HR-chefen 5 - 2016

Tema: HR på tværs

Kommer du på tværs?

De fleste kan ikke lide at komme på tværs, og vi opfatter det heller ikke som noget positivt at være på tværs eller stille os på tværs. Men at arbejde på tværs giver god mening!

 HR er indimellem blevet beskyldt for manglende evne til at arbejde på tværs, og kritikken lød, at ingen rigtigt vidste, hvad HR lavede. De lavede primært projekter for egen skyld, og de var ikke orienteret mod den øvrige del af forretningen. (I øvrigt var det ikke kun HR, der fik skyld for denne silotækning – andre afdelinger blev mødt af samme kritik).

Alt dette er imidlertid fortid, for enhver HR-afdeling ved i dag, at den er en del af hele forretningen, og den bør derfor indgå i mange forskellige sammenhænge. Og helt sikkert er det, at havde HR fortsat denne silotækning, ville de snart været sendt ud på et sidespor.

Selv om HR i dag alle steder er en integreret del af hverdagen i virksomhederne og samarbejder på tværs, så kunne HR mange steder med fordel være endnu bedre til at trække på gode samarbejdsrelationer.

I dette nummer vil vi give bud på, hvordan HR med fordel kan samarbejde med blandt andet it, finans, lederne, ledelsen, kommunikation med videre. Det er klart, at et samarbejde om de daglige opgaver er vigtigt, men der kunne måske også trækkes på de andre afdelingers kompetencer – måske kan finans hjælpe HR med at få styr på tal og målinger, måske kan it give et input til god brug af data, lederne kan udfordre HR, og kommunikationsafdelingen kan sikre et godt image gennem employer branding.

Her er blot givet enkelte eksempler. Vi vil lade en række skribenter give endnu flere bud på, hvordan man kan optimere samarbejdet – både det, der handler om samarbejde om opgaver og resultater, og om det at benytte sig af gode kompetencer.

Vi håber, du finder god inspiration. Og stil så dig selv spørgsmålet: Kommer jeg nok på tværs?


Henrik Holt Larsen, professor emeritus, CBS Copenhagen Business School

Når HRM sparker døren ind til fremtiden

Vi er alt for beskedne og uambitiøse, når vi siger, hvad HRM kan bidrage med i fremtidens virksomheder. Mange af de generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor, har nemlig en karakter, der gør det naturligt eller nødvendigt at sætte ind med HRM-professionalisme. Bolden ligger for vores fødder, så nu gælder det bare om at sparke. Artiklen beskriver nogle af de vigtigste udfordringer – og hvorfor HRM er et svar herpå.

Nikolaj Henum, VirkKom

Med HR i koncernen

HR-området tiltrækker rigtig mange mennesker, men ifølge Helle Bro Krogen er det ikke alle, der har den rigtige forestilling om, hvad det egentlig handler om, og ikke mindst, hvad skal der til for at få succes med HR.

fremtidsforsker Anne­Marie Dahl, Futuria

HR skal kende fremtiden!

Vi lever i en omskiftelig turbotid, og intet tyder på, at nogen tager foden fra speederen, eller at forandringshastigheden går ned. Men indsigt, nysgerrighed og tvivl kan gøre os bedre til at kapere både de mange forandringer og ikke mindst den hastighed og hyppighed, de kommer med.

Nikolaj Henum, VirkKom

HR som facilitator

Når der løbende sættes projekter i søen på en arbejdsplads, er det vigtigt, at der findes en enhed til at facilitere processerne. I Roskilde Kommune er det HR's opgave at varetage denne rolle på tværs i kommunen med dens cirka 7.000 medarbejdere. For at løse de komplekse problemstillinger, som velfærdssamfundet løbende udfordres på, er Roskilde Kommune i konstant udvikling og skal løbende nytænke sin rolle og opgavevaretagelse.

Jens Steen Larsen, seniorrådgiver i Rhetorica

Hvad skal HR med kommunikation?

Pedersen sidder ved sin PC og læser det seneste nyhedsopslag på intranettet om virksomhedens nye værdier, som HR vil introducere. Der er en kort tekst, der henviser til nogle skemaer og en invitation til et intromøde. Pedersen kigger videre og får øje på en artikel fra kommunikationsafdelingen, der handler om vigtigheden af, at lederne tager ansvar og går forrest med deres værdier som det gode eksempel. Det får Pedersen til at tænke på, om han mon skal gå forrest med sine egne værdier eller HR’s?

Nikolaj Henum

Fra elev til Country HR Manager i en spændende branche

Tina Lauritsen har næsten 30 års erfaring fra en af verdens hurtigst voksende detailkæder, Hennes & Mauritz. Hun startede som elev i 1988 og ud over et par kortere afstikkere, har hun altid arbejdet i H&M, hvor hun i dag har titel af Country HR Manager. Tina Lauritsen har varetaget de fleste funktioner i en benhård branche, der har gennemgået en stor forandring i de senere år. Når man ser på Tinas profil –herunder erfaring – er det svært ikke at blive nysgerrig på hendes arbejde, for der er helt sikkert meget nyttig viden at hente. Vi satte derfor Tina i den varmestol og spurgte hende om en række HR-relaterede emner – samt hvordan man arbejder med HR i en stor international detailkæde som H&M.

Vivi Bay, Personal og Ledelse

Dit tonefald afgør hvad du egentlig siger

Man kan nå langt ved lære sig et fremmedsprog ved at studere grammatik og huske ord. Men det er ofte små nuancer, der afgør, hvordan det, man siger, bliver forstået.

Regus

Vi siger nej tak til job uden fleksibilitet

Danskerne og andre skandinaver styrer så vidt muligt uden om arbejdspladser og stillinger, der ikke tilbyder fleksibilitet. Det viser en ny, international undersøgelse blandt 40.000 erhvervsfolk. Tendensen handler i sidste ende om trivsel og livskvalitet.

Oversat af Vivi Bay, personal og ledelse nr. 8 - 2015

Brug humor og glæde i turbulente tide

Humoreksperten Jon Morten Melhus har blandt andet været direktør for den Norske Opera og skrevet flere bøger om begejstring, humor og leg på norske arbejdspladser. I bogen ”Latterligt lønsomt” konkluderer Melhus, at der er seks indlysende styrker ved at have leg og glæde på arbejdet.

DANSK HR

HR-prisen 2016 går til HR-direktør Pernille Sandberg, Falck Assistance

Pernille Sandberg var indstillet og vandt med projektet: Rekruttering og fastholdelse i et ’people helping people’-marked Falck er i de seneste år vokset eksplosivt og har i dag ca. 40.000 medarbejdere fordelt på 48 lande. Denne vækst stiller krav til, hvordan virksomheden rekrutterer og fastholder medarbejdere. Hos Falck Assistance rekrutterer vi omkring 200 medarbejdere om året, og når man ganger det op, så bliver det til en del rekrutteringsforløb og kandidater

Vivi Bay, personal og Ledelse

Arbejdsmiljøet påvirker helbred og produktivitete

Arbejdsglæde er ingen selvfølgelighed. En ny svensk doktorgradsafhandling påviser, hvordan arbejdets organisering og det sociale arbejdsmiljø påvirker helbred og produktivitet.

Bitten Elizabeth Hansen og Marianne Granhøj

LAVERE OVERENSKOMSTMÆSSIG AFLØNNING AF MEDARBEJDERE UNDER 25 VAR LOVLIG

Højesteret stadfæstede den 16. juni 2016 Sø- og Handelsrettens dom, hvorefter lavere aflønning af unge mellem 18 og 25 år under uddannelse ikke var i strid med forbuddet mod diskrimination på grund af alder.

Tue Juelsbo, chefkonsulent hos LEAD, erhvervsforsker på Aalborg Universitet og Stephanie Bäckström, chefkonsulent hos LEAD

Når HR skal muliggøre opfindsomhed, kreativitet og innovation i organisationen

HR spiller en central rolle, når der skal arbejdes med opfindsomhed, kreativitet og innovation i organisationen. Overblikket over både organisationen og det samlede arbejde samt progressionen er afgørende, når initiativerne skal bære frugt. Som Josh Bersin skriver i én af sine seneste rapporter om HR-udfordringer på tværs af sektorer, så ”kræver vores nuværende udfordringer et nyt ’blueprint’, som tillader HR at være agile, fremadskuende og mere modige i sine løsningsforslag.

Lone Friis Johansen, Senior Manager PwC.

Deltager jeres medarbejdere i aktieprogrammer?

Det er vigtigt at vide, om jeres medarbejdere deltager i aktieprogrammer. Der gælder nemlig særlige indberetningsregler for det danske arbejdsgiverselskab.