IMG 4611 WEB

Vores organisation er både sommer og vinter

Af: Rebekka Bøgelund, seniorkonsulent Videncenter for God Arbejdslyst


Føler du nogle gange, at du mangler energi?  At der er lidt for mange i organisationen, der trækker på dig? At du aldrig har tid til pauser eller tid til at reflektere? Eller at du til tider er kortluntet over for kolleger eller medarbejdere? Hvis du svarer ja, så er du faktisk ikke den eneste.

Ønsker vi et mere bæredygtigt samfund, så kræver det, at vi kigger indad og agerer mere bæredygtigt i vores organisationer og i vores ledelse, samtidig med at vi har opmærksomhed på, hvordan vi udnytter naturens ressourcer. Paradigmet hedder regenerativ ledelse.

Virksomheder anerkender ikke, at de også er efterår og vinter

Flere eksperter peger på, at vi er udbrændte og stressede, fordi vi de sidste mange år har haft for stort et fokus på produktion og optimering uden hensyn til naturens ressourcer – og det har en afsmittende effekt på måden, vi agerer på i vores organisationer. Naturen har fire årstider, der er en tid til vækst, produktion og blomstring. Men der er også en tid til restitution, pause og regenerering. Og denne tid er faktisk forudsætningen for, at naturen kan vækste – ellers bliver jorden udpint. Det hele sker i en passende cyklus. Her er både sameksistens, balance og diverse kulturer.

Men befinder vores organisationer sig altid i forår og sommer, hvor vi skal skabe vækst og udvikling. Eller anerkender vi, at forudsætningen for væksten er, at vi også er i efterår og vinter, hvor vi regenererer, gøder, fordyber os og holder pauser?

Som mennesker og ikke mindst som organisationer og ledere kan vi lære af naturens principper. For naturen kan både vækste og restituere i en passende cyklus.

Der bliver drevet rovdrift på ledere

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny bog har Videncenter for God Arbejdslyst i samarbejde med Epinion gennemført en repræsentativ analyse blandt 500 ledere i Danmark. Analysen dokumenterer, at
 

  • 60% af de ledere, der har følt sig stressede inden for de se neste to uger har en kort lunte over for medarbejdere eller kolleger

  • 59% af lederne føler, at der bliver drevet rovdrift på dem

  • 1 ud af 7 ledere har ingen energi, når de går hjem

  • 37% af lederne sover for lidt om natten.

     

             


Har du som leder følelsen af, at der bliver drevet rovdrift på dig, at du hele tiden skal producere mere og bedre på kortere tid, så er risikoen for at brænde sammen stor. Dette giver anledning til refleksion, da ledere kan have svært ved at være nærværende og skabe rammerne for en sund kultur, hvis de selv er i mentalt underskud. Her viser analysen også, at ledernes stress forplanter sig til dårligt humør, kort lunte og manglende evne til at træffe de rigtige beslutninger.

Det kræver opladning, hvis vi skal bidrage

Vi trives altså ikke optimalt som mennesker, så vi må gøre noget andet. Det stiller krav til morgendagens leder, som naturligt ikke kan bidrage med det nødvendige overskud, hvis vedkommende ikke selv er genopladet.

Kan det virkelig passe, at fremtidens arbejdsliv skal handle om at forbruge al sin energi i løbet af dagen, og i bedste fald nå at lade op på sofaen om aftenen, inden man starter forfra næste dag?

I dag taler vi om elbiler, der lader op, mens de kører. Biler der ikke kun kan lade op over natten – men kontinuerligt lader, mens de bliver brugt. Vi mennesker er en del mere komplekse end en el-bil, men det giver ikke ret meget mening, at vi hver aften sidder med et tomt blik i øjnene og skal ”regenerere” og nå at lade op inden morgendagens trængsler. Eller at vi sultent skal hungre efter, at det bliver fredag, så vi får et åndehul. Eller at vi skal tælle dage til den kommende ferie for overhovedet at eksistere. Men det er desværre et faktum for mange mennesker – også for lederne.


Vi bruger mere, end vi opbygger

I bogen giver læge Imran Rashid sit bud på fremtidens ledelse

Imran Rashid, Speciallæge, IT-iværksætter, forfatter og foredragsholder 
 

”Set ud fra et lægeligt synspunkt, så er der klare paralleller mellem det mentale klima og det globale klima. Ret beset skyldes udfordringerne begge steder, at der i alt for lang tid er blevet forbrugt langt flere ressourcer, end der er blevet skabt grobund for. Vi forbruger med andre ord langt mere, end vi opbygger”.

I hans perspektiv skal det handle om at få det bedste ind i mennesker i stedet for kun konstant at få det bedste ud af dem. Vi skal ikke ansætte menneskelige ressourcer, der skal anvendes på et arbejdsmarked, men i stedet se det som menneskelige bidrag til humane arbejdsfællesskaber. Vi skal lave systemer, der passer til hele mennesker, som jo bl.a. har brug for pauser og kontakt til andre. Og ikke forvente at mennesket bare skal passe ind i et system, der ikke nødvendigvis tager hensyn til vores indbyggede sårbarhed.

Vi bruger ikke tid på at restituere

Analysen fra Videncenter for God Arbejdslyst viser også, at 40% af lederne sjældent eller aldrig prioriterer tid til pauser efter en periode med højt tempo. Erstatter vi fordybelsen og pausen med 100 procent fokus på vækst, brænder vi ud. Vores hjerne kan ikke holde til at være logisk-analytisk tænkende og problemløsende hele tiden. Analysen viser desuden, at der er en tæt sammenhæng mellem at have et stressfyldt arbejdsliv uden pauser og oplevelsen af at mangle mening og arbejdslyst.

 

 Laura Storm, stifter af virksomheden Regenerators
 

Den internationale ekspert på regenerativ ledelse, Laura Storm fortæller i sit bidrag i bogen, at det biologisk set er umuligt for os at tænke systemisk, holistisk, empatisk og omsorgsfuldt, når vi er udpinte. Hun skriver, at vi i årtier har udpint både indre og ydre systemer, og samfundet hviler stadig på den industrielle revolutions grundpræmis, der handler om, at systemer skal anskues som maskiner, der kan optimeres, standardiseres og effektiviseres. Og menneske- og naturressourcer skal udnyttes til det maksimale for at sikre maksimal profit.

Cyklisk ledelse i fremtiden

Her fortæller hun videre, at ligesom naturen har brug for vinteren til regeneration og gendannelse, er det samme gældende for alle levende systemer og organismer - inklusive mennesker og organisationer. Desværre er nogle ledere bange for at tilpasse kulturen og procesgangene i deres organisationer til disse naturlige processer. Men der findes et voksende antal regenerative ledere, der er bevidste om en cyklisk tilgang i deres ledelse. Og hvad betyder det? Det betyder eksempelvis, at de tager en pause til integration og refleksion efter et brainstorm-møde. De inkorporerer stilhed under møder for at undgå en hektisk, energidrænende dynamik. De planlægger projekter ud fra en model, hvor tid til integration og læring er inkorporeret i både proces- og projektdesignet.

Ved du, hvad du trænger til?

Laura Storms oplevelse er også, at angsten for dvale, stilstand, mørke og vinter sidder dybt i mennesket. Vi er skolet til at definere os selv i form af vores præstationer, titler, tempo, resultater og succes. Men for den regenerative leder er et liv med respekt for de indre og ydre cyklusser vigtigt. Når man skærper forbindelsen til egen, indre, cyklus skaber man også en større kontakt med både kroppen og psyken.

Hvad har man egentlig brug for i et givent øjeblik? Er man træt og trænger til at hvile? Kunne det være en frisk gåtur, hvor man mærker naturens årstid? Eller trænger man til at sidde med ryggen op mod et træ og mærke forbindelsen til jorden under sig? Et afbalanceret nervesystem skaber ledere, der er i tættere forbindelse til bl.a. kreativitet og omsorg, der ikke korrumperes af stress og angst.

Fremtidens arbejdsliv og fremtidens ledelse kalder på, at vi gør op med et ensidigt fokus på vækst, optimering og effektivisering og anerkender, at pauser, restitution og nærvær er forudsætningen for vækst. Naturen har for længst indset det. Spørgsmålet er, hvornår vi følger efter?