmenneskelige forhold.  

For et faktum er det, at vi også ønsker at være et sted, hvor vi behandler hinanden ordentligt, hvor vi er stolte af vores virksomhed/produkter, og hvor vi oplever, at vi sammen får skabt nogle tilfredsstillende resultater. Med andre ord, vi kan lide at være en del af noget større, og vi kan lide at være et sted, hvor vi er værdsat.

Stolthed handler dog ikke kun om forretningsmæssig succes. Det handler også om at være en del af noget, man kan være stolt af, og vi har i år set et par tilfælde på virksomheder, der er kommet i kraftig modvind, fordi de ikke optrådte etisk korrekt, tænk bare på Danske Bank og Kurt Beier.

Med denne indledende beskrivelse kan det lyde som om, jeg snakker om arbejdsglæde og stolthed, og det at medarbejderne har det godt og trives, men det handler om langt mere end det. For det handler om selve virksomhedskulturen, og som det står klart for alle, er det kulturen, der skal adskille os fra konkurrenterne og sætte os i stand til at nå de strategiske mål og dermed også resultaterne på bundlinjen.

Her i årets sidste nummer sætter vi kulturen under lup, og vi giver også indspark til, hvorfor man skal sætte etik på dagsordenen, og hvordan det får betydning for både HR og forretningen. For der er ingen tvivl om, at fremtiden vil byde på krav fra medarbejdere, forbrugere, investorer og andre om, at man er en anstændig virksomhed, der passer på omverdenen og medarbejderne. Så med andre ord, hvis man vil være en succesfuld virksomhed, så skal man opføre sig pænt.   

Til slut vil vi gerne sige tak for et godt HR-år og ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Hos DANSK HR er vi i fuld gang med at forberede næste års mange aktiviteter, og vi glæder os til blandt andet at præsentere nye kurser, en række magasiner med mange spændende temaer og 20 års jubilæum på HR-messen Træfpunkt.

På gensyn i 2019.


Annette Otto // SVP for Customer Engagement, Communications og HR, fortæller om en modig men nødvendig kulturrejse i en ekstraordinær forandringsproces.

Hvordan skabes retning midt i kaos?

Med 1.600 medarbejdere i en branche i konstant udvikling og en organisationsstruktur, som i årenes løb var blevet mere og mere kompleks, var det nødvendigt for Atea at gennemføre en større kulturrejse, der betød fundamentale ændringer i it-virksomheden.

Jacob Dahl Rendtorff // professor i ledelsesfilosofi, Roskilde Universitet

Virksomhedsetik: fremtidens ledelsesfilosofi

Den internationale finanskrise i 2008 fik på afgørende vis samfundet til at forstå, at virksomheder ikke kun skal tjene penge, men også opfører sig ordentligt. Dette er senest blevet understreget af udbytteskatteskandalen, hvor de europæiske statskasser blev tømt for 410 milliarder kr. af grådige investeringsselskaber, der var skruppelløst uetiske.

Mette Marie Karlberg

”Mit arbejde giver mening”

Refurb køber og sælger brugte computere, tablets og smartphones og arbejder konstant på at bygge en solid forretning, der gør det muligt at give mening for både medarbejdere og miljøet.

Maja Nyboe Bjerrehuus, Kim Martin Nielsen og Stephanie Semay Bäckström

Kan vi måle på kultur?

Som leder eller konsulent kender du givetvis de udfordringer, der ligger i at oversætte og kommunikere den fælles retning, formulere delstrategier for eget område og ikke mindst at skabe nødvendige kulturændringer og konkret ændret praksis.

Lad ikke de kriminelle få adgang til følsomme HR-data

Tror du at, hackere er utilpassede fjolser med hættehuer, som søger døgnet rundt i internettets mørke kroge, og som bryder ind i virksomhedens IT-systemer for sjov skyld. Så tro om igen.

Christian Horn // chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Er etik din virksomheds oversete ressource?

En del af arbejdet med HR eller ledelse består her i at håndtere svære problemstillinger, hvor det er vigtigt fx at være fair, retfærdig eller ordentlig, samtidigt med at man professionelt har fokus på bundlinjen, KPI’er, regler og forretningsgange m.m.

HR i tal


Torben Juul Andersen & Kjeld Fredens

Myten om Kontrol ”Enaktiv ledelse”

En større bevidsthed omkring de to komplementære former for tænkning, den langsomme analytiske i centeret og den hurtige i periferien, kan skabe en mere effektiv og tilpasningsdygtig ledelsesform.

Accenture vil være bedst til at inkludere

For Accenture er det vigtigt som arbejdsgiver at signalere accept og lige vilkår for alle. Det gør de bl.a. gennem personalepolitikkerne og HR-strategien.

Winni Johansen // professor, Aarhus Universitet

Når det hele falder fra hinanden - Intern kommunikation under kriser

Organisatoriske kriser er blevet defineret på mange måder i løbet af de sidste 30 år. Langt de fleste definitioner ser på krisen ude fra. Kun en enkelt forsker, nemlig den amerikanske organisationspsykolog Karl E. Weick, har forsøgt at se på krisen inde fra.

LAD OS SKIFTE PARADIGME

Mange undervurderer sprogets betydning, og her burde HR ikke være en af dem. HR bliver holdt ansvarlig for at etablere en virksomhedskultur, der kan sætte standarden for en klar og professionel kommunikation, der undgår tvetydige ord og jargon.

Jacob Storch, PhD // partner, Joint Action A/S

Øget relationel kapacitet skaber bedre ageren i kompleksitet og gør organisationer mere innovative

Gennem øget samarbejde vokser den organisationsinterne kompleksitetshåndtering som resultat af, at den enkelte medarbejders evne til at navigere i organisationen vokser.

Susanne Diekema

WAU, VI BLIVER HØJT VÆRDSAT

De ansatte på Jydsk Emblem Fabrik i Malling er stolte og synes, det er sejt med et nyt konsulat på virksomheden, hvor respekten for direktøren er i top. Og den er kun blevet større med et nyt tjekkisk konsulat i huset, hvor alle ansatte får lov at være en del af en arbejdskultur, der åbner nye muligheder.

Nikolaj Henum // VirKom

Meget mere end leverpostej

Kristine Kaas har været ansat i virksomheden siden 2012, og når man taler med hende, mærker man tydeligt, at hun har en stor passion for sit arbejde, og at særligt HR har en helt speciel plads i virksomheden, hvis medarbejdere uanset jobfunktion også oser af stolthed og engagement.

HR i branchen

Overordnet er det vigtigt for os, at vores tiltag og arbejde skaber værdi for organisationen, så vi bidrager bedst muligt til vores fælles resultater, ligeledes at vi gør det med nærhed, enkelthed og handling.

Marianne Grønhøj // Partner, Kromann Reumert & Kristian Bro // Senioradvokat, Kromann Reumert

BANEDANMARK KUNNE MED PASSENDE VARSEL OPSIGE MEDARBEJDERENS RET TIL FRIT TOGKORT

En gruppe medarbejdere i Banedanmark, der var ansat før 31. december 2006, havde, ved deres ansættelse, fået et tilbud om at være med i en ordning med frikort og personalebilletter til alle DSB- og Arriva-togstrækninger (frikortsordningen).

Marianne Grønhøj // Partner, Kromann Reumert & Kristian Bro // Senioradvokat, Kromann Reumert

STØRRE AFTALEFRIHED FOR AKTIEBASEREDE INCITAMENTSORDNINGER

I det fremsatte forslag lægger beskæftigelsesministeren op til at ophæve aktieoptionslovens begrænsninger for, hvad der er muligt at aftale om optioner/warrants i forbindelse med lønmodtageres fratrædelse.

Lykke Hagelsten // Senior Immigration Manager, PwC

HOT TOPICS indenfor immigrationsområdet

Det er mange små og store krav, man skal være opmærksom på, indenfor immigrationslovgivningen, hvad angår både EU-borgere og tredjelandsborgere.