HR-chefen 5 - 2018

Tema: Design den rette organisation

Bliver det ikke lidt en tilfældighed?

Alle virksomheder kan beskrives som en eller anden form for organisation. For nogle er den frugten af mange overvejelser og ideer, mens den for mange andre opstår lidt tilfældigt og tit på baggrund af ’sådan plejer vi’.

Men hvis alle virksomheder allerede har en eller anden form for struktur eller organisation, hvorfor skal vi så overhovedet interessere os for organisationsdesign og udvikling?

Når man i virksomheden har fået sin strategi på plads, skal den implementeres. Her kan det meget ofte gå galt. Helt afgørende for, at man kommer i mål med sin strategi, er det nemlig, om man har den rette organisation til opgaven.

Med temaet ’Design den rette organisation’ sætter vi i dette nummer først og fremmest fokus på organisationsdesign, men det er imidlertid vigtigt at huske, at det ikke kun handler om strukturer og streger i et organisationsdiagram. Den rette organisation handler også om det organisatoriske klima, kulturen, ledelsesstil og de mange øvrige faktorer, der skal til, for at virksomhedens medarbejdere i samarbejde kan sikre implementeringen af den udstukne strategi.

Med andre ord er der altså rigtig gode grunde til at arbejde med organisationsdesign, for det er her forskellen mellem succes og fiasko for den enkelte virksomhed kan ligge.

I mange virksomheder og organisationer arbejder man typisk med organisationsdesign på højeste niveau, og det er selvfølgelig også en toplederopgave at være med til at beslutte, hvordan organisationen ser ud i forhold til strategien. Men med det sagt, så er der her helt unikke muligheder for, at HR kan være med til at påvirke processen og skabe succes for virksomheden, for i mange af disse overvejelser ligger der krav om kendskab til de menneskelige ressourcer.

Så HR, interessér dig for strategien, lær organisationen at kende, og bland dig i de mange diskussioner om, hvordan man får designet den rette organisation. Og lad det ingenlunde være en tilfældighed!

God læselyst.


Elly Andersen

Vi tænder lys i medarbejdernes øjne – igen og igen

Der er mange veje til forretningsudvikling, men de to unge ledere hos Heiko Stumbeck var fast besluttet på, at den eksterne rådgivning, de søgte, skulle foregå praksisnært, ligesom den skulle nå ud i alle hjørner af organisationen.

Next generation HR Organisation Design

As the dissatisfaction with the traditional "3-legged-stool" model for HR increases, many HR professionals are asking the question “What is the next generation HR design?”

Ulrik Toft // Partner & Chefkonsulent hos UKON A/S & Marianne Livijn // Chefkonsulent og Erhvervs PhD stipendiat hos UKON A/S

Hvor succesfuldt bliver dit nye organisationsdesign?

HR risikerer at komme for sent på banen. Enten fordi der ikke er tradition for at sidde med ved direktionens strategiske drøftelser, eller fordi HR misforstår egen opgave og bliver et smilende ordrekatalog. I modsætning til at præge dagsordenen, mens den skrives. Vores ærinde i denne artikel er at forandre den position.

Nikolaj Henum // VirkKom

Det handler om langt mere end organisationsdiagrammet

Den 1. juni 2017 satte Martin Kildgaard Nielsen sig i stolen som administrerende direktør. Og selv om navnet ikke blev skiftet i den forbindelse, var det i høj grad et signal om, at posen igen skulle rystes, og at organisations værdier og ageren i markedet skulle tages op til revision.

Iben Stjerne // postdoctoral researcher, Brightline, DTU

Nye udfordringer for HR med et agilt organisationsdesign

Flere og flere virksomheder vælger i dag at arbejde agilt med fleksibel planlægning i kortere intervaller og mere iterative udviklingsforløb. Det betyder samtidig, at en større del af beslutningskompetencen lægges ud i teams, som planlægger arbejdet for to uger ad gangen og med tværgående koordinering.

Tina Moe // ledelsesekspert, professionelt bestyrelsesmedlem og forfatter

Vi skal skifte både ledelsesstil og organisering til fremtiden

Der er masser af fokus på digitalisering, automatisering og robotter – problemet er, at der ikke samtidig er fokus på den ledelsestilgang, der skal til for at lykkes med det nye.

HR i tal


Redaktionen, DANSK HR

Ledelse som faglighed - Enkle tiltag med højt impact

People & Culture afdelingen i ISS Facility Services A/S udbygger konsekvent og vedvarende deres impact i forretningen, senest med tiltaget Ledelse som faglighed.

Bente Elkjær // professor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Videndeling og organisatorisk læring – er det det samme?

Læring er et aspekt af organiseringen af arbejdet og dermed i vidt omfang et spørgsmål om ledelse. Læreprocessen og dens udbytte kan ikke planlægges – det kan kun forskellige former for uddannelsesaktiviteter, og det er ret uforudsigeligt, hvad der kommer ud af deltagelse i uddannelse.

Jacob Storch // PhD, partner Joint Action A/S

Trivsel og engagement er ikke et mål i sig selv, men resultatet af at lykkes sammen

Det er i dag en kendsgerning, at løsningen af organisatoriske opgaver for langt hovedparten af medarbejdere og ledere i dag ikke tager afsæt i egen afdeling alene. I stedet løses opgaver i større fællesskaber af gensidig afhængighed på tværs af afdelinger og funktioner.

Nikolaj Henum // VirkKom

Fem principper baner vejen for global virksomhed

Synet af produktporteføljen, så snart man træder ind i receptionen på Mars’ nordiske hovedkontor i Ørestaden, får den søde tand til at løbe i vand, hvad enten man er menneske eller hund – de firbenede kollegaer er nemlig en del af hverdagen på Mars’ hundevenlige kontor. Blandt andet på det punkt adskiller Mars Nordics sig fra mange andre virksomheder.

HR i branchen

Barslund er med i alle ender af skalaen, når offentlige og private bygherrer skal have udført alt fra landets største motorvejs- og jernbaneprojekter til mindre anlægsopgaver og udvikling af kultur og byrum.

Jens Lund Mosbek // partner, Kromann Reumert & og Maria Bekke Eiersted // senioradvokat, Kromann Reumert

Militært ansatte kan også optjene funktionæranciennitet

Kan en militært ansat optjene funktionæranciennitet og dermed få fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2a?

Jens Lund Mosbek // partner, Kromann Reumert & og Maria Bekke Eiersted // senioradvokat, Kromann Reumert

Nye love er vedtaget på det ansættelsesretlige område

I løbet af sommeren har Folketinget vedtaget en række ændrede lovforslag på det ansættelsesretlige område. Lovændringerne er allerede trådt i kraft, og vi gennemgår her, hvad de består i.

Søren Erenbjerg // director, PwC

Arbejdsgivere med aktieaflønning skal være opmærksomme på ny skatteindberetningslov

Folketinget vedtog i december 2017, at den eksisterende skattekontrollov skal opdeles i to selvstændige love: en ny skattekontrollov og en skatteindberetningslov.