HR-chefen 4 - 2014

Tema: Den kvalificerede arbejdsstyrke

Har vi den rette arbejdsstyrke?

For de fleste er det sikkert klart, at fremtiden for de danske virksomheder vil byde på en række udfordringer – alene hvad angår det demografiske. Der bliver flere ældre, der forlader arbejdsmarkedet, og der kommer færre unge ind. Det giver i sig selv en undertalssituation og sagt på en anden måde: Det kommer også til at betyde kamp om arbejdskraften.

Kampen kommer imidlertid ikke kun til at handle om antal, men også om geografi og uddannelse. Vi ser allerede nu, at der er en ”skævvridning” i gang i Danmark, hvor Udkantsdanmark har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi de unge vælger at bosætte sig i og omkring de større byer, og derudover så er der grupper af ufaglærte, der får rigtigt svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Alle disse forhold får stor betydning for fremtidens virksomheder, og det vil vi kigge på i dette nummer. For med et tema om den kvalificerede arbejdsstyrke skal vi kigge på fakta og udfordringer indenlands, men vi vil også forholde os til, hvilke muligheder og udfordringer danske virksomheder har i forhold til at klare sig i den globale verden.

Den kvalificerede arbejdsstyrke handler med andre ord om at have de rette medarbejdere på rette plads, så der er også behov for med et overbliksbillede, med hensyn til hvordan vi sikrer os, at hele arbejdsstyrken har de rette kvalifikationer og kompetencer. Denne gang bevæger vi os derfor med dette nummer op i helikopteren og kigger på de overordnede rammer og muligheder for arbejdsstyrken.

God læselyst.


fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol., Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Fremtidens arbejdsstyrke - fakta og udfordringer

Forholdene på arbejdsmarkedet, arbejdstyrken samt ledighed svinger en hel del over tid. Oftest når vi er overbevist om, at nu er der styr på det i DK og den enkelte virksomhed, så kommer der nye konjunkturer, store ændringer i branchen eller ejerforhold mv.

cand.negot, Ph.D. Jeanette Lemmergaard. Forskningsgruppeleder og institutleder ved Marketing & Management, Syddansk Universitet

Mange “hugger sten” – få “bygger katedraler”

Med en dybere mening med det, vi laver, falder stressniveauet, kvaliteten af vores arbejde forbedres og tilfredsheden stiger. Nogle virksomheder tapper imidlertid medarbejdernes naturlige ukuelighed og kreativitet gennem disciplinering, ønsket om punktlighed og økonomiske rationalitet.

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

Innovation og diversitet går hånd i hånd

Fundamentet i SAP’s forretningsstrategi er evnen til konstant at kunne innovere virksomhedens produkter. For at imødekomme dette behov er en del af SAP’s HR-strategi fokus på diversitet i arbejdsstyrken.

Martin Lundkvist, Partner i Alomentor og forfatter til bogen Falkeblik om strategi, ledelseskraft og handlekraft i den offentlige sektor

Strategi som værktøj til at sikre de rette kompetencer

At rekruttere, udvikle og fastholde ledere og medarbejdere er en langsigtet opgave og i praksis en stor udfordring i mange offentlige virksomheder. De offentlige virksomheder er under et økonomisk pres, der stiller større krav end nogensinde før til virksomhedernes evne til at anvende resurserne effektivt. Virksomhederne er afhængige af en stærk og kompetent arbejdsstyrke. Det er derfor nødvendigt, at de offentlige virksomheder lægger en strategi for, hvordan de vil arbejde med rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetente ledere og medarbejdere.

Marie Irgens Jacobsen, Communications Consultant, Improve Communications

Sådan bidrager HR til styrket kundeloyalitet

"Mødet med medarbejderne er den vigtigste driver af kundeloyalitet, og derfor spiller HR en afgørende rolle i forretningen, når det gælder kampen om kundernes loyalitet!" Det siger Tomas Lykke, forfatter til bogen Vil du anbefale os, der bygger på to store, danske undersøgelser om kundeloyalitet.

Richard R. Gesteland

The Global Employee

What makes a good global employee? Three decades of hiring and managing people in 24 countries in Europe, North America, Asia, and South America has given me a few insights that readers may find useful.

Tine Gjedsted Østergård

Et vinderhold er 100% fri for solorøve

Et hold er aldrig stærkere end det svageste led, og én profil kan ikke alene føre et hold til sejr. Det er et ordsprog, som gælder i sport og erhvervsliv, og som i høj grad bliver praktiseret hos advokatfirmaet IUNO, som ikke har plads til solorøve med fine fornemmelser, men derimod masser af plads til medarbejdere med team spirit.

Magdalena Misiak, Nento Communication Aps

Kraftig vækst hos SDC krævede forandringsrejse

Organisationsforandring, forandringsledelse, kulturforandring – processen har mange navne, når en virksomhed drejer organisationen 180 grader. En sådan proces kender Tine Skov Madsen, der er områdedirektør for HR i SDC (Skandinavisk Data Center) alt til. Siden den nye direktør Jesper Scharff overtog direktørstolen i SDC for et år siden, er hele organisationen taget på en stor forandringsrejse.

Steffen Kirkegaard, CIO ifluenze

Tre gode grunde... Social media-rekruttering

Tre gode grunde til at bruge sociale medier i din søgen efter nye medarbejdere

Tom Uldahl Christiansen

Er gode relationer en af fremtidens byggesten til effektive organisationer?

Min klumme tager udgangspunkt i min egen undren, og jeg stiller spørgsmålet: Hvor længe kan større private og offentlige virksomheder overleve med en gammeldags, hierarkisk organisering og styringsstænkning, når videnssamfundets krav er fleksibilitet, effektivitet og innovation?

Ole Alvik

Den gode historie opbygger fællesskabet

I konsulentfirmaet Bouvet lægges der mindre vægt på de tykke strategiplaner og detaljerede procedurehåndbøger. Det er vigtiger at fortælle en god historie.

Benedicte Wiberg, Partner, PWC

SKAT lemper praksis for arbejdsudleje

Ny vækst og flere job var nøglebegreber i forbindelse med skatteomlægningerne i 2012. Som altid var der imidlertid både lettelser og stramninger i pakken. En af stramningerne handler om arbejdsudleje. Her har det imidlertid vist sig, at praksis blev lagt så bredt an, at det var svært at genfinde de lovbemærkninger og kriterier, der var lagt op til. Ikke mindst inddragelse af samarbejdet med udenlandske underleverandører baseret på entrepriseaftaler har udvidet reglernes anvendelsesområde.

Partner Jens Lund og advokatfuldmægtig Kia Knudsbøl Anker

En opsigelse med forkortet varsel efter 129 ½ dages sygdom var rettidig efter 120-dages-reglen

Ifølge Østre Landsret var en opsigelse efter 129½ dages sygdom med forkortet varsel sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af 120 sygedage, og opsigelsen var derfor afgivet med rette. Dommen er med til at fastlægge grænserne for, hvor længe en arbejdsgiver kan vente med at opsige en medarbejder, som har haft mere end 120 sygedage. Sammenholdt med øvrige domme tegner der sig et billede af, at 120-dages-reglen kan anvendes, når medarbejderen har haft mellem 121 og 129 ½ sygedage.

Cranet forskningsgruppen

Breaking news: Hvordan har HRM i Danmark har klaret sig gennem den globale finansielle krise?

De første resultater fra Cranet-undersøgelsen 2014