Skærmbillede 2022 03 14 143955 WEB

Virksomhederne må i dag tænke kreativt for at holde på deres yngre medarbejdere

Af Thomas Djursø, Landechef, Cognizant Danmark og Anne-Sofie Risåsen, Head of Nordics, Cognizant

 

Flere og flere unge siger deres job op, fordi jobbet ikke deler de samme værdier som dem selv, eller giver dem den frihed, de ønsker, til at leve det liv, de ønsker.

 

Den globale pandemi og omfattende brug af hjemmekontorer har givet mange medarbejdere bedre tid til at tænke over, hvordan de lever livet, og hvad de vil lave. Mange har oplevet, at det job, de har i dag, ikke er det rigtige, måske fordi deres arbejdsgiver ikke har de samme værdier som dem selv - eller at de ser, at arbejdsgiveren ikke kan tilbyde dem den balance mellem arbejde og fritid, de har vænnet sig til ved brug af hjemmekontor. I USA har fænomenet fået sit eget navn - "The Great Resignation", efter et rekordstort antal medarbejdere forlod deres job i begyndelsen af ​​2021. Mange havde ikke andre job i tankerne, men de var simpelthen ikke tilfredse med deres arbejdsplads.

 

Kan vælge og vrage imellem jobs

Det er dog ikke kun i USA, at de unge stiller højere krav til arbejdsgiverne og er villige til at skifte job, hvis jobbet ikke er meningsfuldt nok, uanset om lønnen er høj. En undersøgelse blandt unge medarbejdere (mellem 20 og 40 år) i fem forskellige europæiske regioner, viser, at et meningsfuldt arbejde og en god balance mellem arbejde og fritid er vigtigere end løn for rigtig mange.

En ny stor international undersøgelse fra Cognizant, The Purpose Gap, peger på en række områder, som arbejdsgiverne bør være opmærksomme på, hvis de skal kunne konkurrere i kampen om de unge talenter. Vigtig viden, da der i dag er mange erhverv, hvor der kræves en høj grad af specialistkompetence, og hvor kandidater med de rette profiler nærmest kan vælge og vrage imellem de mange jobs. Samtidig med at mange arbejdsgivere kæmper med at tilegne sig de rigtige kompetencer.

 

Kun 18 % oplever at jobbet er meningsfyldt nok

I undersøgelsen tales der om at "live your purpose", hvilket vil sige at gøre noget, som du føler har et formål og som kan give dig et meningsfuldt liv. Mindre end 1 ud af 5 af de adspurgte i undersøgelsen (18 %) svarer, at det kan de igennem det job, de har i dag.

Det er et kæmpe problem for virksomheder, at kløften mellem, hvad unge medarbejdere forventer af en arbejdsgiver, og hvad de rent faktisk får, ser ud til at blive større.

65 % svarer, at det er ekstremt eller meget vigtigt, at arbejdsgiveren har en positiv indflydelse på samfundet, samtidig med at de også ønsker en arbejdsplads, der deler deres eget syn på, hvad der er meningsfuldt. De tre ting, unge medarbejdere peger på først, når de bliver bedt om at definere, hvad der er meningsfuldt arbejde, er 1) at føle en passion for det job, de udfører, 2) at have en god balance mellem arbejde og fritid og 3) at få en god løn.

Det kan bestemt være fristende for mange arbejdsgivere at tro, at de unge medarbejderes holdninger kun handler om "ung idealisme", som formentlig vil forsvinde i takt med, at de får mere livserfaring. Men undersøgelsens resultater viser, at det nok er meget kortsigtet at tænke sådan.

Virksomheder er en del af samfundet, og i takt med at værdierne i samfundet ændrer sig, vil det, der føles som meningsfuldt arbejde for de fleste mennesker, ændre sig. Det skal virksomheder tage alvorligt.

 

Sørg for at virksomheden forbliver relevant – også i morgen

Resultaterne fra undersøgelsen viser tydeligt, at det i fremtiden vil være meget vigtigt for arbejdsgiverne at give medarbejderne arbejde, der er i tråd med medarbejdernes egne værdier, og gennem deres handlinger give noget tilbage til både lokalsamfundet og omverdenen. Hvis man samtidig tør give medarbejderne frihed til at styre deres egen arbejdsdag, er der mindre risiko for, at de stopper.

Kun på den måde forbliver virksomheden lige så relevant i morgen som i dag, og kun på den måde vil virksomheden kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Et lille tip her er at sikre, at du gennem intern kommunikation rent faktisk finder ud af, hvor virksomheden står, når det kommer til spørgsmål relateret til etik, socialt engagement og miljøspørgsmål. Undersøgelsen viser, at en tredjedel af de adspurgte ikke ved, om arbejdsgiveren har planer for, hvordan man bliver CO2-neutral. Selvom det kan være en udfordring at sikre CO2-neutralitet, bør arbejdsgivere allerede kommunikere deres planer til medarbejderne.

 

Hent rapporten her