HR-chefen 4 - 2019

Tema: Upskill reskill

Har du kompetencerne til at blive karrieremanager?

I mange år haft vi haft de samme job og ofte de samme titler. Det er klart, at indholdet i jobbet måske er ændret undervejs, eller at man gør tingene på en ny måde, men jobbene har været konstante, og vi er alle bekendte med titler som lærer, økonom, ingeniør, it-konsulent og lignende.

Men den teknologiske udvikling rykker stærkere, og fremtiden vil byde på helt nye job, som vi lige nu slet ikke aner, hvad er, eller hvad man skal kunne for at bestride dem. Det betyder, at vi i fremtiden kommer til at møde f.eks. robotplanlæggere, re-humanisatorer, affaldsdesigner, udlejningsmægler eller karrieremanager.

Skal vi kunne imødekomme disse job, så skal vi også kigge på, hvad det er for kompetencer, vi skal have for at bestride dem. Og det er ikke kun for de få. Ifølge McKinsey Global Institute, så vil mere end 375 millioner arbejdere på verdensplan kommer til at ændre deres skills helt og aldeles allerede inden år 2030.

For nogle bliver det måske ikke det totale skift, men også mindre tilpasninger bliver aktuelle. Tal fra World Economic Forum viser, at 54 pct. af alle ansatte vil være nødt til at blive ‘upskilled’ eller ‘reskilled’ inden 2022.

Så selvom vi i de danske HR-afdelinger altid har haft fokus på løbende udvikling af vores medarbejdere, så må vi bare sige, at disse tal giver anledning til, at vi skruer op for hastigheden og intensiteten.  

Derfor har vi i dette dobbeltnummer af HR-chefen og Uddannelse & Udvikling valgt at sætte fokus på upskill/reskill. Med masser af artikler om emnet, cases og andet giver vi såvel et strategisk som et praksisnært indblik i, hvordan man i HR kan arbejde med at få medarbejderne gjort klar til fremtidens udfordringer.

Til slut vil jeg sige, at hvis du overvejer at blive karrieremanager, men ikke ved, hvad det er, så kan jeg afsløre, at en karrieremanager er slags personlig agent, der for f.eks. finansfolk har til opgave at spotte de gode job eller andre spændende muligheder ude i verdenen.

God læselyst.

 

PS. Er du nysgerrig på, hvad de øvrige sjove titler dækker over, så find artiklen ”Se 7 af fremtidens djøf-titler: Skal du være robotplanlægger?” i DJØF-bladet fra februar 2019.


Rebekka Bøgelund // selvstændig organisations- og ledelseskonsulent, indehaver af Crop Organisation

The Nordic way of Working

Arbejdsmarkedet er i opbrud. Job dekonstrueres, de udliciteres, og de automatiseres. Vi taler ikke længere bare om en automatisering af ufaglærtes samlebåndsarbejde, men om højt specialiseret arbejdskraft, der gentænkes og udføres af robotter.

Helle Østergaard // Uddannelsesansvarlig Fysioterapeut, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Aarhus Universitetshospital, Iben Beyer Sørensen // Klinisk underviser Fysioterapeut, Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, Aarhus Universitetshospital & Ulrik Brandi // Research Programme Director, Associate Professor, Danish School of Education, Aarhus University

Strategisk kompetenceudvikling - og høj transferværdi

På Aarhus Universitetshospital opstod i løbet af 2016 et behov for at arbejde strategisk med kompetenceudvikling og implementering af kortfattet, målrettet skriftlig dokumentation. 130 fysioterapeuter og ergoterapeuter har derfor deltaget i kompetenceudviklingsprojektet ”Dokumentation – skriv smartere”.

Carsten Munk Hansen, University of Copenhagen

When collaborating with strangers becomes the new normal

For many industries today, project-based work, temporary teams, and external consultants are the new normal. Employees, moreover, change jobs or job functions much more frequently than before which results in high employee turnover. As a result, the modern workplace is one of constant change.

Susanne Diekema // journalist

VEJEN FREM ER VÆKST STANGVARER OG UDVIKLING

Dustin har gjort det til en kerneopgave at vokse og sørge for et output på hele otte procent årligt. På halvanden måned har koncernen opkøbt tre nye virksomheder, og de er hele tiden på udkig efter flere.

Tag stikket ud eller fjern det

Ny undersøgelse fra en amerikansk virksomhed med Projekt Time Off siger, at når medarbejdere trækker stikket til virksomheden, mens de er på ferie, så får både omgangskreds og virksomhed mest ud af det.

Helle Rosdahl Lund // direktør og ledelsesrådgiver, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Viden om hjernen flytter ind i ledelsesrummet

Vi skal tale om “hjernevenlige” arbejdspladser, hvor ledelsen bruger viden om hjernen til at øge den mentale sundhed blandt medarbejderne og til at skabe rammer, så både ledere og medarbejdere yder deres bedste.

Miljøarbejdet må integreres i virksomhedens kultur

Miljøværn handler først og fremmest om at tage vare på miljøet, men det kan også have stor betydning for virksomhedens omdømme og rekruttering.

Sharon Olivier // Senior Faculty and Discipline Lead for Leadership and HR & Dr. Frederick Holscher // Associate Faculty in Leadership and HR

The evolving role of HR Practitioners in the new world of work

In order to navigate the future world of work, HR leaders will need to embrace these challenges in an integrated way – something that may feel counter-intuitive after years of seeing these issues in isolation.

Benedicte Zacho // Event coordinator, DANSK HR

Dave Ulrich – The father of modern HR

En af Dave Ulrichs pointer, der satte ham på verdenskortet som en mand, man bør lytte til, når det kommer til HR, er, at vi må tænke HR udefra og ind – hvad kan HR give til virksomheden, kunderne og investorerne?

Benedicte Brix Zacho // Event Coordinator, DANSK HR

Kvikguide til to spændende dage på Træfpunkt HR 2019


Lars Lundmann // Psykolog

Du er ALTID biased!

At være biased betyder, at du hælder til en bestemt vurdering på grund af for eksempel en særlig følelse, holdning, forudindtagethed, metodiske problemer, grundantagelser eller lignende.

Marianne Granhøj // partner & Bitten Elizabeth Hansen // Advokat, Kromann Reumert

DET VAR I STRID MED FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN AT KALDE MEDARBEJDERE FOR "PERKER"

Landsretten tager blandt andet stilling til, om overvågningen af medarbejderne var i strid med den dagældende persondatalov og ledelsesretten.

Marianne Granhøj // partner & Bitten Elizabeth Hansen // Advokat, Kromann Reumert

OPSIGELSE GRUNDET BORTFALD AF TILSKUD TIL FLEKSJOB VAR SAGLIG

Dommen viser, at hvis det er en klar forudsætning for ansættelsen, at arbejdsgiveren modtager tilskud fra kommunen efter reglerne om fleksjob, så kan bortfald at fleksjobordningen berettige en saglig opsigelse af medarbejderen.

Nikolaj Henum

Et nationalt klenodie

Jeg arbejder efter den filosofi, at man ikke skal blande sig i noget, der kører godt, og det er også min generelle tilgang til de opgaver, der lander på mit bord, ligesom det er den filosofi, der danner baggrund for, hvordan jeg arbejder med HR i organisationen.

Adam Rewucha // Senior Manager, PwC

International HR for små og mellemstore virksomheder - Et kig på den kommende Europa-Parlamentsperiode

Traditionelt har international HR været noget, som særligt større virksomheder har haft fokus på. Specielle afdelinger og programmer for udstationerede medarbejdere hos store virksomheder har sat scenen for, hvordan international HR er blevet håndteret.

Ulrik Nerløe // mentor og selvudviklingsekspert, Unified People

”Fra et ubevidst til et bevidst liv”

I min bog THE LIFE BRIDGE, som er blevet en international bestseller, beskriver jeg, hvad selvudvikling og trivsel er. THE LIFE BRIDGE er skrevet til mennesket, for at vi i højere grad kan vågne op, således at vi kan blive bevidste om os selv i stedet for at forblive ubevidste.

IT-selskabet EVRY bruger spilteknologi for at teste kandidater

EVRY er Norges største IT-selskab, og de har ansvaret for omtrent en tredjedel af alle IT-leverancer i Norge. I en verden, sker den digitale udvikling med raketfart, og dygtige IT-folk er meget efterspurgte på jobmarkedet.