HR-chefen 5 - 2015

Tema: HR kompetencer anno 2020

Er vi klar til fremtiden?

Vi siger ofte, at det er svært at spå – specielt om fremtiden. Og det er jo både rigtigt og noget, som mange har måttet sande gennem tiderne.

Da personaleafdelingerne i starten af 90’erne for alvor fandt vej ind i virksomhederne, var der nok ikke mange, der havde forudset, at vi i fremtiden skulle hedde HR, beskæftige os med CSR, samarbejde med kommunikationsafdelingen, kunne regne og mål de umålbare menneskelige ressourcer og sidde med ved direktionens bord.

Men alt dette er blevet hverdag, fordi det er blevet klart for enhver, at man som virksomhed kun når i mål og får succes, hvis man har gode, innovative og motiverede medarbejdere. Selv om vi er ”lukket ind i varmen”, kan vi dog ikke bare læne os tilbage og hvile på laurbærerne. For ingen HR-afdeling er sikker, og ingen HR-ansvarlig har sin plads på livstid. HR skal hele tiden følge med og være klar til at møde nutidens udfordringer – og for at kunne det skal man have de rette kompetencer.

Hvis du nu sidder og tænker på, at du lige synes, at vi har haft fokus på fremtidens kompetencer, så har du måske ladet dig inspirere af septembers nummer af Ledelse i Udvikling, hvor vi satte lederkompetencer anno 2020 under lup. Nu er turen kommet til HR.

Vi har i dette nummer bundet en stor buket af spændende artikler, som hver især og sammen giver et bud på kravene til fremtidens HR og til de kompetencer, som HR skal besidde.

Vi har fundet et par inspirerende cases, hvor du kan læse om, hvordan både en privat og en offentlig virksomhed har gjort sig tanker om og forsøgt at gøre sig klar til fremtidens udfordringer. Vi har også nogle generelle bud på fremtiden, og her kigger vi både dybt ind i HR og tager jer med helt op i helikopteren.

Kig i krystalkuglen sammen med os og se, hvordan du bedst kan forberede dig til både fremtidens leder- og HR-rolle.

God læselyst.


Nikolaj Henum, VirkKom

Arbejdsmarked 2020 – hvad skal HR kunne

Arbejdsmarkedet 2020 er i disse tider på manges læber. Og det af gode grunde, for hvis vi spoler tiden syv-otte år tilbage, så gennemgik vi en tid, hvor det at finde arbejdskraft var en kæmpe udfordring inden for stort set alle brancher, og virksomhedernes desperation meldte sig over hele linjen. Mange spår, at den tid kun var toppen af isbjerget, og at vi vil opleve endnu større udfordringer i fremtiden – ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling, som vil betyde en reduceret arbejdsstyrke, et endnu mere globalt arbejdsmarked og en teknologisk udvikling, som i disse år skyller hen over os.

Marlene Krogh, HR-chef hos Redmark & Torben Abildgaard, Partner hos Curia Management

Fremtidige udfordringer som HR ikke kan ignorere

Storm P sagde for efterhånden rigtig mange år siden: ”Det er svært at spå… især om fremtiden”, og vi må give ham inderligt ret. Vi har endnu ikke mødt nogen, som kunne spå om fremtiden, og så alligevel. Megatrends, som må siges at være et avanceret kig i krystalkuglen, kan være med til at give os nogle bud på nogle af HR’s fremtidige udfordringer. I modsætning til trends, som er mere kortsigtede tendenser, udgør megatrends de store drivkræfter i udviklingen, der med stor sandsynlighed vil præge fremtiden på alle områder de næste 10-15 år. Megatrends er med andre ord viden om den sandsynlige fremtid. Jo bedre vi forstår tidens megatrends, jo nemmere bliver det at navigere, i takt med at forandringerne sker. Få her et overblik over de fem vigtigste HR udfordringer frem mod 2020:

Jes Vitting, COK - Center for offentlig kompetenceudvikling

HR’s effekt og rolle – nu og i fremtiden

Diskussionen om, hvilken effekt HR har, og hvordan HR skaber værdi, forstummer tilsyneladende aldrig. Senest har survey’en: ”HR Survey 2015 – Udvikling, Prioriteringer og Udfordringer”, som Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) har gennemført, igen sat liv i debatten.

Michael Højlund Larsen, civilingeniør, master, forfatter og ledelsesfilosof & Tommy Kjær Lassen, teolog, ph.d., eksistensformidler og ledelsesfilosof

Styrk organisationens åndsliv - Fremtidens HR skal levere eksistens og dannelse

De fleste er enige om, at engagerende, selvstændige og kreativt tænkende medarbejdere er et af de vigtigste råstoffer på det danske arbejdsmarked. Mange virksomheder er i fuld gang med at udvikle kompetente, effektive og selvledende medarbejdere, der kan svare på morgendagens udfordringer.

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

I fremtiden skal alle ledere have en stærkere HR-profil

På Hærens Sergentskole uddannes alle Forsvarets sergenter. De ved om nogen, hvor afgørende det er at få folk til at følge sig! Uddannelseschef major Mads Timm fortæller i denne artikel om uddannelsen, og hvad der i fremtiden bliver vigtige fokusområder.

Pernille Vindberg, Kommunikationskonsulent, ALECTIA

Verdens bedste arbejdsplads: En fremtidsorienteret tankegang

Kravet om øget konkurrenceniveau og produktivitet er sat på turbo, og det kan nemt føre til stress og psykisk nedslidning. Lån & Spar tog i 2009 konsekvensen og skiftede til et spor, der kan fremtidssikre både virksomheden og medarbejderne. Det har ikke bare medført et økonomisk kvantespring, men også titlen ”Verdens bedste arbejdsplads”.

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

De stærke relationer skal være vores varemærke

Ikast-Brande Kommune har taget fremtidens personale,- velfærds,- og samfundsmæssige udfordringer op og sat sig for at løse dem på en utraditionel måde. For den bedrift modtog personale- og organisationschef Tom Uldahl Christiansen, Ikast-Brande Kommune, torsdag den 1. oktober HR-prisen 2015 uddelt af DANSK HR.

Morten Bertelsen & Niels-Henrik Sørensen, erhvervspsykologer i LEAD-ENTER NEXT LEVEL

Effektive ledergrupper: 10 gode råd til at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper

Næsten alle organisationer (8 ud af 10) driver deres strategiske udvikling og styrer deres drift igennem en streng af ledergrupper fra direktionen over mellemledergrupperne til frontledergrupperne. Men hvad er det præcist for nogen resultater, ledergrupper skal skabe?

Sanni Grych, HR ansvarlig, Roskilde Forsyning A/S

Spil jer til bedre trivsel

”Mindre skema – mere dialog” skal skabe bedre trivsel i Roskilde Forsyning. I virksomheden har man fundet på et spil, der sætter gang i snakken.

Nikolaj Henum, VirkKom

HR med afsæt i den finansielle verden

Copenhagen Business School har de seneste årtier udbudt en række fag og uddannelsesretninger med fokus på Human Ressource Management (HRM). Vi kender dem blandt andet som HRM-linjen og SOL-linjen (Strategy, Organization and Leadership). Mange af de profiler – særligt dem, der har afsluttet en kandidatgrad inden for HR – sidder i dag i ledende stillinger og gerne som HR-chefer i større danske og internationale virksomheder. Men der er undtagelser. En af disse er Morten Gertsen. Han er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering.

Peter Horn, direktør, Peter Horn & Co. Management Consulting & Lene Thomsen, erhvervspsykolog og direktør, HR7

Ti gode råd om forandring og intelligente barrierer

Det, man siger, og det, man gør, følges ikke altid ad. Slet ikke når forandringens vinde blæser. Ved forandring og strategiske skift kan organisationen i handling fastholde tingene, som de var, selv om alle taler om det nye. Den succesfulde implementering handler om samspillet mellem organisationens barrierer og de ansattes individuelle barrierer for at skabe optimale muligheder for den fornyede vision, mission og strategi.

Mette Müller, cand.jur. Director, PWC & Jenny Dalin, cand.jur. Manager, PWC

Medarbejdere på tværs af Øresund

Rekruttering og udlån af medarbejdere på tværs af Øresund giver mange fordele – men det er vigtigt at huske et par grundregler, så det ikke bliver dyrt og kompliceret.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert, Kia Knudsbøl Anker, advokatfuldmægtig, Kromann Reumert & Jens Lund Mosbek, partner, Kromann Reumert

Ryanair kunne lovligt mødes med konflikt

Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske selskaber, som har base i Danmark, selvom arbejdet hovedsagligt udføres uden for dansk territorium. Serviceforbundet var derfor berettiget til at konflikte over for Ryanair, da Ryanair ikke ville indgå overenskomster med danske fagforeninger. Ryanair har efterfølgende valgt at lukke sine baser i Danmark.

HR-chef Konny Madsen & kommunikationsmedarbejder Kristian Aaskov

Glem næsetippen og giv arbejdet en større mening

Det kræver konstante forandringer, hvis innovative virksomheder vil fremad. Medarbejdere og ledere skal derfor sætte arbejdet ind i en større sammenhæng og se ud over egen næsetip. Men når fokus flyttes fra den enkelte, kræver det ros, anerkendelse og helheds perspektiv i teamet. Det har lederne for medarbejdere med korte uddannelser svært ved, men paradoksalt er det den gruppe, som har mest brug for det for at undgå stress, viser nyt masterprojekt i positiv psykologi.