HR-chefen 1 - 2018

Tema: Kom godt ombord

Velkommen ombord

Når en statsminister eller en præsident tiltræder, taler man om, at han/hun har de første 100 dage til at træde i karakter og få bevist, at vedkommende er opgaven værdig. Også ledere, der skal i gang med et nyt job, har cirka samme periode til at vinde medarbejdernes respekt og få fodfæste i jobbet. Men hvad med menige medarbejdere? Skal de hurtigt og godt ind i jobbet?

Vi kender alle svaret på dette, og svaret er selvfølgelig ja. Det er vigtigt at få medarbejdere godt ind i jobbet, men måske ikke helt af samme årsag, som når vi vil se en præsident træde i karakter!

En god onboardingproces for medarbejdere kan halvere indlæringstiden, sikre et godt image blandt potentielle kandidater og endelig sikre, at medarbejderen ikke hurtigt forlader virksomheden igen.

For så vidt angår sidstnævnte pointe, så viser tal faktisk, at omkring 25 % af de nyansatte forlader deres stilling inden for det første år med store tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Når en ny medarbejder starter i virksomheden, er det typisk med fuld tillid og optimisme, og det første halve års tid udbygges denne loyalitet, eller den brydes ned, og medarbejderen afgør, om vedkommende vil blive i virksomheden eller vil begynde at kigge videre efter nye udfordringer. En god onboardingproces sikre medarbejderne den gode start, der gør, at de føler sig taget godt imod og får lov til at bidrage og vise, hvad de kan. Man skal nemlig ikke undervurdere, at det er det, der er det væsentligste for de fleste medarbejdere.

Der er ikke kun god forretning i at bruge onboarding til fastholdelse. En god introduktion får også medarbejdere hurtigt og godt i gang, og det gør jo i sidste ende, at man hurtigere får en effektiv medarbejder, der kan være med til at tjene penge til virksomheden.  

Og husk, onboarding er ikke blot blomster og flag på bordet. Det kan også være et personligt, håndskrevet brev fra chefen, en præsentation i kantinen af den nye medarbejder med fejring af ankomst (flag/hurra-råb eller andet), invitation af en kollega på Facebook inden tiltrædelse, en app med informationer og sjove historier om virksomheden, en kaffekop med mit navn og logo, en personlig gave eller noget helt andet – og så selvfølgelig et godt og veltilrettelagt onboardingprogram med en tilhørende mentor. Tænk sjovt, anderledes og gør noget, der signalerer netop jeres virksomhed.

God læselyst.


Christian Harpelund, Consultant Director i Onboarding Group, Associeret partner i LEAD

Måling af onboarding – hvad er vigtigt hvornår?

Danske virksomheder sætter i stigende grad fokus på onboarding. Slåskampen for talenter tager til på det danske arbejdsmarked. Og den interne indsats for at holde fast på det talent, man har fået fingrene i, er på dagsordenen rigtigt mange steder. De gode nyheder er, at de danske virksomheder er godt på vej til at flytte onboarding fra noget abstrakt og overordnet til noget konkret og målbart.

Marianne Gylling Pedersen, HR-direktør, AbbVie

En verden i forandring

AbbVie er en global biofarmaceutisk virksomhed grundlagt i 2013 efter separation fra Abbott. Vores mission er at udvikle og markedsføre avancerede behandlinger til nogle af verdens mest komplekse og alvorlige sygdomme.

Linda Rolsted, Master Educational Development, FLUKS, og netværkschef, DANSK HR

Onboarding i praksis

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med en god indfasning af nye medarbejdere. Men hvad indeholder en god onboardingproces, og hvilke menneskelige faktorer er på spil. Det vil denne artikel give et bud på.

Morten Ballisager, Direktør, Ballisager

Onboarding starter i rekrutteringsprocessen

Onboardingprocessen har stået højt på HR-agendaen i mange år. Formålet er at sikre, at den nye medarbejder kommer godt ombord på sin nye arbejdsplads og fastholdes i virksomheden i lang tid. Det er m.a.o. et effektivt våben mod fejlrekrutteringer og høj medarbejderomsætning. Men hvordan sammensætter man den ideelle onboardingproces? Og hvordan kan man bruge rekrutteringsprocessens resultater til at optimere onboardingprocessen for den nye medarbejder?

Marie Korsgaard, DANSK HR

Grundig onboarding betaler sig

I et marked, hvor der er mangel på kandidater, er det i lige så høj grad virksomheden, der må vise nye medarbejdere, at det er et sted, der er værd at blive, som det er de nye medarbejdere, der skal vise sit værd – derfor er god onboarding alfa og omega.

Louise Jebsen, VirkKom

Onboarding med kulturelle spilleregler

En indførsel i landets og virksomhedens normer og kulturelle spilleregler er afgørende, når medarbejdere fra andre lande skal integreres på arbejdspladsen.

Vivi Bay, DANSK HR

Hellere en advarsel for meget end en for lidt

De sidste år har vi set mange eksempler på, hvor galt det kan gå når, advarselsrutiner ikke fungerer. Norsk Hydro har valgt en løsning, hvor ansatte kan advare anonymt.

Henrik Holt Larsen, professor emeritus, CBS

Ej blot til lyst – seksuel chikane i arbejdslivet

Aldrig har der været skrevet og sagt så meget om seksuel chikane som nu. Det pibler ud fra murværket, køen af ofre for seksuel chikane vokser, og forundring, fortvivlelse og forargelse skyller som en tsunami gennem de sociale medier. Der er blevet længere mellem de svedne grin og lumre karlekammervittigheder. Det er simpelthen ikke længere god stil at slå seksuel chikane hen som et uundgåeligt vilkår i arbejdslivet, noget man selv er skyld i, noget man kan vikle sig ud af, eller noget man kun føler, hvis man er for nærtagende.

Vivi Bay, DANSK HR

Samarbejde om fælles trainee-program

Ikke alle virksomheder har deres eget trainee-program. I de norske regioner Hedmark og Oppland samarbejder 30 virksomheder om trainee, et samarbejde, der både gælder for offentlige og private virksomheder.

Kirsten Weiss, journalist, foredragsholder, forfatter

Man skal helst ikke komme udefra og forelå noget nyt!

Nordiske organisationer er velsmurte og produktive – men savner blik for, at idéer og inspiration til overlevelse i en globaliseret verden også skal hentes uden for Norden.

Nikolaj Henum, VirkKom

Når performance og trivsel går hånd i hånd

DANSK HR stiller skarpt på udvalgte ledere og spørger ind til relevante udfordringer, som de har stået overfor, hvordan de har valgt at løse udfordringen, samt hvad udfaldet har været

HR i branchen

HR er vel HR. Ja måske, men faktisk ved vi, at der kan være store forskellige de forskellige brancher imellem. Vi vil derfor give dig et indblik i, hvordan HR er og udføres i seks forskellige virksomheder i seks forskellige brancher. Glæd dig til spændende artikler, som du kan følge gennem 2018.

Anette Borchorst, professor, Institut for Statskundskab, AAU & Lise Rolandsen Agustin, lektor, Institut for Kultur og Globales Studier, AAU

Forebyggelse af seksuel chikane – et ledelsesansvar

Gensidig og frivillig flirt giver ekstra kolorit på arbejdsdagen, og mange møder deres partner på arbejdspladsen. Uønsket seksuel opmærksomhed er en helt anderledes og meget krænkende oplevelse, og #MeeToo har vist, at det er langt mere udbredt, end de fleste havde troet. Der er kommet en flodbølge af historier verden over, som i mange tilfælde ikke har været fortalt tidligere.

Kromann Reumert

Godtgørelse for brud på 48-timersgrænsen

Højesteret har for nylig afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder gennem en længere periode havde arbejdet mere end 48 timer om ugen. Foruden at tilkende medarbejderen en godtgørelse på 50.000 kr. fastlagde Højesteret principper for udmålingen af godtgørelse i sager, hvor 48-timersreglen er overtrådt.

John Cederskjold Kierans, Director, PwC

Det charmerende beskatningsgrundlag

Et beskatningsgrundlag for fri bil, der er for godt til at være sandt, behøver faktisk ikke at være det – men man skal have dokumentationen på plads.