HR-chefen 2 - 2016

Tema: Det starter med god ledelse...

Når medarbejderne ikke forstår en pind…

Vi har alle sammen oplevet opsatte mål, nye projekter, forandringsprocesser eller andet, som startede så godt, men som aldrig kom i mål. Ofte hører man, at det var medarbejderne, der ikke tog forandringen til sig, ikke ville tilpasse sig, eller som ikke gik de ekstra skridt. Men er det nu også den hele sandhed?

Den amerikanske professor og forfatter John Kotter viste allerede i 1995, at 70 % af alle forandringsprocesser fejlede. Og disse tal er også siden hen bakket op af danske tal, der viser, at kun ca. en tredjedel af alle forandringsprocesser kommer i mål.

Kan vi så dermed konstatere, at det er beviset for, at medarbejderne ikke vil forandre sig? Nej – må være det helt klare svar derpå. Medarbejderne vil gerne forandringer, men de har brug for at forstå hvorfor, de har brug for at få tid til at implementere nye initiativer, og de har brug for at blive taget med på hele rejsen.

Med dette blad liggende foran dig og et tema, der hedder ”Det starter med god ledelse…”, kan man jo godt tænke, hvad forandringer og god ledelse har med hinanden at gøre. Men i min verden: ALT.

God ledelse er nemlig vejen til succes, hvad enten det handler om at komme i mål med forretningsmæssige resultater, skabe forandringer, øge motivationen, eller at få medarbejderne til at rykke.

Så efter min mening afhænger ethvert mål eller projekt af god ledelse. Derfor vil vi gerne med dette nummer give gode bud på, hvordan HR kan spille en afgørende rolle i at klæde lederne på til deres opgaver.

Og hvis HR ofte sukker efter at nå forretningsmæssig indflydelse og kunne levere tal til bundlinjen, så er der her vist et område med alt det potentiale, man kan ønske sig.

God læselyst og arbejdslyst.


Eva Stenby, E*MBA fra SIMI Underviser i ledelse & samarbejde hos Carlsen&E

’Jeg er skam en meget autentisk leder… ’ - BÅÅÅT!!!

Hvilken chef vil ikke gerne være en autentisk leder, der skaber et trygt professionelt rum, hvor andre kan udnytte deres talenter og kompetencer fuldt ud, og hvor ledelsesstilen gavner både virksomheden, medarbejderne og lederen selv? Det vil nok de fleste. Hvorfor er der mon alligevel så få, for hvem det virkelig lykkes? Det kan jeg godt forklare…

Ewa Eskildsen, HR Direktør og Britta Kronbor, HR konsulent, Nomeco

Det starter med god ledelse

God ledelse - hvordan definerer man det? Hvordan opsamler og fastholder man al den viden og erfaring, som lederne i en virksomhed har tilsammen, skummer det vigtigste, krydrer det med kultur og ønsket adfærd og afstemmer holdninger? Hvordan reduceres det hele til en maggiterning med saft og kraft, som man kan spæde op med den nyeste teori, når en nyansat leder kigger på os med friske øjne og ny inspiration?

Søren Krogh-Nielsen, Country Manager, Ricoh Europe A/S

Match passionen hos Generation Z!

Se det i øjnene: Det, I har gjort i HR-afdelingen indtil nu, er ikke godt nok. Med Generation Z’s indtog på arbejdsmarkedet må både ledelse og HR-afdeling finde nye måder at forholde sig på. Bliv klogere på, hvad det kræver, for ellers risikerer det at blive dyrt!

Lotte Hjortlund Andersen (ISS) og Morten Kamp Andersen (proacteur)

Mangfoldig ledelse skaber værdi på bundlinjen

God ledelse er mange penge værd. Derfor bruger organisationer både en masse tid, energi og penge på at ansætte og udvikle ledere. Men god ledelse handler også om sammensætningen af ledelsen. ISS og proacteur har samarbejdet om en unik undersøgelse, som for første gang sætter tal på, hvor stor en værditilvækst sammensætningen af ledelsen kan give. Og konklusionen er klar: De virksomheder, som har den mest mangfoldige ledelse, tjener markant flere penge.

Thorkil Molly-Søholm, Mads Bendixen og Egon Petersen, LEAD

Sådan leder du en stor ledergruppe

Hvordan får man det til at lykkes, hvis man bliver leder for et stort antal ledere? Det kan fx være, at man er gået fra et ansvar for fem til tyve ledere. Med finanskrise, kommunalreform m.m. har mange organisationer de senere år oplevet, at besparelses- og effektiviseringsprocesser fører til, at ledelseshierarkiet bliver fladere og giver større ansvarsområder med større ledergrupper.

Lars Ross Petersen, lektor på Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus

HR’s rolle i lederudviklingsaktiviteterne

Mange virksomheder bruger betydelige summer på lederudvikling, og det er der mange velbegrundede forklaringer på. Beslutningsprocesser om lederudviklingsaktiviteter varierer betydeligt fra organisation til organisation, men i virksomheder af en vis størrelse vil HR-funktionen typisk være involveret. I den forbindelse er der en række overvejelser, som HR-funktionen kan gøre sig for at lykkes med forehavendet.

Nikolaj Henum, VirkKom

Fra politimand til HR-direktør i international koncern

Claus Elsborg har haft en lidt atypisk karriere. Han ville egentlig gerne have været pilot, men den dør blev hurtigt lukket, da han fik konstateret en bygningsfejl i øjnene i forbindelse med optagelsesprøverne. Her blev han imidlertid opfordret til at overveje andre karrieremuligheder i militæret, og det endte med næsten tre år i Militærpolitiet.

Andreas Granhof Juhl, Jakob Nørlem og Theis Réthoré

Ledelse i en paradoks verden – HR chefens ansvar

Det er HR chefens ansvar, at lederne har mulighed for at blive så gode, som de kan. Og en ny væsentlig udfordring i lederens arbejde med at skabe værdi i hverdagen er ledelse i paradokser. Competing Values Framework (herefter CVF) er blevet udpeget som en af de 40 vigtigste erhvervsteorier i historien. I sommeren 2015 udkom den første danske oversættelse af den oprindelige forskningslitteratur. Bogen hedder ”Paradokser i Værdiskabelse”. Paradoksale situationer er bøvlede og bliver en stadig større del af vores liv som følge af en stigende kompleksitet i verden omkring os. En kompleksitet, som understreger, at vi ikke i samme grad som tidligere kan give svar, der er faste, sikre og endelige. Den mekaniske tankerække at ”hvis A, så B” har vist sig utidssvarende mange steder.

IMD Professor Michael Wade

Forget strategy, embrace agility

The business world is changing fast, organizations have to adapt.

Personal og ledelse 8-15

Leg skaber kreativitet og arbejdsglæde

Vil du øge medarbejdernes kreativitet, indre motivation og arbejdsglæde? Hvis du vil det, er det en god idé at skabe rum for leg og humor på arbejdet.

Peter Holdt Christensen, Associate Professor, Copenhagen Business School samt forfatter til bogen "Bedre videndeling teoretiske og praktiske perspektiv"

10 råd til bedre videndeling

I de seneste årtier har det været populært at tale med om videndeling, som derfor er blevet lidt af et hurra-ord. Der er gået mode i videndeling, og mange arbejdspladser har derfor oplevet en vis træthed hos ansatte, hver gang der er blevet indkaldt til møder og seminarer om videndeling. Denne træthed har nogle gange affødt en vis træghed, fordi arbejdspladsens understøttelse af videndeling i højere grad har været retorisk end praktisk. Med andre ord er der blevet snakket for meget videndeling og gjort for lidt ud af det systematiske arbejde med at definere, hvad videndeling er, identificere arbejdspladsens udfordringer med videndeling og derefter vælge de bedst mulige måder til at understøtte videndeling.

Helene Amsinck, partner, Kromann Reumert & Inger Fogh, advokat, Kromann Reumert

Overtagelse af rengøringsopgave var ikke en virksomhedsoverdragelse

En rengøringsvirksomhed vandt udbuddet om en rengøringsopgave i en kommune. Virksomheden ansatte efterfølgende 14 ud af 31 af de medarbejdere, som havde været ansat hos en af de to leverandører, der hidtil havde varetaget rengøringsopgaven. Arbejdsretten fandt ikke, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Mette Nørlem, cand.jur. Chief of Staff & Editor

Kulturændring er nøglen til flere kvindelige topchefer i Danmark

Blinde karriereveje, oversete ledelsesambitioner og mangel på reel fleksibilitet, så karriere og familieliv kan forenes, spænder ben på vejen til en toplederstilling. Sådan oplever kvinderne i de tre øverste ledelseslag i Danmarks største virksomheder situationen. Det viser en rapport fra Boston Consulting Group baseret på svar fra ca. 500 kvindelige ledere i de største danske virksomheder. Analysen konkluderer, at kulturen skal ændres, så kvindelig ledelsestalenter bliver set og hørt og får bedre muligheder for at stige til tops. Det vil både virksomhederne og kvinderne vinde på.

Birgitte Bøgelund Arvidsen, Senior Manager, cand.jur., PwC

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Frem til november 2011 gjaldt særligt gunstige skatteregler for aktieoptioner og andre aktieordninger, som arbejdsgivere gav til medarbejdere. Reglerne var populære og blev anvendt i mange danske virksomheder, og det vækker derfor stor interesse, at reglerne nu ser ud til at være på vej tilbage.