2023 Potentials

HR-chefernes middagsmenu i 2023: Syv varme kartofler

Af Peter Haugaard, HR-direktør i EY Danmark


Virksomhedernes HR-funktioner har igen og igen måttet reagere på hurtigt skiftende markedsforhold: Først COVID-19-pandemien, derefter krigen i Ukraine og så energikrisen og den økonomiske nedtur. Her er syv afgørende punkter, som HR-ledere skal forholde sig til i 2023. 

 

I de seneste tre år har danske HR-ledere løbende fået et væld af nye udfordringer på halsen – den ene mere kompleks end den anden. Først kom COVID-19, så krigen i Ukraine, efterfulgt af energikrise og økonomisk nedtur – og dertil kommer de klassiske udfordringer med fx at tiltrække og fastholde folk, procesoptimering og automatisering. Så når HR-ledere skal vælge fokusområder for 2023, kan de ikke længere udelukkende træffe valg på baggrund af hverken ’plejer’, eller hvad der giver det hurtigste afkast. Virksomhederne står nemlig over for et massivt pres – ikke kun fra deres egne medarbejdere, men også fra deres forskellige stakeholdere. Og det hele skal håndteres i en virkelighed, hvor vi alle lever i et glashus, og hvor efterspørgslen på gennemsigtighed kun vokser.

 

Peter Haugaard, HR-direktør i EY Danmark
 

Udfordringer er der rigeligt af, så hvor fokuserer man? Jeg vover det ene øje og kommer her med mit bud på syv ting, som HR-chefer gør klogt i at have på radaren i 2023:


1) Operér med flere scenarier

I tider med økonomisk og geopolitisk usikkerhed stilles der store krav til HR’s evne til at navigere under hurtigt skiftende markedsforhold. For at udnytte den internationale talentbase så effektivt som muligt skal virksomhederne operere med flere scenarier og opbygge mere fleksible modeller for rekruttering, kompetenceudvikling og medarbejdermobilitet. Databaseret modellering af alternative arbejdskraftstrategier har i den forbindelse aldrig været mere vital.

2) Tag lederskab over hybridarbejde

Hybridarbejde er kommet for at blive, og det stiller fortsat krav til både HR-lederen og dem, der har ansvaret for at drive og indrette kontorerne. ”Håb er ikke en strategi”; dén læresætning gælder også udvikling og ledelse af hybridarbejde. Temaet vil kun rykke højere op på HR-lederens dagsorden i 2023.

3) Prioritér medarbejderoplevelsen

HR-ledere taler i disse tider om et relativt nyt fænomen – det såkaldte Quite Quitting: Medarbejdere, der ikke længere er motiveret af deres opgaver, men ikke kan finde nye jobs, beslutter sig for at begrænse deres indsats til kun at opfylde minimumskravene. Fælles prioriteter og mål, tilstrækkelig onboarding, fair løn og en kultur, der fremmer tilhørsforholdet til virksomheden, er derfor vigtige aspekter og nøglekomponenter i at opnå succes for begge parter. Udvikling af medarbejderoplevelsen handler ikke længere kun om fordele og medarbejderfester, men langt mere om klarhed, fælles forpligtelser og følelsen af fælles ejerskab.

4) Indfør mere talentledelse og projektbaseret drift

En ny ledertrend er overgangen fra traditionel rolle- og opgaveledelse til mere fleksibel talentledelse og projektbaseret drift. Mange organisationer inden for IT-sektoren opererer allerede efter det, men nu står vi over for et mere generelt behov for netop dét. Hvis man ikke allerede er i fuld gang, så bør organisationer iværksætte processer, der understøtter netop talentudvikling, interne talentmarkeder og fleksible lønmodeller. Agilitet er et nøgleord for at sikre organisationens evne til at reagere hurtigt på ændrede markedsvilkår.

5) Øg automatiseringen og simplificer processerne

Næste år forventer jeg et klart krydspres: HR skal reducere omkostningerne, men uden at reducere omfanget af det, der leveres, og uden at gå på kompromis med ambitionerne for kvaliteten. Det tilsiger øget automatisering, forenkling af eksisterende processer og endnu tydeligere opgavefordeling.

6) Forstærk fokus på ESG og mangfoldighed

ESG-rapportering (Environment, Social og Governance) og DEIB (Diversity, Equity, Inclusion og Belonging) fik for alvor fodfæste på bestyrelsernes dagsordener i 2022. Mangfoldighed og lighed i arbejdsfællesskabet, ligeløn, produktionskædens sociale ansvarlighed og reduktion af klimaaftrykket vil kun snige sig højere op på bestyrelsernes dagsordener i 2023. ESG-dagsordenen skal indarbejdes i ’business as usual’.

7) Husk økonomiens betydning

Økonomisk velvære vil i 2023 bevæge sig op på samme niveau som fysisk og mentalt velvære på HR’s dagsorden. Inflation, renteforhold og fokus på privatøkonomi kommer igen i centrum. Medarbejdere, som er alvorligt bekymrede for, om deres løn kan dække leveomkostninger og daglige udgifter, leverer sjældent toppræstationer.

 

Alt i alt har virksomhederne altså mere end nogensinde brug for HR-ledelseskompetencer, der fremmer et kontinuerligt arbejde med klare og motiverende visioner samt operationel agilitet, og som samtidig skaber en øget følelse af psykologisk tryghed. Og så meget desto større grund er der til at sætte gaflen i de syv varme kartofler, der bliver serveret for HR-cheferne i 2023.