Billede3 Web

Jens Romundstad: Jeg insisterer på at arbejde med mening!

Organisationer i dag er nødt til både at evne og turde at være aktivistiske, tænke ansvarligt og lave løsninger og modeller, der ikke stopper ved deres egen rulleport. At arbejde med bæredygtighed bør være en integreret del af forretningsmodellen og må ikke handle om at score billige branding-point, mener Jens Romundstad, HR-direktør i COOP Danmark A/S. I stedet skal man være modig nok til at se, hvad der er af muligheder for at skabe gensidig værdi mellem organisation og samfund, mellem forretning og mennesker. I år modtager han HR-prisen uddelt af DANSK HR for sin ekstraordinære indsats og sit innovative syn på HR.

 

HR som katalysator for organisatorisk handlekraft

Siden Handelshøjskolen har Jens Romundstad vidst, at HR interesserede ham. Efter afgangseksamen var det dog andre døre, der åbnede sig og med dem gode muligheder for at udvikle en kreativ side og formidlingsevnen, fx i rejseprogrammet ”Biker-Jens i USA” og som deltager i ”Robinson Ekspeditionen”.

Siden blev det til en mulighed ved Ledelsesakademiet og sammen med to kollegaer blev virksomheden Team-Challenge stiftet. CV’et har en bred vifte af poster, både som selvstændig, salgs-, kommunikations-, udviklings- og HR-chef, men for Jens Romundstad er der en klar sammenhæng.

CV’et vidner også om, at det i år ikke er første gang, Jens Romundstad har gjort sig bemærket for sit ekstraordinære arbejde. I 2015 modtog han CSR People Prize for sit arbejde med rummelighed i fakta og i 2019 modtog han CSR Æresprisen og retten til at kalde sig Danmarks Mest Socialt Ansvarlige Virksomhedsleder.

”I min karriere har jeg skiftet mellem HR og kommerciel ledelse. For mig har det været et skift mellem at være en forretningsorienteret HR-leder til at være en HR-orienteret leder for en forretning. Det er på mange måder det samme mindset, jeg har, fordi HR og forretningen er integrerede i hinanden. Jeg får ikke noget ud af at være en del af en diskussion, der dimser nede i et hjørne af HR. Det er, når HR lukker sig om sig selv, at det har den mindste gennemslagskraft.”

Jens Romundstad er en mand af sine meningers mod, og det er bestemt også et af de karaktertræk, der har været med til at skabe resultater. Aktivismen er en stor inspirationskilde, men det er ikke altid, at den innovative og handlekraftige tilgang bliver mødt med sprudlende engagement. Faktisk er det lidt irriterende, når man bliver udfordret på sin forståelse af, hvordan organisationer og HR hænger sammen. Det lader HR-direktøren i COOP sig dog ikke stoppe af.

”Hold nu op, Jens – men det ved folk godt, at jeg meget sjældent gør, og de har efterhånden vænnet sig til, at jeg indtager en position, hvor jeg udfordrer,” siger Jens Romundstad, og fortsætter: ”Jeg ser det som værende min nøglefunktion at styrke den organisatoriske handlekraft, og mere end noget andet stræber jeg efter at blive opfattet som en troværdig aktivist. Min troværdighed kommer fra en ledererfaring og en forretningsforståelse sammenholdt med en HR-forståelse, der gør, at jeg insisterer på, at organisationen skal tænkes ind i de kommercielle strategier.” 

 

 

COOPerativets gensidige muligheder

”COOP er det sted, hvor jeg kan arbejde med mit WHY, nemlig at skabe mening i en professionel kontekst. Jeg insisterer på at arbejde med mening! Det er helt afgørende,” forklarer Jens Romundstad. Ansvarlighed er en kerneværdi, og derfor er COOP f.eks. stærkt engageret i projektet KLAR TIL START, hvor mennesker, der befinder sig inden for autismespektret, støttes i at finde deres plads på arbejdsmarkedet. Det styrker lederskabet i organisationen og vender samtidig statistikken for en sårbar gruppe i samfundet. 

“KLAR TIL START er nok verdens stærkeste eksempel på, hvordan man vender noget, der bliver set på som et handicap til at være en spidskompetence inden for de rigtige rammer. Det kræver ofte meget lidt at skabe de samarbejder, der rækker langt længere ud i samfundet, end virksomheder traditionelt gør. Det er så vigtigt at føle et fælles ansvar og se de muligheder, der er for at skabe værdifulde og gensidige løsninger. Hvis vi først træner det internt i vores organisationer, i HR’s måde at tænke HR på, så vil det være nemmere for os at tænke bredere i forhold til et bæredygtigt samfund.”

Jens Romundstad har været med til at skabe resultater, der ikke er til at overse, bl.a. i forhold til at etablere et rummelighedssyn, som har understøttet en mere bæredygtig tilgang til ledelse. Det har været et centralt redskab at stille kritiske spørgsmål og kigge ind i organisationen, for på den måde at åbne døren ind i et mulighedsrum, hvor den positive værdiskabelse er inden for rækkevidde.

“COOP er nået rigtig langt i forhold til at få øje på sig selv som system. Vi gentænker f.eks. de traditionelle måder at styre projekter til i stedet at arbejde i markedsorienterede øko-systemer, og vi har trænet evnen til at stille kraftfulde spørgsmål. Hvis vi ved, at vi har vedvarende udfordringer med at løfte en bestemt opgave, hvordan kan vi så skabe en bæredygtig løsning? Det er en enorm styrke, og jeg oplever, at flere og flere er kompetente i og trygge ved at tage et endnu større ansvar på tværs af organisationen.“

 

Potentialer i brede samarbejder

Noget af det, COOP er lykkes med, er at træne de muskler, der kan løfte og etablere gensidige muligheder for at skabe værdifulde resultater. Det mener Jens Romundstad, at danske virksomheder kunne blive meget bedre til, hvis de var modige nok til at lære af hinanden. Udfordringen er dog, at også bæredygtighedsinitiativer er et konkurrencepunkt for virksomhederne.

”Problemet er, at den måde, vi konkurrerer på, spænder ben for, at vi kan lære af hinanden. Det er ærgerligt. Som konkurrenter er vi på en rejse sammen. Vi skal ikke se samarbejder som noget, hvor vi holder op med at konkurrere med hinanden, men i stedet som noget, hvor vi i fællesskab bevæger os til noget bedre. Jeg ser kæmpe potentialer i modige branchesamarbejder.”

Det er den fælles følelse af ansvar, der er fundamentet for at skabe et bæredygtigt samfund. Hvis organisationerne træner denne ansvarsfølelse internt i virksomheden, vil de kunne integrere bæredygtighedsparadigmet i forretningsmodellen og skabe løsninger og resultater, der bryder ud gennem rulleporten og griber ind i samfundet. Og ifølge Jens Romundstad er det her, at HR kan styrke sin troværdighed i forhold til den forretningsmæssige strategi.

 

En klarere rolleforståelse af HR

For at sikre, at HR ikke lukker sig om sin egen faglighed i fremtiden, er der grund til at udforske de roller, som former både forståelsen af den kommercielle forretning og HR i dag. Det entydige fokus på den kommercielle strategi skal balanceres, og HR skal turde stille de spørgsmål, der forener de kommercielle diskussioner med organisationernes formåen.

”Jeg tror, der skal en klarere forståelse af HR som med-initiator til at stille kraftfulde og udviklende spørgsmål. Virksomheder bør bruge mere tid på at innovere organisationen. Strategiske snakke, der latent kan have en høj bullshit-faktor, skal hurtigere kanaliseres ind i, hvad det vil kræve at sikre implementering og involvering. Vi skal være bedre til at involvere os i at skabe løsninger, hvor vi ikke kun sætter os forretningsmæssige målsætninger, men samtidig sætter målsætninger for vores organisation.”

Der er ingen tvivl om, at Jens Romundstad har været med til at styrke COOP ved at lade det ydre brand informere, hvad der skal arbejdes med på indersiden af organisationen. Hjørneflagene er dermed sat for det, der nødvendigvis er HR’s rolle i COOP. Men hvad betyder det egentlig for Jens Romundstad og COOP at modtage HR-prisen?

“Om muligt stiller jeg endnu skarpere på det, jeg i forvejen synes fungerer godt. COOP er et cooperativ. Vi er aktivistiske, vi er ansvarlige. Og vi skal tænke i samarbejde både internt og eksternt, så vi af alle aktører opleves som sådan. Vi skaber resultater, fordi linjeledelsen ser meningen med at arbejde, som vi gør. Jeg kan ikke skabe den organisatoriske handlekraft alene, men jeg tror på, at man skal gøre alt, hvad man kan for at løse udfordringer i stedet for at affinde sig med dem,” slutter Jens Romundstad.

 

 


DANSK HR ønsker
Jens Romundstad et stort tillykke med HR-prisen 2020

 

 

Begrundelse for tildeling af HR-prisen 2020

En gang om året uddeler DANSK HR årets HR-pris. Den gives til en person, som inden for HR har gjort, tilført, iværksat eller udvist en helt særlig indsats, som har medført synligheden af HR-aktiviteten på højt professionelt niveau, og hvor investeringen i HR-aktiviteten har vist synlige resultater.

HR-direktør Jens Romundstad fra COOP modtager i år HR-prisen for hans helt unikke og yderst prisværdige indsats på HR-området, og især hans fokus på personer, som står i randzonen, og ikke altid passer ind i de traditionelle stillingsmodeller, som hovedparten af vores virksomheder arbejder ud fra. Jens Romundstad taler om, at vi skal skabe mere rummelig ledelse, som skal være synlig i organisations strategi, og endelig skal den kunne bestå trykprøven og vise sin reelle værdi i ledelsesformen og -kommunikationen og ikke mindst helt ud igennem alle organisationsniveauerne.

Jens Romundstad har som HR-direktør i COOP arbejdet med at udbrede og implementere disse værdier, og vist synlige og gennemarbejdede resultater, som kun kan opnås, når personen har et stort holistisk HR-syn og en vedvarende indre styrke til at drive processerne frem til de bedst mulige menneskelige resultater.