Senior WEB


Pressemeddelelse

Seniorpolitikker er med til at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet

 

Arbejdsmarkedsforsker, professor Per H. Jensen, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, er redaktør på en ny bog: ’Arbejdspladsen og seniorpersonalet. Rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften’. Bogen er den hidtil mest omfattende og detaljerede undersøgelse af danske arbejdspladsers håndtering af seniorpersonalet.

Per H. Jensen har sammen med forskerkollegaer udarbejdet bogen, som er frit tilgængelig for alle. Den er blevet til på baggrund af et meget stort datamateriale og udspringer af forskningsprojektet ’SeniorArbejdsLiv’, som CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet - står bag.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for, hvad arbejdspladsernes rolle er eller skal være i bestræbelserne på at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. Forhåbentlig kan der læres af de erfaringer, som bogen har mange eksempler på, siger Per H. Jensen.


I bogen gøres gældende, at danske arbejdspladsers brug af seniorpolitiske arrangementer er betinget af virksomhedseksterne, virksomhedsinterne (virksomhedens strukturelle og ledelsesmæssige faktorer) og arbejdspladsernes oplevelse af seniorernes produktivitet. Arbejdsgiverne vurderer, at seniorpolitikker bidrager til at udskyde seniorernes tilbagetrækningstidspunkt.

 

Ikke desto mindre er det samlede budskab, at der på danske arbejdspladser kan gøres meget mere for at inkludere ældre mennesker i arbejdslivet, samt at arbejdspladserne i denne proces kan lære af erfaringerne opsamlet i denne bog, om hvad der virker, siger Per H. Jensen.


’Arbejdspladsen og seniorpersonalet. Rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften’ er finansieret af TrygFonden og udgivet på Aalborg Universitetsforlag. Den kan downloades gratis fra Aalborg Universitets forskningsportal.

 

Kontakt:
Professor Per H. Jensen, CARMA, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Tlf. 24667877
E-mail: perh@dps.aau.dk