HR-chefen 2 - 2017

Tema: Fra strategi til plan

Bliver det kun ved snakken?

Enhver virksomhed ved, at forskellen mellem succes og fiasko kan være en god eller dårlig strategi. Men uanset om en virksomhed har den bedste strategi i verden, så kommer succesen først, når alle arbejder i samme retning og dermed kan sikre, at der nås i mål.

For de fleste er det i dag helt indlysende, at HR og medarbejderne er afgørende for virksomhedens succes, og derfor har HR jo en væsentlig rolle i at få lagt den rette HR-strategi, der kan understøtte virksomhedens overordnede forretningsmæssige strategi. Præcist som de øvrige afdelinger/funktioner har det på deres område.

HR har dog efter min opfattelse også en anden rolle, nemlig at understøtte strategiarbejdet på et mere generelt plan. Det er HR’s opgave at understøtte lederne, i hvert fald i forhold til at give dem de nødvendige værktøjer til at sikre sig, at strategien kommer ud til medarbejderne. Men det kan også være HR’s opgave at tilføre lederne de rette værktøjer og kompetencer til at udarbejde strategier og at understøtte en organisation, der gør strategiarbejdet nemmere.

HR har derfor også på dette område en vigtig funktion.

Arbejdet med strategi er stort og svært, men det er helt afgørende, at man kommer i mål. Processen foregår dog ofte i etaper fra strategi til planer og derefter helt ned på medarbejderniveau, men ingen elementer i processen kan springes over eller undværes.

For at nå omkring hele processen har vi valgt at lade dette emne være et tema i både HR-chefen og det kommende nummer af Ledelse i Udvikling. I dette nummer af HR-chefen kigger vi på, hvordan man får den overordnede strategi ned til de nødvendige planer, der gør, at man kan arbejde konkret med strategien, mens vi i næste nummer af Ledelse i Udvikling sætter fokus på, hvordan de konkrete planer kommer ned til den enkelte medarbejder.

Glæd dig til begge numre. God læselyst.


Ulla Bechsgaard, journalist, ledelses- og organisationsudvikler

Strategien var salg, og HR var med hele vejen

Den dansk-amerikanske vækstvirksomhed CMC Biologics A/S er blevet opkøbt af en japansk koncern for 3,7 milliarder. HR-afdelingen med VP Senior Director Vibeke Bendix Didriksen i spidsen har spillet en vigtig rolle i den succesfulde rejse frem mod et salg.

Mikkel Ejsing, og Nanna Hebsgaard

HR’s vigtige rolle i strategirealisering

HR har potentialet til at være en af de drivende kræfter omkring realiseringen af en virksomhed strategi. Læs om udfordringerne og få tip til arbejdet.

Marianne Livijn og Ulrik Toft

Strategi har brug for godt organisatorisk design

I denne artikel bryder vi med forældede forståelser af strategi, der spænder ben for mange organisationer. Vi tilbyder i stedet tidssvarende forståelser af strategiimplementering og giver konkrete værktøjer til at analysere og udvikle jeres organisationsdesign, som er motoren for, at strategien kan leve.

Ulla Bechsgaard, journalist (DJ), udviklingskonsulent og ejer af ledersucces.dk

Metallicamusik og legoklodser var gode værktøjer i strategiprocessen

Et visuelt strategisk landkort har revitaliseret den måde, ledere og chefer i Guldborgsund kommune implementerer strategi på. Den effekt, indsatserne har for kunderne og borger, er nu det afgørende

Af Michala Schnoor, Chefkonsulent i LEAD og Morten Jack, Partner i Organisation

HR: Styrk den strategiske værdiskabelse! - Fra serviceleverandør til strategiske partnerskaber

Strategisk HR handler om meget mere end at lægge planer og eksekveringen af dem. Strategisk HR handler om at skabe stærke partnerskaber med ledelsen, drevet af fælles strategiske mål. Det handler også om stærke partnerskaber med ledelsen. Men hvad betyder det i praksis? Og hvikle HR-kompetencer kræver det?

Marie Korsgaard, DANSK HR

Strategien skal gøres til en bevægelse

En vellykket strategi skyldes ikke kun veldefinerede måltal og KPI'er men i højere grad evnen til at skabe engagement, forståelse og opbakning hos dem, som den har indflydelse på.

Morten Kamp Andersen, Proacteu

Måling af strategiimplementering

Få ting er beskrevet så meget som strategi, strategiimplementering og måling af fremdriften heraf. Ja, faktisk er det primære måleværktøj, KPI'en, en integreret del af sproget, når snakken falder på måling af fremdrift generelt.

Kim Staack Nielsen, Chairman, DANSK HR

DANSK HR barsler med en HR-Tænketank

Kan den videnskabelige verden være med til at bidrage til udviklingen af de danske HR-afdelinger? Ingen tvivl om det – derfor har DANSK HR etableret en tænketank inden for Human Resources.

Henrik Holt Larsen, professor emeritus, CBS

3x5: Fem landvindinger, fem skæverter og fem fromme ønsker

Henrik Holt Larsen kommer med sit bud på, hvordan HRM har udviklet sit igennem de seneste 25 år, hvor vi står i dag, og hvad fremtidsperspektiverne er.

Nikolaj Henum, VirkKom

Bæredygtig HR

Liselotte Jørgensen er HR-chef i Danske Spil – en virksomhed, der i 2016 kom ud med et rekordresultat, og som ofte er i medierne i forhold til diskussionen om, hvorvidt den skal forblive på statens hænder eller privatiseres.

Line Bartholomæussen Nielsen

Vågn op af tornerosesøvnen, Danmark! Efteruddannelsen kalder

Den digitale revolution er over os, og efteruddannelse er mere nødvendig end nogensinde før for at opnå de rette kompetencer og forblive konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet. Det kræver dog, at de danske lønmodtagere vågner op og indser vigtigheden af efteruddannelse. En ny undersøgelse viser, at kun hver fjerde lønmodtager i Danmark har efteruddannet sig i 2016, og det er alt for lidt ifølge eksperter.

Vivi Bay

Seks gode råd om at blive et bedre team

Alle har ansvar for at skabe en god arbejdsplads. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan hjælpe til bedre sammenhold, effektivitet og trivsel i teamet.

Inge Declercq, neurologist and sleep specialist

The power of sleep: a paradox?

There is compelling scientific evidence that recuperative sleep is essential for survival, overall health, and productivity. As the third pilar of health, quality sleep is as important as healthy nutrition and physical exercice. Paradoxically, we still often neglect this vital importance of sleep. At least one of three adults is sleep-deprived.

Marianne Granhøj, Partner og Bitten Elizabeth Hansen, Advokat

Status på igangværende overenskomstforhandlinger i finanssektoren og industrien

I finanssektoren er der opnået enighed om en ny overenskomst for en treårig periode. Den 28. februar 2017 blev Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet enige om en ny overenskomst, som får betydning for ca. 43.000 ansatte. Overenskomsten løber frem til den 31. marts 2020, og det forventes, at overenskomsten træder i kraft den 1. april 2017.

Dansk Erhverv

Blæste på rygepolitikken og røg jobbet

Det var berettiget at bortvise en ledende medarbejder med over 30 års anciennitet, efter gentagne overtrædelser af virksomhedens rygepolitik.

Lars Pedersen, Pitstop Management

Distanceledelse – det er godt at være på afstand

Distanceledelse er langt fra noget nyt. At lede over afstande og at betjene sig af andre kommunikationskanaler end det direkte møde ansigt til ansigt har floreret gennem historien.

Susanne Bromand Geisler, Senior Manager, PwC

Beskatning af udenlandske bestyrelsesmedlemmer

Efter dansk skatteret er personer, der modtager bestyrelseshonorarer mv. fra et dansk selskab, skattepligtige heraf til Danmark. Det er i den sammenhæng underordnet, om bestyrelsesmedlemmet bor i Danmark eller ej, og om bestyrelsesmøderne afholdes i Danmark eller i udlandet.