Store Bededag Kompensation Jura

Store bededag afskaffet – ret til ekstra løn

Som led i regeringens afskaffelse af store bededag, vedtog folketinget d. 28. februar 2023 ”lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag”. Loven medfører, at store bededag vil være en almindelig arbejdsdag fra 2024. Som følge af afskaffelsen af store bededag, har lønmodtagere ret til at blive kompenseret for højere arbejdstid.

Af Lærke Sofie Bøje, Stud.jur. og Rie Nielsen, Cand.merc.jur., Legal Advisor hos DANSK HR.

Afskaffelsen af store bededag betyder helt grundlæggende, at hvis man som medarbejder tidligere har haft ret til at holde fri fra sit arbejde, så bortfalder denne ret. Dermed vil den årlige arbejdstid blive forøget, hvilket for en fuldtidsansat svarer til 7,4 timer årligt. Det er derfor afgørende at kende sin ret til kompensation for den øgede arbejdstid.

Hvem gælder ændringerne for?
Afskaffelsen af store bededag omfatter alle lønmodtagere, hvilket defineres som medarbejdere, der er i et over- og underordnelsesforhold med en arbejdsgiver og dermed er underlagt arbejdsgiverens instruks- og kontrolbeføjelser.

Det er en god ide, at man som arbejdsgiver sikrer sig, at medarbejderne er orienteret om, hvad afskaffelsen af store bededag som helligdag betyder for dem, og hvordan man som virksomhed vil kompensere sine medarbejdere. Dermed er det også en anbefaling, at det bliver tydeliggjort i medarbejdernes lønsedler, at kompensationen for afskaffelsen af store bededag er medregnet.


Beregning af kompensationen
Hvis medarbejderne er månedslønnede, vil de nu skulle arbejde en dag yderligere om året, og de skal derfor fremover få udbetalt et løntillæg på 0,45 procent som kompensation for den ekstra arbejdsdag, hvilket optjenes løbende. Lønmodtagere, der derimod får timeløn, skal modtage deres sædvanlige timesats for det arbejde, de udfører på store bededag – der nu ikke skal anses som en helligdag.

Løntillægget beregnes ud fra medarbejderens årsløn. Det betyder, at man skal beregne tillægget ud fra medarbejderens sædvanlige og fast påregnelige løn på et år ud fra det normale og aktuelle arbejde. Der skal dermed ikke medregnes betaling for overarbejde.

Obs: Hvis den enkelte månedslønnede medarbejders arbejdstid ikke stiger som følge af afskaffelse af store bededag, vil der ikke være ret til tillægget på 0,45%


Udbetaling af kompensation
Arbejdsgiveren kan fastlægge udbetalingen af den ekstra løn således, at løntillægget udbetales sammen med månedslønnen eller udbetales to gange om året sammen med lønnen for maj og august.

Hvis virksomheden vil udbetale løntillægget to gange om året, er det væsentligt at holde sig for øje, at medarbejderen fortsat vil have krav på at få afregnet sit optjente tillæg siden den sidste udbetaling, hvis denne skal fratræde sin stilling imellem disse.

Hvis du er medlem af DANSK HR og ønsker en mere dybdegående gennemgang af de nye ændringer, er du velkommen til at kontakte DANSK HR´s Legal Adviser Rie Nielsen.

Telefon: 28977411 (Mandag – fredag, kl. 10-12)
Mail: jura@danskhr.dk (Svar inden for 24 timer mandag – fredag)