HR-chefen 5 - 2014

Tema: Datadreven HR

Da Google kunne forudsige influenza-epidemier

I 2009 gik nyheden om svineinfluenza jorden rundt, og panikken bredte sig. En farlig epidemi var på vej, og der var ingen mulighed for vaccine eller andet. Men som bekendt gik det jo ikke så galt som frygtet.

Hvorfor denne historie har interesse for HR-ansvarlige og dette magasin, finder du ud af om lidt, men til denne historie om svineinfluenzaen hører også det, at en gruppe it-ingeniører fra Google et par uger før, at panikken om virussen for alvor bredte sig, publicerede en artikel i det videnskabelige tidsskrift Nature. Deri forklarede de, at de nu var i stand til at forudse den næste vinterinfluenza i USA – og ikke kun hvordan den spredte sig nationalt, men også dens spredning helt ned på enkelte regioner og delstater.

Baggrunden for denne forudsigelse var de over tre milliarder daglige søgninger, som brugerne hver dag foretager via Google, og som, hvad mange måske ikke tænker over, lagrer alle søgninger. Så it-ingeniørerne sad med store mængder data om folks søgninger på nettet. Derved kunne de identificere de mest anvendte søgeord blandt amerikanske internetbrugere, og de kunne se, hvad folk især søgte på i områder, som allerede var smittet eller lå tæt på områder med smitte. Det kunne være ord som ’hoste’, ’feber’ eller kombinationer som ’medicin mod hoste og feber’.

Det var ikke første gang, at man forsøgte noget sådan, men det var første gang, at nogle havde så mange data og kunne håndtere den matematisk.

Dette eksempel er blot ét eksempel på, at vi står på tærsklen til en digital revolution, der vil påvirke os alle. Ikke blot i antal og form sker der en eksplosion med vores data. Vores mulighed for at analysere data forandres også i den nye Big Data-virkelighed. Disse data giver adgang til et helt univers af nye muligheder.

Nu har du måske opdaget, hvorfor svineinfluenza og HR hænger, for denne udvikling vil jo i høj grad også påvirke de danske virksomheder. Vi vil i dette nummer give et bud på, hvilken betydning det vil få, når vi for alvor skal forholde os til Big Data, men vi vil også kigge på den sandhed, som tallene ikke nødvendigvis leverer.

God læsning.


Morten Lindblad, direktør Dataproces

Udviklingen mod organisering efter dataens logik

Big Data – buzzword, gamechanger, værktøjskasse, paradigme, nye muligheder og nye udfordringer. Der er skrevet meget om Big Datas potentiale. Meget er rigtigt, noget er overdrevet. Helt sikkert er det, at Big Data allerede nu giver retning til måden, vi organiserer vores arbejde på i fremtiden – uanset branche og fag.

Jacob Sønderskov, cand.scient.pol, chefkonsulent, Rambøll Management Consulting / Attractor

Gør trivsel til et fælles anliggende

Medarbejdertrivsel kan ikke forbedres uafhængigt af medarbejderne selv. Det har ledelsen i Thisted Forsikring taget alvorligt i en trivselsproces, der involverer medarbejderne før, under og efter en unik måling og med dialoger på tværs af hele organisationen som drivkraft.

Nikolaj Henum, VirkKom

Big data – et produkt af informationsalderen

Vi befinder os midt i informationsalderen, og et af de nyeste begreber, der er på manges læber, er ’big data’. Big data bliver stadig mere udbredt i erhvervslivet, fordi det kan bruges til at analysere forbrugeradfærd og forbrugsmønstre markant.

Søren Nordby, orlogskaptajn og leder af Business Intelligence HR element, Forsvarets Personeltjeneste

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser for fremtidens forsvar.

Mette Nørlem, DANSK HR

10 gode grunde og råd til arbejdet med big data

Big data-tidsalderen er over os. Alt kan og skal måles, og i en verden, hvor der i dag hvert sekund genereres den samme datamængde, som der for 20 år lå på hele internettet, er vi nødt til at forholde os til det og også finde ud af, hvordan vi smartest kan generere forretningsmæssig succes på denne store informationsstrøm. Vi har plukket i de mange artikler, der er om emnet, og sammensat fem gode grunde til at arbejde med big data og fem gode råd til, hvordan man gør det.

DANSK HR

Søren Lockwood, adm. direktør, SEB Pension modtager HR-prisen 2014

SEB Pension har via en målrettet HR- og forretningsindsats i samarbejde med og med respekt for medarbejderne formået at skabe et godt fundament og fået igangsat aktiviteter, der nu og i fremtiden sikrer en sund og resultatskabende performancekultur. For den bedrift modtog adm. direktør Søren Lockwood, SEB Pension torsdag d. 2. oktober HR-prisen 2014 uddelt af DANSK HR.

Nikolaj Henum, VirkKom

Blikket er rettet mod forretningsorienteret HR

Synoptik befinder sig i et marked, hvor konkurrencen skærpes næsten dagligt. Og det stiller ifølge Tina Thomsen ekstra store krav til butikscheferne. »Vi skal hele tiden have fokus på ’next in line’ – og det også selv om vi har en meget lille omsætningshastighed på netop butikschefer, hvor vi ligger helt nede på fem procent. Branchen er præget af Tordenskjolds soldater, men den vogn skal vi så vidt mulig undgå at hoppe på. Vi har i Synoptik en forretningsfilosofi om, at 80 procent af vores ledere skal komme internt fra, og det mål har vi i dag opnået.«

adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere

Sådan udarbejdes en strategi for øget kundeorientering

Øget kundeorientering og dermed også behovet for at få lagt en strategi på området er kommet markant højere op på de fleste topledelsers agenda nu og dermed også på HR´s, hvor vi formentligt er i en post-finanskrisetid, hvor der igen skal være vækst i toplinjen. Formålet med denne artikel er at beskrive, hvordan man i praksis kan udarbejde en strategi for øget kundeorientering. Der er mange, mange håndtag, der kan drejes på, når man vil arbejde med at øge kundeorienteringen, og hvilke skal man så vælge?

Pia Lærke, HR Manager Sanovo Technology A/S

MUS for alle

Som nyudnævnt HR ambassadør vil jeg indledningsvis starte med at præsentere mig selv, så interesserede kender min baggrund og forudsætninger for at arbejde med HR.

magasinet Personal og Ledelse nr. 4 - 2014

Intuition som ledelsesstil

Jeg skaber det, jeg selv savner! Jan Vardøen er ikke som alle de andre ledere. Iværksætteren fra Grünerløkka i Norge bruger sin gode fornemmelse som ledelsesværktøj. Det, der skabes, stammer fra en fin følelse af tab af noget, der ikke eksisterer. Intuition er ofte omtalt som en refleks, at have flair eller en god mavefornemmelse. Nogle bruger det bevidst, og andre mere ubevidst. Jan Vardøen tilhører den sidstnævnte gruppe.

Benedicte Wiberg

Digital Postkasse til alle – er jeres udenlandske medarbejdere forberedte?

Den 1. november 2014 træder nye regler om obligatorisk digital post i kraft. Det betyder, at alle borgere i Danmark over 15 år med et CPR-nr. automatisk tilsluttes en digital postløsning, og at al kommunikation med de offentlige myndigheder fremover vil ske via denne digitale postkasse. For personer med særlige behov eller manglende danskkundskaber åbner reglerne for fritagelsesmulighed.

Tina Brøgger, partner & Louise Gefke Nielsen, advokatfuldmægtig/ASSISTANT ATTORNEY

Generaladvokat: Svær fedme kan udgøre et handicap

Generaladvokaten har netop givet sit forslag til en præjudiciel afgørelse ved EU-Domstolen, hvor EU-Domstolen skal tage stilling til, om EU-retten generelt eller særligt forbyder forskelsbehandling på grund af fedme, og/eller om fedme kan betragtes som et handicap. Generaladvokaten vurderer i sit forslag, at der ikke findes et generelt EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af fedme, men at svær fedme under visse betingelser kan anses for at udgøre et handicap.

Frans Bévort, Henrik Holt Larsen og Jesper Christensen, CBS samt Anne-mette Hjalager, Syddansk Universitet

Cranet-undersøgelsen 2014

Cranet-undersøgelsen 2014 (herefter Cranet 2014) kortlægger HRM-praksis i organisationer i Danmark med flere end 100 ansatte. Den kommer på et tidspunkt, hvor den globale finanskrise ser ud til omsider at være klinget af. Den forrige undersøgelse (2008) blev gennemført lige før, at den økonomiske krise indtrådte, og dermed umiddelbart efter en af de længste og stærkeste vækstperioder siden krigen. Hvad er der sket med HRM i Danmark i de 5-6 år, hvor krisen har raset?