HR-chefen 6 - 2017

Tema: Succesfulde relationer

Når flere bliver til mere 

Traditionelt siger vi, at medarbejderne er en virksomheds vigtigste ressource, og derfor fokuserer vi på talenter, kompetenceudvikling, performancemål og så videre. Imidlertid gælder det for en virksomheds medarbejdere, som det gør for et fodboldhold, at det ikke er sikkert, at vi får det bedste hold, selvom vi har købt de bedste spillere, for hvis ikke de kan spille sammen, så får vi aldrig det fulde udbytte.

Og vi kender det godt selv. Vi indgår nogle gange i teams, grupper eller samarbejdsrelationer, hvor det hele bare går op i en højere enhed, mens vi andre gange er i relationer, der bare føles anstrengende og sænker processen. Faktisk har undersøgelser vist, at produktiviteten kan falde med op til 25 %, når individer arbejder i team, der ikke fungerer optimalt.

Så hvis en virksomhed vil have det fulde udbytte af medarbejderne, så skal vi sikre os, at de kan samarbejde på tværs – og derfor er det væsentligt at kunne skabe succesfulde relationer.

Men hvordan gør man det?

Google var som alle andre virksomheder klar over, at virksomhedens succes lå i medarbejderens produktivitet – eller endnu bedre i virksomhedens team. Google investerede derfor mange millioner i en analyse, der gennem fem år skulle finde opskriften på det perfekte team.

I 2016 var projektet afsluttet, og virksomheden kunne præsentere de overraskende resultater. Det var hverken individuel IQ, køn, venskaber eller fælles uddannelsesbaggrund, som var afgørende for teamets effektivitet. Det var derimod måden, hvorpå teammedlemmerne behandlede hinanden, om der var gensidig tryghed i gruppen, og om medlemmerne følte, at de kunne være sig selv.

De teams, der performede bedst, var med andre ord dem, hvor medlemmerne havde tillid til hinanden.

Dette understøttes også af en undersøgelse, som en række forskere fra Massachusetts Institute of Technologys (MIT) Human Dynamics Laboratory lavede i deres forsøg på at finde nøglen til de mest succesfulde teams. Også her var de overraskede, for de fandt, at de bedste team var dem, der kommunikerede bedst.

Så hvis team og succesfulde relationer handler om tillid og kommunikation, så ligger der jo helt klart en række HR-opgaver deri.

Nu da du sidder med årets sidste nummer af HR-chefen i hånden, er det også tid til at kigge frem mod 2018. Vi har i den forbindelse kigget på HR-trends herhjemme og i det store udland, og vi glæder os til at præsentere seks nye spændende temaer i HR-chefen. Så på gensyn i 2018.

Indtil da siger vi tak for i år og ønsker dig og dine nærmeste en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Niels-Henrik Sørensen, erhvervspsykolog og partner i LEAD

Ledelse af relationer

Versatilitetsforskningen peger utvetydigt på en række ”og-forhold” i ledelse, som kan gøre ledere mere effektive i de relationer, de indgår i. Med effektive menes der både at kunne lede med høj trivsel og oplevet kvalitet i relationerne – og med høj produktivitet.

Ulrik Wagner, lektor, Institut for Marketing & Management SDU

Kan vi bruge sport i HR?

Eksemplet med Ferguson illustrerer, hvad man gennem årene med jævne mellemrum har fokuseret på: Kan man overføre nogle af de kompetencer, arbejdsprocesser og kognitive mønstre, der findes og trives i elitesporten, til andre arbejdssammenhænge?

Marie Korsgaard, DANSK HR

Da glasburene blev knust

Hos en stor dansk virksomhed var den øverste chefgruppe fastlåste i deres egne glasbure uden at interessere sig for hinanden. Efter et langt forløb med fokus på et bedre samarbejde er disse glasbure nu knust, og samarbejdet fungerer meget bedre.

Simone Lemming Andersen , journalist, forfatter og præsentationstræner

"Det menneskelige øjeblik"

Men det nuværende senarie for netværk og relationsopbygning bringer desværre ”Det menneskelige øjeblik” i fare – det øjeblik, hvor den personlige forbindelse, nysgerrigheden og intensiteten bevæger os som mennesker og efterlader et varigt indtryk.

Marian van Bakel, University of Southern Denmark, Department of Management and Marketing

The internationalised workplace

The Danish workplace is becoming more and more international. Not only has the number of foreign employees living and working in Denmark increased over the past few years, there is also a significant number of commuters crossing the border every day to go to their workplace in Denmark.

Carina Krúnufjall Milling, Lindskov Communication

Gode relationer er forudsætningen for succesfuld inklusion på arbejdspladsen

Der er et stigende fokus på det rummelige arbejdsmarked og muligheden for at inkludere socialt udsatte i arbejdsstyrken i de danske virksomheder. For at kunne lykkes med denne form for inklusion kræver det dog en indsats – både fra medarbejderen, virksomheden og kollegerne.

Vivi Bay

Følelsesmæssig intelligens – fornemmelse og følsomhed

Intellektet er vigtigt, men følelsesmæssig bevidsthed og evnen til at styre sine følelser er lige så højt værdsat blandt de ansatte i virksomhederne.

Maiken Røde Olesen & Anne Kathrine Bebe, organisationskonsulenter, UKON A/S

For morgendagens talenter er feedback udviklingsbrændstof

Mønten er flippet, og der er i dag flere fra generation Y på det amerikanske arbejdsmarked, end der er medarbejdere, der repræsenterer generation. Det samme faktum vil ramme Danmark om lidt.

Rasmus Mortensen, Managing Director, Garuda AS

Den generøse leder skaber bæredygtige relationer til sine medarbejdere

Der bliver talt rigtig meget om generøse ledere i disse år, og vi hører, hvor vigtigt det er, at lederen er medfølende, indlevende og har fingeren på medarbejderens puls. Men hvad betyder det mere konkret, at lederen er generøs?

Morten Kamp Andersen, partner Proacteu

4 måder at måle succesfulde relationer på arbejdet

Måling af relationer på arbejdspladsen. Kan man det? Skal man det?

Nils Villemoes

Floden flyder, og vi flyder med…

I år er det 25 år siden, danskerne for første gang sagde nej til mere EU. Det er også 25 år siden, de tre bogstaver EDB blev til to, nemlig it, og faget, der hed Personaleadministration på Handelshøjskolen i Århus, blev til Human Ressource Management, HRM.

Nikolaj Henum, VirkKom

Vi er alle stolte

DANSK HR stiller skarpt på udvalgte ledere og spørger ind til relevante udfordringer, som de har stået overfor, hvordan de har valgt at løse udfordringen, samt hvad udfaldet har været.

Jens Lund Mosbek, partner & Maria Bekke Eiersted, advokat

Fritstillet medarbejder omfattet af virksomhedsoverdragelse

Højesteret har i en principiel sag taget stilling til, i hvilket omfang en opsagt og fritstillet medarbejder kan rejse krav på løn samt godtgørelse for uberettiget afskedigelse mod erhververen af en virksomhed.

Vivi Bay

Styr uden om destruktive ledere

Destruktive ledere findes overalt i arbejdslivet. De nedbryder medarbejderne, hindrer målopnåelse og styrer virksomheden mod afgrunden.

John Cederskjold Kierans, Director PwC

SKAT går til biddet

En kantineordning er et medarbejdergode, der både er værdsat og kan have høj værdi som personalepleje. SKATs seneste praksis giver dog anledning til omtanke, for virksomheder, der af hjertets godhed tilbyder medarbejderne flere kantinemåltider om dagen, kan risikere at lokke medarbejderne ud i en ubehagelig skattepligt.