HR-chefen 1 - 2019

Tema: Ram plet med jobinterviewet

Hvad nu hvis jeg vælger forkert?

2019 er gået i gang, og den almindelige forventning er vel, at der også i år bliver fokus på rekruttering – både fordi vi oplever, at mange skifter job, så derfor skal der genbesættes, og fordi mange virksomheder oplever vækst, og det kræver flere ressourcer ombord.

Rekruttering er på mange måder ændret over tid i form af nye medier, anderledes tiltrækningselementer, nye søgesteder og andet. Men én ting ligner mere eller mindre sig selv – nemlig jobinterviewet.

Det kan godt være, at vi i dag holder et interview via skype, på engelsk, over landegrænser eller andet, men det er for de fleste – og det viser undersøgelser også – tydeligt, at både kandidat og virksomhed foretrækker den direkte og personlige relation i interviewet som et væsentligt grundlag for at skabe sig en ide om kommende arbejdsplads eller om medarbejderen.

Hvis jobinterviewet er væsentligt som ”udvælgelseskanal”, så er det jo også helt afgørende, at det indtryk, vi sidder med tilbage efter et interview, er rigtigt og i overensstemmelse med det sande billede på begge sider.

Derfor starter vi dette år op med et tema om det gode ansættelsesinterview, og vi giver dig praktiske eksempler på, hvordan det kan gøres, gode råd til dig som interviewer, fif til hvordan man holder et interview på distancen og endelig et bud på, hvordan jobinterviewet bør være det første skridt i onboardingprocessen.

Som overskriften antyder kan man være bange for at vælge forkert. Frygten for det er nok størst for de nye interviewere, for hvad nu hvis jeg ikke får de rigtige informationer ud af samtalen, så jeg dermed kan træffe det rigtige valg. Gennem øvelser, værktøjer og andet får de fleste dog efterhånden en god fornemmelse for, hvad man skal kigge efter og spørge ind til, og man lærer en lang række fif.

Vi vil også med dette nummer gerne give gode fif, og vi håber, at temaet både kan give god inspiration til den ”nye” interviewer, men måske kan den ”garvede” også lære lidt nye tricks.

God læselyst.


Ulla Hinge Thomsen // journalist

Alle kandidater skal have en god oplevelse

Hos Carl Ras er rekruttering en ledelsesopgave og samtidig en vigtig del af virksomhedens employer branding. HR-chef Tina Ziegler og HR-konsulent Anja Reventlov Ginge støtter lederne i at få mest ud af jobsamtalen med værktøjer og gode råd.

Nikolaj Henum, VirkKom

Når jobinterviewer rammer Bulls Eye

Selv om Gitte har gennemført flere tusinde jobinterview, understreger hun, at man som interviewer aldrig må gennemføre et jobinterview, som var det en rutineopgave.

Mia Rasmussen // ph.d.-stipendiat ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation

Jobinterviewet i startups

Jobinterviews og ansættelsessamtaler kan betragtes som en form for genre. På tværs af virksomheder, industrier og typer af jobs vil der typisk være en række genkendelige form- og indholdselementer. Der er dog også forskelle.

Nikolaj Henum, VirkKom

Ansætter efter attitude

Når man er til samtale hos Sara Korzen, kan man godt forvente at blive stillet over for en lille praktisk opgave, og for hende udgør netop det en rigtig god lakmusprøve på, hvilken form for attitude kandidaten besidder.

Mikkel Hune Toxvig, Garuda AS

Det forpligter at bruge personprofiler i rekrutteringen

Personprofiler bliver brugt i større omfang end nogensinde før, når danske virksomheder rekrutterer. Det er som udgangspunkt positivt for både kandidat og arbejdsgiver. Dog forpligter det at benytte personprofiler, for de skal indgå i en større sammenhæng fra jobanalyse til onboarding for at gøre den største forskel.

Lars Pedersen, Pitstop Management

Rekruttering på distancen - så ved du, at kandidaten kan FaceTime!

Få inspiration og guidelines til rekruttering og jobinterview på distancen i denne artikel.

Christian Kjær // partner, PWC

HR funktionens rolle i forhold til beskyttelse mod cyberkriminalitet

Ifølge PwC’s Cybercrime Survey 2018 er de økonomiske omkostninger som følge af cyberangreb steget til nye højder. Halvdelen af it- og erhvervslederne angiver i 2018 (mod 41 % i 2017), at de har haft øgede udgifter til udbedring og efterforskning af sikkerhedshændelser i forhold til sidste år.

Mette Hansen Hølledig // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Medarbejders møde med konkurrent var ikke grundlag for bortvisning

En medarbejder havde i sin opsigelsesperiode deltaget i et møde angående opstart af en konkurrerende virksomhed, og medarbejderen blev derfor bortvist.

Mette Hansen Hølledig // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Ny vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold fra Datatilsynet

Den 26. november 2018 udkom den længe ventede HR-vejledning fra Datatilsynet. Vejledningen fokuserer på en lang række problemstillinger, der kan opstå, når man som arbejdsgiver behandler sine medarbejderes personlige oplysninger.

Mette Hansen Hølledig // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Lovforslag om #MeToo er nu vedtaget

#MeToo-kampagnen har i den grad øget fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet, og Folketinget har nu vedtaget det af beskæftigelsesministeren fremsatte lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven som led i at bekæmpe problemerne.

Jacob Lindeblad // administrende direktør, Konsulenthuset Lindeblad

Jeres plan holder ikke

Ledere bruger timer på at lave planer, men de holder ikke. For ingen plan kan rumme den kompleksitet, virkeligheden indeholder.

Vil ikke rekruttere uden at teste

I starten var det underligt at sætte sig ind i. Men nu kan han slet ikke forestille sig en rekruttering uden at bruge en test og match-score, siger Kennet Lauritzen.

Nikolaj Henum, VirkKom

The Bravida Way

I Bravida er det vigtigt, at medarbejderne har de færdigheder, der skal til for at følge Bravidas måde at arbejde på. Bravida har derfor udviklet Bravidaskolen, der blandt andet står for at introducere nye medarbejdere til Bravida samt planlægning af interne og eksterne uddannelsestiltag.

Fem gode råd til bemanding

Hold døren åben for en boomeranger. Mange medarbejdere, der har haft et langt arbejdsliv, som de forlader, kommer kraftigt tilbage som en boomerang.

Per Ørtoft Jensen // Partner, PwC

Kampen mod det sorte arbejde

SKAT kan snart bl.a. pålægge en virksomhed at bruge en ekstern leverandør af lønadministrationsydelser (A-skat mv.) – der skal dog noget til, før det kan blive aktuelt.

HRM Foreningen

DANSK HRM FORENING

I 1993 blev Dansk HRM Forening stiftet som en studenterforening, og i 2018 fejrede foreningen 25 års jubilæum. Målgruppen og antallet af medlemmerne er med tiden vokset, men passionen for at skabe et fagligt netværk for HR-interesserede er stadig essentielt for organisationen.