Imagegen

6 gode råd til lederskab i øjenhøjde for HR-chefer

Af Stig Næsh Hendriksen

Som HR-chef befinder du dig i en position, der kræver mere end blot administrative færdigheder. Du er en central figur i organisationens struktur, der ikke kun styrer HR-processer, men også påvirker medarbejdernes trivsel, engagement og produktivitet. I dagens dynamiske arbejdsmiljøer er traditionelle top-down-ledelsesmetoder ikke længere tilstrækkelige. Derfor kan "lederskab i øjenhøjde" blive et afgørende koncept for HR-chefer, der ønsker at skabe en meningsfuld forandring og udvikling i deres organisationer.

At lede i øjenhøjde handler om at skabe forbindelse, empati og åbenhed. Det handler om at se medarbejderne som individer med unikke behov, ambitioner og potentiale og derefter arbejde aktivt på at understøtte deres vækst og udvikling. Som HR-chef har du en unik mulighed for at forme kulturen og miljøet i organisationen, og lederskab i øjenhøjde giver dig de nødvendige værktøjer til at gøre dette på en effektiv måde.

At implementere lederskab i øjenhøjde kræver ikke kun en ændring i tilgang, men også en dyb forståelse af organisationens behov og mål. Det handler om at skabe en balance mellem medarbejdernes individuelle behov og organisationens overordnede strategiske retning. Det kræver også, at du som leder er åben for feedback, villig til at lytte og lære af dine medarbejdere og konstant stræber efter at forbedre dig selv og din ledelsesstil.

Jeg vil derfor gerne udfoldende seks nøgleelementer i lederskab i øjenhøjde, der kan hjælpe dig med at styrke dit lederskab og skabe et mere engagerende og produktivt arbejdsmiljø. Disse råd er baseret på principperne om empati, åbenhed, kommunikation og forandringsledelse, og de udgør fundamentet for at skabe en kultur præget af tillid, samarbejde og vækst. Lad os nu dykke ned i disse seks nøgleelementer og se, hvordan de kan implementeres i din rolle som HR-chef for at skabe en meningsfuld og positiv forandring i din organisation.

 

  • Definér formål og retning: Som HR-chef er det afgørende at skabe klarhed om organisationens overordnede mål, værdier og strategier. Definér et klart formål, som alle medarbejdere kan forstå og identificere sig med, og sørg for at kommunikere disse mål og værdier tydeligt til hele organisationen.

  • Skab balance i HR-initiativer: Balancer kortsigtede HR-initiativer med organisationens langsigtede mål og visioner. Undgå at lade dig friste af øjeblikkelige løsninger på bekostning af langsigtet bæredygtighed. Prioritér HR-tiltag, der understøtter organisationens langsigtede strategier og værdier.

  • Fremdrift og innovation: Som HR-chef skal du skabe fremdrift og innovation inden for HR-processer og praksis. Identificér og nedbryd barrierer, magtbaser og ”siloer”, der forhindrer effektivitet og samarbejde på tværs af organisationen. Skab en kultur, hvor idéer og initiativer til forbedring af HR-processer er velkomne.

  • Skab tillidsfulde relationer: Kommunikér åbent og ærligt med medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Skab tillid gennem åben dialog og lydhørhed over for medarbejdernes input og bekymringer. Vær transparent omkring HR-beslutninger og processer for at opbygge og opretholde tillid. Det kræver en delikat balancering mellem forretning og de følelser, der ofte styrer os.

  • Fremhæv læring og udvikling: Som HR-chef skal du skabe en kultur præget af læring og udvikling. Støt og fremhæv kontinuerlig læring blandt medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Skab rammer og muligheder for, at medarbejderne kan udvikle deres kompetencer og bidrage til organisationens vækst og succes.

  • Sørg for sammenhæng mellem HR-initiativer og organisationens mål: Som HR-chef er det dit ansvar at sikre, at HR-initiativer og -praksis understøtter og er i overensstemmelse med organisationens overordnede mål og strategier. Skab en klar sammenhæng mellem HR-initiativer og organisationens vision, og sørg for, at HR-processer og -praksis er i tråd med organisationens værdier og kultur.

 

Som HR-chef er du på en kontinuerlig rejse mod at skabe et miljø, hvor medarbejderne trives, udvikler sig og bidrager til organisationens succes. Lederskab i øjenhøjde er ikke blot en teoretisk tilgang, men en praktisk vejledning til at navigere i de udfordringer, du står over for i din rolle.

Ved at implementere de seks nøgleelementer i lederskab i øjenhøjde, som vi har udforsket her, har du mulighed for at styrke dit lederskab og skabe et endnu mere effektivt og trivselsorienteret arbejdsmiljø. Ved at skabe tætte relationer, motivere medarbejderne og skabe en kultur præget af tillid og samarbejde, kan du være med til at forme organisationens fremtidige succes.

Husk, at lederskab er en kontinuerlig rejse, og der vil være udfordringer undervejs. Det er vigtigt at forblive åben for læring og konstant stræbe efter at forbedre dig selv og din ledelsesstil. Ved at være en lydhør og engageret leder, der prioriterer medarbejdernes trivsel og udvikling, kan du være med til at skabe en organisation, hvor alle trives og bidrager til fælles mål.

Jeg opfordrer dig til at reflektere over disse seks råd og identificere, hvordan du kan implementere dem i din egen rolle som HR-chef. Ved at tage aktivt ejerskab over dit lederskab og være en inspirerende leder i øjenhøjde kan du bidrage til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne blomstrer, og organisationen trives på lang sigt.

 

Stig Næsh Hendriksen har primært arbejdet inden for transportsektoren med jernbanedrift og luftfart. I 1999 blev han i DSB-regi som projektleder for det dansk/svenske Øresunds-togprojekt slået til Ridder af Dannebrog. Fra 2015 har han været tilknyttet Norges arktiske Universitet i Tromsø, UIT, hvor han underviser i organisation, ledelse og sikkerhedskultur og arbejder med udvikling af et nyt luftfartsmasterprogram (Msc). I dag driver han desuden sin egen konsulentvirksomhed, ViVi Consult, og er aktuel med sin anden bog om ledelse, nemlig ”Fra vision til virkelighed – den strategiske udfordring”. Den første bog hedder ”Lederskab i øjenhøjde og den menneskelige faktor”.