HR-chefen 2 - 2013

Tema: vindermentalitet

PID på vej mod nye mål

I dette nummer, som du sidder med i hånden nu, har vi fokus på temaet ”vindermentalitet”, og det har vi også taget fat i her hos PID. PID, som i dag repræsenterer næsten 40 % af alle danske HR-afdelinger, har nemlig gennem det sidste års tid arbejdet med en ny strategi, som vi nu har valgt at udrulle. Som en del af den nye strategi har vi også valgt at skifte navn for organisationen. Det betyder, at vi pr. 17. april 2013 har skiftet navn og fremover hedder DANSK HR.
Det er imidlertid ikke kun foreningen, der har skiftet navn. Som en naturlig konsekvens af det navneskifte, har vi også valgt at lade Personalechefen skifte navn. Det er i dag kun ca. 5 % af vores medlemmer, der har titel af personalechef, mens langt overvejende af vores medlemmer bærer en titel af HR. Derfor var det også helt naturligt at omdøbe magasinet til HR-chefen. Samtidig med navneskiftet har vi også givet magasinet en designmæssig ”ansigtsløftning”, men indholdsmæssigt kan du stadigvæk forvente masser af gode teoretiske og praktiske artikler, værktøjer og de nyeste undersøgelser og tal.
Overordnet vil den nye strategi optimere DANSK HR’s fokus på sin ”core business”. Vi vil med andre ord fortsat og nu endnu mere fokuseret være HR-afdelingernes HR-videncenter samt understøtte medlemmerne i det daglige HR-arbejde med at skabe resultater for forretningen.
Gennem årene er HR rykket tættere på topledelsen, og det kræver også, at vi tilpasser vores ydelser. Vores nye strategi vil betyde, at vi bliver endnu bedre til at møde vores medlemmer der, hvor de er. Eller sagt med andre ord, så vil vi have tilbud til alle HR-afdelinger uanset størrelse, opgaver, strategisk niveau og forretningsmæssige udfordringer.
Med den nye strategi vil vi konstant være på forkant inden for HR-viden, og vores mål er derfor at blive det foretrukne HR-videncenter. Vi glæder os til fortsat at have dig som medlem om bord, og vi håber, at I som altid vil være med til at byde ind med gode historier og vinkler, stille nytænkende spørgsmål og udfordre os på aktuelle HR-trends.
Velkommen i DANSK HR.


Kim Staack Nielsen, MBA, BA, CEO, DANSK HR

Vindermentalitet – en konkurrencefordel?

Hvis vi alle er vindere – er der så ingen tabere? Sagt på den måde er det kun virksomheder med vindermentalitet, som overlever i disse krisetider, og hvad består vindermentalitet af? Er det blot et spørgsmål om at have et mere specifikt fokus på performancekultur, eller er der andre aspekter i den stigning, der har været i udtrykket i at skabe en intern vindermentalitet?

Mette Nørlem, DANSK HR

Bring sejrstrofæet i hus

Hvem husker ikke masser af sportskampe eller individuelle sportspræstationer, hvor atleten eller atleterne før finalen havde alle chancer for at vinde, men hvor vi ser en skuffende og utilfredsstillende indsats, og hvor modstanderen vinder? Efter en sådan kamp er det tydeligt, at den sportsmand, der ikke har trænet, som ikke fokuserede i kampen, eller som slet ikke havde troen på, at han/hun kan vinde, ikke havde mange chancer for at komme sejrsrigt i mål og løfte trofæet op over hovedet.

Lene Overgaard Andersen, HR Direktør, Johnson Controls Denmark APS

Vindermentalitet – vejen frem til at komme styrket ud af krisen?

Den finansielle krise tager stadig livtag med mange virksomheder. Det stiller krav til den attitude og mentale indstilling, medarbejdere møder hverdagen med. Der er mere end nogensinde brug for viljestyrke, hårdt arbejde og motivation for at aktivere hver en ressource i virksomheden – med chance for måske endda at komme styrket ud af krisen.

Mette Nørlem, Dansk HR

Med Kierkegaard på jobbet

De danske virksomheder oplever som det meste af den vestlige verden i disse år en øget konkurrence som følge af globalisering og økonomisk krise. Selv om krisen forventes at klinge af i de kommende år og derefter vil byde på nye og bedre tider, så vil øget konkurrence for fremtiden være et forretningsvilkår. Så hvordan skal danske virksomheder tage kampen op, og har vi overhovedet en mulighed for at vinde?

chefkonsulent Marianne Wiese, projektleder for servicekulturprojektet.

Servicekultur i IMT

It, Medico og Telefoni er en tværgående virksomhed i Region Hovedstaden. Dens primære opgave er at sikre sammenhængende, standardiseret it, medico og telefoni på tværs af regionens 9 hospitaler og 38.000 medarbejdere. IMT blev til i januar 2012 og beskæftiger ca. 650 medarbejdere.

Eva Hertz

Vi kan alle blive vindere

Hvis du træner til at blive mentalt robust, træner du til at blive en vinder 130 mentalt trænede kampsoldater fra Livgarden er netop nu på mission i Afghanistan. Måske lykkes det dem ikke helt at vinde krigen mod Taleban, men i slaget i det indre mod personlig frygt, mismod og ensomhed er det målet, at de skal klare sig bedre end det foregående hold, der rejste ud uden mental træning. De 130 soldater rejste stærke ud – og vender efter planen mindst lige så stærke hjem. Center for Mental Robusthed har stået for at styrke soldaternes mentale robusthed – en psykologisk færdighed, der hjælper os, når vi skal håndtere udfordringer, svære hændelser og stress.

Vibeke Bendix Didriksen, HR-manager, Sophion Bioscience A/S, og stud. ph.d.

Er glade medarbejdere mere produktive?

Grundfos pumper produktiviteten op. Det er hørt og sagt før – at produktivitetsforbedringer kun sker, hvis virksomheder formår at ændre adfærd og involvere hele organisationen. Nu bekræfter Grundfos A/S tesen. En produktivitetsvækst på 23 % på to år og DI’s Produktivitetsprisen 2012 taler for sig selv.

Camilla Wyrna Hansen, VirkKom

Min agenda

HR-direktør hos McDonald’s Danmark Lise-Lotte Helms-Olesen motiveres af at se resultater. Derfor tog hun også straks rollen som mægler mellem fagforeningen og McDonald’s Danmarks franchisetagere, da hun tiltrådte stillingen som HR-direktør hos det gule M og fik iværksat tiltag, der gjorde, at McDonald’s Danmark de sidste to år blandt andet kan bryste sig af prisen som Danmarks bedste arbejdsplads.

Iben Sandal Stjerne PH.d. stipendiat, cand.soc - HRM Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Den nye kompetenceudfordring for freelance markeder

Der er mange grunde til, hvorfor HRM kan og bør lære af kreative brancher som film, musik, arkitektur og design. Det unikke ved kreative brancher er, at de længere end andre brancher har anvendt en høj grad af freelancearbejdere. Stadig flere virksomheder vælger en organisationsform, hvor den faste medarbejderstab holdes så lille som mulig, og der tilsvarende anvendes flere freelancere i virksomheden. Derfor kan virksomheder, der anvender freelancere, med rette lære meget af kreative brancher! Derudover er kreative brancher og oplevelsesøkonomien nogle af Danmarks fremtidige store og stadig relativt uudnyttede potentialer. Vi kan ikke mere konkurrere på produkternes pris og standardprodukter og skal i stedet overleve på Innovation og æstetiske produkter, som det i forvejen er kendt for, f.eks. film, arkitektur, industrielt design og nu også det nordiske køkken. Derfor bør vi sætte fokus på de udfordringer og potentialer, der findes i en freelanceorganisering, og forsøge at lære af dette. Derudover kan æstetiske markeder blive af øget relevans på sigt, hvis det bliver det nye konkurrenceparameter!

Partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Mette Neve

Ifølge Generaladvokaten er aldersgraduerede pensionsordninger ikke i strid med EU-retten

(Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. februar 2013 i sagen C-476/11) I en præjudiciel forelæggelse fra Vestre Landsret har Generaladvokaten afgivet sit forslag til EU-domstolens afgørelse af sagen. Generaladvokaten angiver, at arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag gradueret efter medarbejderens alder ikke er i strid med EU-retten.

EAPM

Udøvelse af viljestyrke

Professor i ledelse og forsker på Markedshøyskolen i Oslo Tom Karp har undersøgt betydningen af viljestyrke, hvem der har mest, og hvor afgørende graden af viljestyrke er for at lykkes som leder. Resultaterne viser blandt andet, at mennesker i lederpositioner og andre præstationserhverv har en god dosis viljestyrke, og at dette har stor betydning for deres gennemførelsesevne. De har udviklet processer og mentale strategier, som mobiliseres, når de vanskelige situationer opstår.

John Cederskjold Kierans, Senior Tax Manager, PwC

Har du flere medarbejdere, end du regnede med?

Nye regler og nye afgørelser indebærer, at reglerne om arbejdsudleje rækker langt længere, end de hidtil har gjort, så det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse at have flere medarbejdere i sin tjeneste, end man lige mener, man har.

Asbjørn Husum Kolby, DANSK HR

Generationskløft i organisationer

Organisationer består af mennesker med forskellige holdninger og adfærd. Dette forstærkes endvidere ved, at der er en betydelig forskel mellem de generationer, der arbejder i organisationer. Rapporten Generation Y and their managers around the world undersøger generation Y, som er de personer, der født i perioden 1982-2002.