Krænkelser Og Vold WEB

Foto: iStock MachineHeadz

Danske kvinder anmelder nogle af de højeste antal sager om vold og krænkelser på arbejdspladsen på verdensplan

En global velgørenhedsorganisation inden for sikkerhed sætter nu fokus på en række bekymrende køns-baserede uligheder i forhold til oplevelsen af vold og krænkelser på arbejdspladsen i alle fem nordiske lande, deriblandt Danmark.

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i en rapport lavet af Lloyd’s Register Foundation – Safe at Work? Global experiences of violence and harassment – og viser, at Danmark (42%), Finland (48%), Island (42%), Norge (42%) og Sverige (37%) alle er i top 10 over de lande, hvor de adspurgte har fortalt, at de har oplevet vold og krænkelser på arbejdet. Alle de nordiske lande ligger dermed langt over det globale gennemsnit på 21%.

Om undersøgelsen:

Til den globale undersøgelse blev 125.000 mennesker i 121 lande adspurgt om deres oplevelser med vold og krænkelser på arbejdspladsen. Alle adspurgte blev givet en grundig definition på alle tre typer af ”vold og krænkelser” (fysisk, psykisk og seksuel), som de blev spurgt om. Data fra undersøgelsen omhandler steder, hvor der findes meget lidt eller slet ingen data om sikkerhed og farer, og kan derfor bruges som en unik ressource til at definere hvilken slags og på hvilket niveau, der er sikkerhedsudfordringer rundt omkring i verden. Alt sammen direkte rapporteret fra de mennesker, der har oplevet dem. 

 

Highlights: 

  • Kvinder er væsentligt mere tilbøjelige end mænd til at anmelde det, når de oplever vold og krænkelser på arbejdspladsen i alle fem nordiske lande. Den største forskel ses i Danmark med 23 procent forskel (53% for kvinder og 30% for mænd). 

  • Både de globale, såvel som de nordiske tal viser, at psykiske krænkelser er den mest almindelige slags. Men i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige ser man en større andel af kvinder, hvis oplevelse af vold og krænkelser på arbejdspladsen har et seksuelt element end det globale gennemsnit oplever (43% af dem, der har oplevet en form for vold eller krænkelse i Danmark sammenlignet med 33% på globalt plan)

  • Mere opmuntrende nyt i rapporten viser at medarbejdere i alle fem nordiske lande er mere tilbøjelige til at fortælle andre, om deres oplevelser end stort set alle andre steder i verden. I Danmark fortæller 73% af de, der har oplevet vold eller krænkelser på arbejdspladsen, at de har fortalt nogen om det – for eksempel en ven, kollega eller arbejdsgiver – i forhold til det globale gennemsnit på 52%.

 

Du kan downloade rapporten her.

For at se rapportens fulde billede af Danmark klik her.