HR-chefen 5 - 2019

Tema: Når teknologien overtager

Taler jeg med et menneske eller en robot?

Som så mange andre har vi hos DANSK HR fået en chat-funktion, der giver vores medlemmer og andre interessenter en mulighed for at fange os hurtigt. For nylig fik vi dog et lidt overraskende spørgsmål på chatten – nemlig ”taler jeg med et menneske eller en robot?”.

Imidlertid er sagen jo den, at teknologien overtager flere opgaver, og fremtiden vil se helt anderledes ud med gammelkendte job, der forsvinder, og nye funktioner, der opstår. Nogle af dem har vi sikkert ikke en gang fantasi til at forestille os i skrivende stund, men er det skræmmende, eller er fremtiden fuld af muligheder?

Der er sikkert mange svar på det, og vi kan sikkert også alle have dage, hvor vi synes, at verden er på vej til at blive et bedre sted, og andre dage, hvor vi ser lidt mere pessimistiske i forhold til fremtiden. Her tænkes både på teknologien, der gør det nemmere/sjovere at være menneske eller det modsatte, og på de miljøproblemer, der kan løses ved ny teknologi, eller hvor vi frygter, at teknologien lægger endnu større pres på naturen og miljøet. For menneskers vedkommende kan vi nogle dage tro på, at teknologien vil løse problemerne med de svære, farlige og hårde job, og andre dage frygter vi, at teknologien vil gøre os endnu mere fremmedgjorte, overfladiske og stressede og syge af altid at være online, skulle håndtere nye forandringer og imødegå kravet om konstant omstillingsparathed.

Men uanset hvad vi tror, så er det sikkert, at teknologien vil ændre den måde, vi lever på, arbejder på og omgås hinanden på, og det er afgørende, at vi hver især – og også i virksomhederne – holder øjnene åbne for nye muligheder og udfordringer og tager stilling til, hvad de konkret betyder for os, for virksomheden og for medarbejderne – og derefter handler på det.

Som Storm P sagde, så er det svært at spå – især om fremtiden, og det vil vi også afholde os fra her, men vi vil gerne give jer en række gode input til, hvad er sker, når teknologien overtager. Så glæd dig til at dykke ned i dette nummer fuld af gode historier om, hvordan andre har taget de muligheder, som teknologien giver, til at sikre virksomheden i fremtiden.

Selv med en for os alle ukendt fremtid vover vi den påstand, at mennesker fortsat kan noget, vil noget og bedriver noget, som maskinerne ikke kan, så HR skal være beredt, for hvad er det så, at vi skal lave i fremtiden?

God læselyst.

P.S. Uanset om du ringer eller skriver til DANSK HR, så garanterer vi dig, at der er et menneske bag – i hvert fald indtil videre.


Thomas Geuken // Associated Partner i Instituttet for Fremtidsforskning

TEKNOLOGIENS ANSIGTER: DOMMEDAG ELLER FRELSER

Forandring både fryder og skaber frygt. Teknologi er en stor motor i de forandringer, vi ser i verden i dag, men hvad er det egentlig, vi frygter? Teknologien er en del af vores evolutionære proces, og det, der skræmte os i 70’erne, er blevet helt normalt i dag.

Nikolaj Henum

Digitaliseringen er et kæmpe aktiv, som giver mange muligheder

Hos Chr. Hansen har de ‘embracet’ digitaliseringen og dens mange muligheder. Det har blandt andet betydet, at man i dag har en professionel HR-afdeling, der hele tiden har fingeren på pulsen i et globalt perspektiv.

Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut

Fremtidens arbejdsplads er digital og automatiseret

Nye teknologier finder vej ind på danske arbejdspladser i en sådan hast, at vi bliver nødt til at forholde os til dem og deres indvirkning på alt fra kompetencer over arbejdsprocesser til kultur. HR-afdelingens rolle er derfor vigtigere end nogensinde før, men også den er under hastig forandring.

Catrine Eisenreich, Lindskov Communication

Teknologi fastholder Kverneland Group i Danmark

Flere robotter og mere automatik i alle led er strategisk prioriteret hos landbrugsproducenten Kverneland Group, der konstant investerer i teknologi for at fastholde konkurrencedygtigheden og bevare produktionen i Danmark. En strategi, der modtages positivt af medarbejderne, da investeringerne letter hverdagen og styrker jobsikkerheden.

Benedicte Zacho

Fremtidens arbejdsplads – robotter, virtuelle kolleger og kaffepauser over skype

Den fjerne industrielle revolution ruller ind over os netop nu og udvikler samfundet i en fart, der kan være svær at forstå. Særligt på arbejdsmarkedet kan vi regne med store forandringer inden alt for længe, og det bliver både spændende og udfordrende at navigere på fremtidens arbejdsplads.

Nina Faurby Gadgaard, Relations People

HR-chef i Accenture: Data giver mig et stærkere mandat

Marianne Fischer-Rasmussen, HR-chef i Accenture Danmark, fortæller her om sin passion for tal, værdien af data i hverdagen og den fine balance mellem databrug og tillid hos de ansatte.

Signe Enemark Kildesgaard og Maja Nyboe Bjerrehuus, LEAD – enter next level

Agile organisationer har brug for HR

Fremtidens trends er allerede forældet, når vi får øje på dem, og vi har brug for at retænke vores måde at organisere os på for at skabe ‘future-proof’ og bæredygtige organisationer for at kunne følge med og agere med den nødvendige hastighed.

Tina Brøgger // partner & Maria Bekke Eiersted // senioradvokat, Kromann Reumert

OPSGIELSE EFTER BARSELSORLOV VAR IKKE I STRID MED LIGEBEHANDLIGNSLOVEN

Sagen angik, hvorvidt det var i strid med ligebehandlingslovens § 9 at opsige en medarbejder, der havde meldt sig syg den første dag efter afholdelse af barselsorlov og efterfølgende ferie.

Tina Brøgger // partner & Maria Bekke Eiersted // senioradvokat, Kromann Reumert

KAN DU TÆLLE TIL 120? TRE PRINCIPIELLE SAGER VEDRØRENDE 120-DAGES-REGLEN

Med tre domme afsagt i maj 2019 er det understreget, at weekender og helligdage fortsat skal medregnes ved opgørelsen af de 120 dage for fuldtidssygemeldte funktionærer.

redaktionen, DANSK HR

ATEA vinder HR-prisen 2019: Energi i hverdagen - mental trivsel

Ateas HR-afdeling har et dedikeret fokus på mental trivsel blandt Ateas medarbejdere. Indsatsen har resulteret i en mere åben dialog blandt medarbejderne og et opbrud med berøringsangsten for svære emner som stress og mistrivsel.

Nikolaj Henum

HR i en partnerdrevet virksomhed

Helle Guldager har siden 2004 haft ansvaret for HR i Willis Tower Watson – en partnerdrevet rådgivningsvirksomhed, der tilbage i 1984 blev stiftet under navnet Assurandørgruppen.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm // cand.mag., forfatter, foredragsholder, konsulent og coach i UdviklingSvej

HR har en vigtig rolle for medarbejdere, der rammes af kronisk eller livstruende sygdom eller handicap.

Når en medarbejder bliver sygemeldt på ubestemt tid, har HR en vigtig rolle med at sætte sig ind i regler og tilbud på området samt at støtte op om medarbejderen.

Henrik Steffensen // partner, PwC

Har den nye ferielovs regler om indefrysning af feriepenge betydning for arbejdsgiverens årsregnskab og likviditet?

Det korte svar er: Ja, det har betydning – og i flere tilfælde væsentlig betydning! De indefrosne feriemidler skal indberettes senest den 31. december 2020 og omfatter et helt års feriepenge. Der er derfor for mange virksomheder tale om et forholdsvist stort beløb.

Du kan benchmark kreativitet og sige dette år var bedre end sidste år.

Nogle af de første, der tilbød deres medarbejdere mindfulness på arbejdspladsen, var Lucky Strikes cigaretter tilbage i 1960. I de senere år ser vi bl.a., at virksomheder som Google, Goldman Sach, SBS, Telstra og mange flere har implementeret mindfulness-initiativer i deres organisationer, og trenden ser ud til at stige.

Vores nye kollega: Robotten

Selvom der kommer til at være plads til HR i organisationerne, må vi accepterer robottens indtog i vores hverdag. It-afdelinger har ikke kompetencerne til at definere robotterne, det er HR som må tage det ansvar.