HR-chefen 4 - 2020

Tema: Holistisk HR

Se urværket fremfor det enkelte tandhjul

Vi lever og arbejder i den digitale tidsalder, hvor nye teknologier udvikles med enorm hastighed. Vores arbejdsgange udvikler sig med teknologien, og det skaber nye dilemmaer og overvejelser. Hvordan kombinerer man data og intuition? Hvad kan mennesker, som teknologien ikke kan? Og hvilke muligheder skaber teknologien? Med Coronakrisen har denne udvikling taget yderligere fart.

Samtidig indeholder vores virksomheder allerede en række modsatrettede elementer, hvor HR spiller en central rolle i at sørge for, at der bl.a. bliver taget hånd om såvel det langstrakte, strategiske perspektiv som det kortsigtede behov for handling. Holistisk HR er et nyt begreb, der søger at favne dette behov for at se det store billede, og her skal HR sikre, at de modsatrettede delelementer griber ind i hinanden som tandhjul i et større maskineri og sikrer fremdriften.

Fordelen ved at leve og arbejde i Danmark er, at vi allerede er skolet i at tænke holistisk og organisere os i holistiske systemer. Se på andelsbevægelsen, returpantsystemet og vores velfærdsmodel. Vi har gjort det før, og vi forstår at implementere den holistiske tankegang i en stor variation af arenaer. HR er selvfølgelig ingen undtagelse.

Ordet holisme bliver tit forbundet med spiritualitet og alternative behandlingsformer, men i 1926, da begrebet blev præsenteret af den sydafrikanske filosof Jan Christiaan Smuts, beskrev holisme en ny, videnskabsbaseret anskuelse af verden. Og sprogfilosofisk betyder holisme, at ord eller sætningers betydning er en funktion af den større sproglige eller sociale sammenhæng, hvori de optræder – helheden er altså mere end summen af delene.

HR rummer en række dilemmaer, som, når de løses i lyset af hele organisationens struktur, værdisæt og strategiske mål, kan skabe stor værdi for virksomheden – både rent menneskeligt og på bundlinjen. I dette nummer af HR-chefen kan du læse mere om, hvordan den holistiske tankegang spiller ind i rekruttering, sundhed, talentudvikling og samspillet og samarbejdet med teknologien.

God læselyst!


Stephanie Semay Bäckström, Nicole Baandrup Nielsen og Andrea Søndergaard Poulsen

Sæt talentmiljøet frem for talentet i spotlight

Det er en udpræget misforståelse, at talentudvikling er et sololøb for udvalgte stjerner. Nyeste forskning indenfor talentudvikling viser nemlig, at de organisationer, der lykkes med et skabe effektfulde talentprogrammer, er dem, der formår at opbygge stærke talentmiljøer.

Karen Mørkholt // administrerende direktør, Revision Limfjord

Holistisk Sundhed

Der er efterhånden en del undersøgelser, der viser, at stillesiddende arbejde er forbundet med risiko for skader og negative sundhedspåvirkninger, og at problemet for den enkelte ikke kan løses ved 2-3 ganges hård motion om ugen – der skal noget andet og mere til.

Katia Dupret // Lektor phd., Forskningsleder Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV)

Fremtidens arbejde kalder på ny teknologi-socialitet

Nu, hvor vi er tvunget til at være fysisk på afstand, og fremtiden efter Covid-19 formentlig vil fortsætte med at være mere virtuelt baseret, end den har været før, er det ikke et spørgsmål om, hvornår teknologien skal bruges i vores arbejde, men hvordan vi vil bruge den, så den understøtter gode arbejdsforhold, medarbejderrelationer og kundesamarbejder.

Jacob Lange // Lange PR – Public Relations og Kommunikation

Nordjysk succes med filosofisk dogmeskifte

Selvom coronakrisen har ændret meget, og vi i nogen grad har haft lejlighed til at gentænke en del processer i erhvervslivet, leder HR-chefer verden over fortsat efter den optimale rekrutteringsmetode.

Thomas Geuken // cand.psych.aut og Associeret Direktør på Instituttet for Fremtidsforskning (Non-profit)

HR har en gylden mulighed for at fremtidssikre efter COVID-19

Med COVID-19 har vi alle sammen følelsen af at havde deltaget i et kæmpe socialt eksperiment. De fleste ønsker sig tilbage til en normal hverdag, men de nye erfaringer har ændret de grundlæggende forventninger til arbejdets betydning og organisationens rolle. Krisen kalder på en fundamental ny måde at se tingene på – også af HR’s egen funktion.

Susanne Diekema // journalist

SPONSORAT FÅR OS OP I NYE HØJDER

Kongsvang Cleaning & Facility er en landsdækkende serviceleverandør med hovedkvarter i Aarhus. For et år siden begyndte firmaet at sponsorere atleten Mathilde Diekema Jensen i Aarhus 1900, der tre gange har vundet DM på 800 meter og forfølger sine drømme om EM, VM og OL.

Nicole F Richter // lektor og Sven Hauff // professor og Plamen Krasimirov // videnskabelig assistent , Institut for Marketing & Management (SDU) i samarbejde med Helmut Schmidt University

Integration er en HR-praksis, der avler succes!

Håbet om at forbedre sin sociale og økonomiske situation, eventyrlyst, familien – eller sult, krig og personlig forfølgelse? Det er bare nogle af de mange og meget forskellige årsager, der er til den vækst i international migration, som vi i dag er vidne til overalt i verden.

Christina Burgwald // Partner, Human Capital, Deloitte Consulting og Jass Dhanoa // Senior Manager, Human Capital, Deloitte Consulting & Bo Vialle-Derksen // Senior Manager, Human Capital, Deloitte Consulting

Deloitte 2020 Global Human Capital Trends

Every year, Deloitte asks thousands of business leaders from all over the world about the most pressing human capital trends and challenges in their organisations. Little did we know how important, powerful and meaningful this year’s Global Human Capital Trends report would be for the world and our organisations.

Tid til refleksion over…

DANSK HR har i dette nummer sat fokus på holistisk HR. Det er et begreb, der favner bredt og kan skabe værdi på flere forskellige parametre i virksomheder. Det handler om at identificere de potentialer, der er for, at den holistiske tilgang kan skabe værdi, både mellem mennesker og på bundlinjen.

Norske ledere: Erfaring vægter højere end uddannelse

Syv ud af ti ledere mener, at erfaring er det vigtigste, når de skal ansætte nye kollegaer. Det kommer frem i en rapport fra FINN Jobbindeks 2020.

Emotionel intelligens bliver vigtigere i fremtidens arbejdsmarked

Med udviklingen af kunstig intelligens bliver emotionel intelligens endnu vigtigere i fremtidens arbejdsliv. Det viser den global rapport ‘Emotional Intelligence – the essential skillset for the age of AI’ fra Capgemini Research Institute.

Laura Storm // Stifter af Regenerators og forfatter

HR står for Human Regeneration

I en verden, hvor økosystemer kollapser, pandemier, racisme og ulighed raser, og klimaforandringer truer vores eksistens, har evnen til at udvikle og opbygge mennesker, aldrig været større.

Nikolaj Henum // VirkKom

En sej HR-chef med et klart formål

Et godt eksempel på struktur og planlægning findes i en af de mange modeller, Rikke-Louise har taget med sig fra Forsvaret. Det er en simpel overvejelsesmodel, som gør, at man i planlægningen af en mindre opgave, hvor man er under tidspres, tilsikrer, at man kommer godt rundt om opgaven.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Midlertidige lempelser

Situationen med covid-19 påvirker den globale økonomi markant. Et bredt flertal i Folketinget har allerede vedtaget en række hjælpepakker, som skal holde hånden under blandt andet dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere.

Tine Brøgger Sørensen // Partner og Maria Bekke Eiersted // Partner Director

Ligebehandlingsnævnet: Graviditet og fremsættelse af ønske om fravær i medfør af barselsloven ikke til hinder for afskedigelser

Hvordan løfter arbejdsgiveren bevisbyrden for, at graviditet eller retten til fravær i medfør af barselsloven ikke har indgået i grundlaget for afskedigelsen af en medarbejder? Dette spørgsmål har for nyligt været til behandling i tre sager hos Ligebehandlingsnævnet.