HR-chefen 5 - 2017

Tema: HR i en digital verden

Blip båt og gud, hvor går det godt!

Mange kan nok huske Kim Larsen sangen Blip Båt, hvor han på en ironisk måde tog afstand fra det kedelige arbejdsliv, mange levede, mens de stod ved en maskine på deres dejlige fabrik…

Mange af de job er i dag væk, og en del af dette skyldes, at det er muligt at producere billigere andre steder, og samtidig har endnu flere maskiner og robotter overtaget de ”ensartede” job.

Men når vi taler om disse maskiner, robotter, computere og lignende, ja så går det faktisk godt i Danmark. Danmark er nemlig et af de mest digitaliserede samfund i verden, hvilket endnu en gang bekræftes af den helt dugfriske Digibarometer-undersøgelse. Ifølge undersøgelsen, der kigger på, hvordan både danske virksomheder, private borgere og de offentlige sektorer er digitale, indtager Danmark en tredjeplads, kun overgået af Norge og Finland.

Med denne plads langt fremme på området, har Danmark et godt grundlag for at udnytte de muligheder, digitaliseringen giver, og få skabt gevinster for Danmark i form af øget velstand, forbedret livskvalitet og en mere bæredygtig udvikling, men ifølge den af regeringen nedsatte kommission Digitale Vækstpanel må vi ikke hvile på laurbærrene. Har du lyst til at læse mere om deres anbefalinger til det digitale Danmark, så find disse på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Ikke kun fra politisk hold har man fokus på digitalisering. Alle virksomheder er opmærksomme på, hvad udbredelse af nye elektroniske medier og computerbaserede forretningsgange kan betyde for forretningen, og det er derfor et punkt, som alle bør have fokus på.

Og når forretningen har fokus på det, så bør HR også have fokus på området. I dette nummer af HR-chefen, som du nu sidder med, kigger vi på HR i en digital verden – og her tænkes både på, hvordan HR kan understøtte forretningen i denne digitaliseringsproces, og hvordan HR selv kan arbejde mere digitalt.

Om denne nye udvikling har ført til bedre arbejdsliv, skal jeg lade være op til læseren selv at bedømme, men fremtiden er på vej, og den er vi nødt til at forholde os til.

God læselyst.


Christian Harpelund, organisationspsykologi, gamifier og læringsarkitekt, associeret partner i LEAD

HR.Obot – HR i en digital verden

Ordet digitalisering vil i denne artikel dække over både digitale systemløsninger, der organiserer vores HR- data,’machine learning’, som kan trække løbende ny intelligens ud af vores data, og ’kunstig intelligens’, som kan lære at lære, og som kan overtage løbende håndtering af praktiske såvel som komplekse HR-opgaver.

Elena Shulzhenko, University of Southern Denmark, Department of Management and Marketing, research unit Management of People

Why do employees resist a new digital technology? Insights from a technological change that failed.

How can organisations look at a new digital technology through employees’ eyes? What can organisations learn from employee resistance?

Alex Penvern, partner i PwC og leder af People & Organisation HR Consulting; Christian Wolthers-Petersen, Principal Consultant

Digital transformation i HR

Brugen af teknologi vokser eksponentielt, og dette medfører massive ændringer i alle dele af samfundet og i alle aspekter af vores liv.

DANSK HR

Et levende billede af kandidaten

Kan man tiltrække vilde og innovative kandidater med forrige århundredes rekrutteringsmetoder?

Mogens Kühn Pedersen, professor, CBS Department of operations management

Digitalisering og HR

Digitalisering står ligesom HR for et omfattende fag- og praksisfelt. Såvel praksis som teknologiudvikling styrer feltets stadige forandringer.

Graham Glass, CEO & founder of Cypher Learning

The challenge of training in a digital world

We are living in what some call ‘The Information Revolution’.

Morten Kamp Andersen, Partner Proacteu

Digitalisering af HR er i fuld gang, hvordan bør HR måle det?

Vi har en tendens til at overvurdere teknologiens fortræffeligheder på kort sigt, men fuldstændig undervurdere, hvordan teknologi påvirker på lang sigt. Sådan er det også med HR.

DANSK HR

Medarbejderne skal gøres klar til fremtidens arbejdsmarked

Vanen tro uddelte DANSK HR på Træfpunkt-messen i starten af oktober årets HR-pris.

Dorthe Lilleris

HR Down Under

Reaktionerne var mange, da min mand og jeg i 2012 tog vores 8-årige søn ud af skolen, opsagde vores karrierejobs, fremlejede bolig, solgte biler og tog afsked med familie og venner.

Nikolaj Henum, VirkKom

Ikke et spørgsmål om enten-eller

DANSK HR stiller skarpt på udvalgte ledere og spørger ind til relevante udfordringer, som de har stået overfor, hvordan de har valgt at løse udfordringen, samt hvad udfaldet har været.

Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings

Virksomheder bør tage møder meget mere alvorligt

I denne artikel vil jeg påpege nogle af de skjulte omkostninger, som ikke så ofte kommer frem, når vi drøfter møder.

Simone Lemming Andersen, journalist, forfatter og præsentationstræner

Opgrader din karisma

Vores formidlingsevne er det kit, der er med til at bestemme, hvordan vores reelle position i virksomheden og i samfundet er, og hvordan vores omgivelser opfatter os

Fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærloven

Højesteret har for nylig fastslået, at en fastholdelsesbonus som altovervejende udgangspunkt er omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1.

Hvorfor er kvinder oftere sygemeldt end mænd?

Svensk undersøgelse viser, at kvinder har et langt højere sygefravær end mænd. Mange mener det skyldes, at kvinder har sygdomsfremkaldende jobs og tager et større ansvar derhjemme. Det stemmer ikke ifølge norsk forskning.

Vendt rundt på mentorrollen

Skal man lykkes som topchef, må man holde sig opdateret, derfor har direktøren for revisionsselskabet RSM anskaffet sig to unge mentorer, hvor den ældste er 28 år.

Jeanette Vallat, Senior Manager PwC; Christian Hviid Madsen, Senior Consultant PwC

Samtidighedsferie udbredes, og forskerskatteordningen er ikke længere eneste bruger

Forskerskatteordningen og samtidighedsferiereglerne har siden 2012 spillet sammen. Begge regelsæt er til diskussion og henholdsvis regeringens erhvervsudspil og Ferielovsudvalgets betænkning lægger op til ændringer i begge regelsæt.