SE Charlottelb 31 N2A9702 WEB

 Charlotte Lei-Barnewitz. HR-direktør, Schneider Electric,

”Farsel” på arbejdspladsen - Når HR tager stilling til ligestilling

Af: Christoffer Mey Kjøller


Hos en af landets store produktionsvirksomheder, Schneider Electric, indfører man nu 24 ugers betalt barselsorlov til fædre, mødre og medforældre. Målet er bedre trivsel og større ligestilling. Barsel skal være en lige ret for alle uanset branche eller økonomi, siger HR-direktør hos Schneider Electric, Charlotte Lei-Barnewitz.


I august 2022 trådte de nye barselsregler, der giver fædre ret til 11 ugers øremærket barsel, i kraft. Selvom flere større virksomheder allerede har justeret deres vilkår, er der stadig stor forskel på kønnene, når det gælder om ret til betalt barsel. Ikke mindst i produktionstunge virksomheder, hvor andelen af mænd på arbejdspladsen ofte er på 70 procent eller mere.  

Derfor tøver mange mænd forsat med at sige ja tak til mere barsel. I en prognose, udarbejdet for Egmont Fonden i sommeren 2022, svarede 17 procent af mændene i alderen 18-40 år, at de ikke forventer at tage orlov, mens 14 procent er i tvivl. Blandt de godt 30 procent, der umiddelbart ikke takker ja til mere barsel, påpeger hver tredje, at det vil være en økonomisk byrde for familien, hvis de tager en større del af orloven. Derfor har flere fagforeninger også planer om at sætte barselsligestilling øverst på dagsordenen ved de næste overenskomstforhandlinger.


Frihed til selv at bestemme

I Schneider Electric, som arbejder med energieffektivisering og bæredygtige el- og forsyningsløsninger, venter man dog hverken på krav fra fagforeninger, eller på at yderligere lovgivning skal udligne forskellen på mors, fars eller medforældres barsel. Her gælder 24 ugers betalt barsel for alle, uanset køn, allerede nu.

I HR-afdelingen, hvor Charlotte Lei-Barnewitz er direktør, er der ingen tvivl om, at ligestilling er en opgave, der involverer alle, og at virksomheder som Schneider Electric spiller en afgørende rolle i at give deres ansatte de bedste betingelser for at tilrettelægge deres barselsplan, hvor økonomien hænger sammen, uanset om medarbejderen hedder Henning eller Henriette.

”Vi er blandt verdens mest bæredygtige virksomheder, og for os indebærer det blandt andet, at vi er en arbejdsplads, hvor vi ikke hænger fast i ’plejer’, men hele tiden understøtter de behov, der har indflydelse på vores medarbejderes hverdag. Også når det gælder barsel,” siger Charlotte Lei-Barnewitz, HR-direktør i Schneider Electric Danmark.


Hos Schneider Electric indførte man derfor, som én af de første produktionsvirksomheder herhjemme, en 24/24-ordning, der tilbyder alle ansatte 24 ugers barsel med fuld løn, uanset køn. Tanken er, at den enkelte medarbejder med det nye initiativ får den økonomiske frihed til selv og sammen med sin partner at beslutte, hvordan de bedst fordeler andelen af barselsuger.

 

Jeg mener helt grundlæggende, at alle er lige, og for os er det afgørende, at vi ikke gør forskel på medarbejdere. Vi ved, at det giver meget større trivsel, når vores medarbejdere selv er med til at beslutte, hvad der giver bedst mening for dem. Det skal i hvert fald ikke være økonomien, der skal afgøre, om far skal på barsel eller ej,” siger Charlotte Lei-Barnewitz.

 

En investering, der udfordrer status quo

Når talen falder på økonomi, så er implementeringen af ligestillet barsel på ingen måde et greb i lommen, understreger HR-direktør Charlotte Lei-Barnewitz.

”Vi kommer helt sikkert til at bruge flere penge end tidligere på løn under barsel til vores medarbejdere. Pt. har vi ca. 20 fædre på orlov årligt, og det tal kommer forhåbentlig til at stige. Derfor forventer vi, at den nye ordning kommer til at koste det dobbelte.”


Men både hun og Schneider Electrics CFO, Rasmus Haagensen, ser barsel-initiativet som meget mere end blot et spørgsmål om kroner og ører. De understreger begge to, at det skaber stor menneskelig værdi, samtidig med at det sender et stærkt signal om, hvilken slags virksomhed Schneider Electric er at arbejde i.

 

”For os handler det om at være et impact company, der bidrager til at ændre status quo i branchen og vores samfund generelt. Ligestillet barsel bør ikke bunde i økonomiske interesser, men derimod gælde på tværs af brancher og udspringe af ønsket om et mere ligestillet samfund,” siger Charlotte Lei-Barnewitz.


Samtidig lægger hverken hun eller Rasmus Haagensen skjul på, at konkurrencen om arbejdskraft bliver hårdere år for år, og det gør fastholdelsen af dygtige medarbejdere og rekrutteringen af nye talentfulde ansatte til en helt central opgave, hvor det er essentielt for virksomheder at udmærke sig på flere forskellige parametre.

”Vi ønsker, at folk får en lang karriere i Schneider Electric. Derfor ser vi initiativet som en vigtig investering i både ligestilling generelt, men også i vores medarbejderes trivsel og i vores evne til at tiltrække og fastholde stærke talenter,” siger Rasmus Haagensen, Vice President Finance, CFO i Schneider Electric Danmark.


Opfordring til branchen

Selvom flere og flere virksomheder er begyndt at opdatere deres barselsvilkår, er det dog langtfra alle virksomheder, der lige som Schneider Electric har indført komplet ligestilling når det vedrører barselsregler. Derfor er det også Charlotte Lei-Barnewitzs ønske, at Schneider Electrics barselsinitiativ skal være med til at skubbe hele branchen i en mere socialt bæredygtig og mere ligestillet retning.

 

”Vores håb er, at barsel for fædre bliver hverdagskost, og at barselsorlov er noget, vi anser som værende normalt for begge køn - selv i virksomheder som vores, hvor mændene er i overtal. Hvis andre i branchen følger trop, så er jeg overbevist om, at skiftet vil blive markant og hurtigt,” siger Charlotte Lei-Barnewitz


24/24 ordningen for Schneider Electrics ansatte trådte i kraft i 2. august 2022