HR-chefen 3 - 2018

Tema: Medarbejderen som forbruger

Undskyld, men skal jeg bære din taske ud til bilen?

Vi kender alle det, at vi har været inde i en forretning, hvor vi bagefter går ud med en skøn fornemmelse af at have oplevet en ekstraordinær service. Måske har de hjulpet os med at finde lige de varer, vi var på udkig efter, måske har de byttet en vare et par dage senere end sidste ombytningsdag, eller måske har de rent faktisk tilbudt at bære vores poser helt til døren eller måske endda til bilen.

Med et tema om medarbejderen som forbruger kunne man jo godt få den tanke, at chefen nu skal til at stå på pinde for medarbejderen, og at det – som overskriften antyder – skal være hverdag, at chefen tilbyder at bære ens taske til bilen. Og måske skal det det, eller også skal det være noget helt andet.

Det har i mange år været kendt, at vi ikke kun går på arbejde for at tjene til livets ophold. Mange af os vil også have indhold, indflydelse, respekt og et godt samarbejde med kolleger og chefer. Men for nutidens – og måske i særdeleshed for fremtidens – medarbejdere stopper det ikke der. Det skal fremover være en oplevelse at gå på arbejde.

Og som om det ikke er nok, så bliver det jo også et krav, at vi er klar over, hvad der skaber gode oplevelser for hvilke medarbejdere, for det er jo ikke sikkert, at det er det samme, der giver mig en god oplevelse, som det er for dig.

Oplevelser kan umiddelbart lede opmærksomheden hen mod fester, sjov i gaden og slut med kedelige opgaver, men medarbejderoplevelsen skal nok defineres meget bredere. For måske handler den gode oplevelse også om, at min virksomhed er bæredygtig, bidrager til et godt formål, anerkender, at jeg har et liv ved siden af arbejdet, at jeg bliver anerkendt for min indsats og så videre.

I nummeret, du sidder med i hånden, giver vi bud på, hvordan vi kan skabe glade medarbejdere – og mon ikke også, at det i de kommende år – med fuld fart på vækst og beskæftigelse – bliver endnu mere afgørende at kunne gøre lidt ekstra for medarbejderne.

Til slut ønsker vi jer alle en rigtig dejlig sommer og ferie.

God fornøjelse.


Alexander Kjerulf // Speaker, consultant & author, founder of Woohoo inc.

Skaber I den rigtige medarbejderoplevelse?

Virksomheder gør meget for at skabe en god kundeoplevelse. De ved godt, at glade kunder kommer igen og anbefaler ens produkter til andre. De ved i endnu højere grad, at utilfredse kunder bliver væk og advarer andre mod at handle lige der.

Pernille Winge

Wellbeing-træning i Schneider Electric: Kodeordet er rummelighed

De fleste virksomheder kan skrive under på det velkendte mantra, at kunden altid har ret. Ikke fordi kunden altid har ret, men fordi kunden bør have en oplevelse af at blive hørt og respekteret, da det kan afgøre, om de forbliver kunder og anbefaler virksomheden til andre.

Catrine Eisenreich// Lindskov Communication

Feedback kultur med empowerment og individuelle aftaler er vejen frem

Flere omstillinger og nye vilkår udfordrer danske virksomheder. Talrige rapporter og analyser viser, at vi lige nu står i et paradigmeskifte på arbejdsmarkedet, hvor flere forlader arbejdspladsen, end der kommer ind. Der skal derfor mere til end en månedlig løncheck, hvis man vil fastholde de dygtige medarbejdere og tiltrække nye talenter.

Andrea Søndergaard Poulsen// stud.psych., projektkonsulent i LEAD

Psykologiens indtog i HR

Meget tyder på, at medarbejderen bliver fremtidens kunde, og at varen psykologisk velbefindende kommer i høj kurs. Men hvad kræver det så at holde kunderne i butikken? Det er her, HR kommer på banen.

Nikolaj Henum// VirkKom

I tæt dialog med medarbejderne

I dag er det næsten umuligt at gå en tur ned af en hovedgade eller slå op i avisen uden at blive gjort opmærksom på, at detailhandlen i Danmark er i dyb krise. Men det er faktisk ikke alle i detailhandlen, som lider.

Anita Mayntzhusen og Thomas Mulhern// Globally Local ApS

Det handler om at føle sig hjemme

Det kan være nødvendigt, men også kostbart for en virksomhed at rekruttere højtuddannede udenlandske medarbejdere. Målrettet investering i integration og trivsel bør prioriteres højt. For netop trivsel og succesfuld integration er afgørende for, om de udenlandske medarbejdere og deres familier ender med at slå rødder i Danmark i længere tid.

Lotte Bøgh Andersen// Professor, Department of Political Science, AU

Ledelse, der motiverer: Hvor er vi, og hvor skal vi hen?

Det er godt at være dansker for tiden. Særligt ombejlet er man som ledelsesforsker på internationale konferencer. Det er således ikke sjældent, at jeg får spørgsmålet: ”Hvad er det, I gør så godt i Danmark?”. En af de ting, vi ”gør så godt” her i landet, er at arbejde systematisk med medarbejdernes motivation.

Vivi Bay // DANSK HR

Mangelfulde sprogkompetencer skaber konflikter

Nordmænd behersker ikke engelsk så godt, som vi går rundt og tror, måske er det også sådan i andre lande? Sprogkompetencerne er et større problem end kulturforskellene. Vellykket kommunikation er essentielt på arbejdspladsen, og det er krævende.

Line Ullmann // underviser og forfatter til bogen 10 effektive arbejdsvaner

Uvaner på jobbet koster på trivselskontoen

Konstante afbrydelser og distraktioner. Håndtering af en daglig informationsmængde, der ifølge eksperter svarer nogenlunde til indholdet i 175 aviser. For ikke at nævne omstruktureringer, forandringsprocesser og ny teknologi. Det er hverdagen for mange.

Vivi Bay /DANSK HR

Stigende brug af mobil og video i rekrutteringen

Skiftet til mobil er et af de mest fundamentale skift, vi har set og fortsat ser i vores jobsøgers adfærd. SEEKs administrerende direktør, Michale Ilczynski, siger, at 65 % af dem, der besøger SEEKs job-website, og 35 % af dem, der søger et job, gør det via mobilen.

Nikolaj Henum // VirkKom

Skaber orden i kaos

At Tina Jaltved endte i HR er faktisk lidt af et tilfælde. Som helt ung havde hun en drøm om at skulle på hotelskole i Schweitz. Men hun blev overtalt til i stedet at tage en uddannelse i international marketing fra Handelshøjskolen. En karriere i hotelbranchen var stadig mulig efter endt uddannelse, og hun valgte derfor at søge ind til først Hotel Phønix Copenhagen og senere til Hotel D’Angleterre, hvor hun sad i bookingafdelingen.

HR i virksomheden

HR er vel HR. Ja måske, men faktisk ved vi, at der kan være store forskellige de forskellige brancher imellem. Vi vil derfor give dig et indblik i, hvordan HR er og udføres i seks forskellige virksomheder i seks forskellige brancher. Glæd dig til spændende artikler, som du kan følge gennem 2018.

Leigh Eintoft // Mercer

Say on Pay – Plain Sailing or Choppy Waters?

In Denmark, the executive remuneration landscape is changing. New legislation, increased shareholder activism, the globalisation of management teams and Boards, and developments in responsible management principles, will re-set the requirements for how listed companies govern and determine boardroom pay.

Marianne Granhøj // partner, Kromann Reumert & Bitten Elizabeth Hansen // advokat, Kromann Reumert

Det var forskelsbehandling at opsige medarbejder under fertilitetsbehandlingsforløb

En medarbejder, der var i et længerevarende fertilitetsbehandlingsforløb, blev opsagt på et tidspunkt, hvor medarbejderen holdt en lægeligt begrundet pause fra behandlingen. Østre Landsret vurderede, at beskyttelsen mod forskelsbehandling i ligebehandlingsloven gjaldt på opsigelsestidspunktet, selv om medarbejderen på det tidspunkt holdt pause i behandlingsforløbet.

Marianne Granhøj // partner, Kromann Reumert & Bitten Elizabeth Hansen // advokat, Kromann Reumert

Gennemgang af ansats personlige filer på arbejdscomputer var ikke brud på privatlivets fred

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tog stilling til, om det var en krænkelse af retten til privatliv, at en arbejdsgiver gennemgik en medarbejders personlige filer på en arbejdscomputer. I afgørelsen lagde både de nationale domstole og Menneskerettighedsdomstolen særligt vægt på, om filerne var tilstrækkeligt identificeret som "private".

Adam Rewucha // Senior Manager, PwC

Husk at håndtere medarbejdernes sociale sikring ved udlandsrejser

Det er en fast del af jobbet som rådgiver hos PwC at mødes med virksomheder for at drøfte deres forretning. Som regel er det faktisk noget af det bedste ved jobbet; man kommer lidt væk fra skrivebordet og får talt med dygtige virksomhedsledere, som har til opgave at få tingene til at fungere i virkeligheden.