Web Kun Fra Opblomstring Til Midlertidig Udfordring

Fra opblomstring til midlertidig udfordring

 

Et to-årigt perspektiv på det danske arbejdsmarked (2022-2023) viser, at der i perioden var en tilbagegang af det samlede antal jobopslag i Danmark, men der er optimisme at spore, siger erhvervspsykolog.

 

Af Nikolaj Henum

I 2022 oplevede Danmark et ekstraordinært økonomisk opsving i kølvandet på Corona pandemien, hvilket blev afspejlet i et rekordhøjt antal jobopslag på 592.493. Dette tal stod som en indikator for virksomhedernes investeringslyst og optimisme, i en tid præget af lav rente og et generelt positivt økonomisk klima.

I 2023 oplevede jobmarkedet en betydelig ændring. Antallet af jobannoncer faldt til 529.493, hvilket repræsenterer en nedgang på 12 procent sammenlignet med tidligere år. Denne markante forandring kan tilskrives en række uventede globale hændelser. Blandt disse var den forlængede konflikt i Ukraine og en overraskende høj inflation, som blev yderligere forstærket af stigende rentesatser og vedholdende høje energipriser. Disse faktorer havde en negativ indflydelse på arbejdsmarkedet, hvilket resulterede i en reduktion af virksomhedernes rekrutteringsindsats.

Mod slutningen af 2023 blev der observeret en bemærkelsesværdig trend: en stigning i brugen af outplacement-forløb. Ifølge Malene Gude, erhvervspsykolog og ansvarlig for Outplacement & Transition i Randstad Danmark, oplevede de således en markant stigning i antallet af henvendelser i sidste halvdel af 2023.

- Hun understreger vigtigheden af virksomhedernes ansvarlige tilgang til afskedigelser og den positive effekt det har på de berørte medarbejdere: Virksomhederne er meget bevidste om deres ansvar, når de skal afskedige medarbejdere. En ansvarlig tilgang i denne proces bidrager positivt til medarbejdernes fremtidige karriere udsigter og deres generelle velbefindende.

Det er tydeligt, at virksomhederne er meget bevidste om, hvordan de tager afsked med medarbejdere. Man er klar over, at 2023 er en forbigående krise, som kan vise sig at være ovre allerede i 2024. Og i det lys er det vigtigt, at man igen er klar til at rekruttere og ikke mindst stå tilbage som en ansvarlig virksomhed, som kandidaterne har lyst til at arbejde for, forklarer hun

 

Optimismen spirer

På trods af et udfordret jobmarked henover 2023, har Malene Gude ved udgangen af 2023 og ind i første måned af 2024 oplevet en udbredt optimisme blandt de kandidater, hun har gennem et outplacement-forløb. Og netop den opadgående tendens i moralen og selvtilliden lover godt for fremtiden.

- Det er virkelig opløftende at iagttage, hvordan kandidaterne, på trods af de mange forhindringer de har mødt, fremviser en optimisme og et klart udtrykt ønske om at genindtræde på Denne positive tendens, som vi i øjeblikket bevidner, hvor virksomhederne til trods for afskedigelser tager hånd om deres ansatte, og hvor kandidaterne ser positivt på fremtiden er et markant bevis på evnen blandt både virksomheder og kandidater til at tilpasse sig og deres modstandsdygtighed i en tid med store omvæltninger, og det lover godt for fremtiden, siger hun.