Imagegen (2)

Den årlige medarbejderundersøgelse er moden til skrotbunken

Advertorial 
Tekst af Emma Nilsrud

Du har sikkert hørt det igen og igen: Teknologien udfordrer brancherne, og det er på høje tid, at vi omfavner denne udvikling. Dette er en fantastisk tanke, men hvordan kan vi omsætte den til virkeligheden?

Tiden er inde til at skrotte den årlige medarbejderundersøgelse og tænke nyt om, hvordan vi måler virksomhedskultur og vurderer de ansattes tilbagemeldinger.

Ved at gennemføre årlige medarbejderundersøgelser får du et resultat, der skal give dig indikationer på, hvordan dine medarbejdere har det. Problemet er blot, at den ikke formår at tage højde for, om medarbejderen bare har haft en dårlig dag – eller om han eller hun har mistrives over længere tid. Moderne virksomheder er, i dagens digitale landskab, blevet afhængige af hurtige tilbagemeldinger fra kunderne, for ikke at miste dem. Det gælder også for medarbejderne. De har ikke tid til at vente til næste medarbejderundersøgelse for at føle sig set og hørt. Og de har slet ikke tålmodighed til at vente et år mere på, at ting, der ikke fungerer i dag, skal ændres.

 

Her er fem grunde til at stoppe med at bruge den årlige medarbejderundersøgelse:

Den årlige medarbejderundersøgelse kan ikke påvirke hvordan medarbejderne har det

Ved at lave en årlig medarbejderundersøgelse får du et resultat, der giver dig en indikation på, hvordan dine medarbejdere har det. Men en medarbejderundersøgelse gælder kun her og nu, og det er svært at afgøre, om medarbejderen blot har haft en dårlig dag, eller om han/hun ikke har haft det godt i længere tid. Det kan være svært at afgøre, om det "haster", eller om utilfredsheden har stået på over længere tid. Hvis det for eksempel er en mobbesituation, du ikke har opdaget, skal virksomheden kunne handle hurtigt!

Med resultatet fra en medarbejderundersøgelse er det umuligt at handle øjeblikkeligt. Der er simpelthen ikke nok viden om de enkelte situationer. Venter du et helt år med at måle igen, risikerer du ikke blot, at vigtige medarbejdere bliver sygemeldt eller siger op. Ved ikke at tage hånd om problemet med det samme, falder tilliden til ledelsen og påvirker arbejdsgiverens brand på en negativ måde.

 

Medarbejderundersøgelsen øger ikke engagementsniveauet

Mange medarbejdere føler, at muligheden for at påvirke og være involveret i virksomheden, er vigtig for at føle sig engageret. Men det er ikke nok at besvare en undersøgelse en gang om året. Det digitale landskab har ændret kundernes adfærd. I dag har organisationer brug for feedback fra kunderne så hurtigt som muligt, for ikke at risikere at miste dem. Det samme gælder for medarbejderne.

De har ikke tid til at vente på den næste medarbejderundersøgelse for at få deres stemme hørt. Og de har ikke tålmodighed til at vente endnu et år på, at ting, der ikke fungerer i dag, ændrer sig. Som en moderne arbejdsgiver skal du finde måder at arbejde mere effektivt på, via feedback fra dine medarbejdere. Dette får du tilbage i engagement, og på lang sigt vil det også vise sig på bundlinjen.

 

En medarbejderundersøgelse reducerer ikke omkostningerne

Sygefravær, fejlrekruttering og turnover. Listen over "unødvendige" personaleomkostninger kan være lang. Men at investere hundredtusindvis af kroner i dette, er en realitet for mange virksomheder i dag. Måske ved du godt, hvor vigtigt en god medarbejderoplevelse er, men har ikke tid til at implementere de forandringer, der virkelig kan gøre en forskel i medarbejdernes hverdag. Det kan være svært at pege på, hvor der er størst behov for forandring.

Ved at have en åben dialog med medarbejderne og spørge, hvordan de har det, kan virksomheden få uvurderlige input til ting, der bør forbedres. Det kan handle om mindre detaljer, såsom behovet for at købe en ny kaffemaskine, flere computere eller skabe en trivselsgruppe – eller større ting som utilfredshed overfor virksomheden eller ledelsesproblemer, der tager længere tid at finde ud af. At få løbende feedback giver dig mulighed for at handle proaktivt og være hurtigere til at forebygge både dårligt helbred og utilfredshed.

 

Det er ikke muligt at reagere øjeblikkeligt på resultaterne

Nogle gange kan resultaterne af medarbejderundersøgelsen komme som et chok. Alt ser ud til at fungere som normalt, men under overfladen hober problemerne sig op – og ledelsen har ikke bemærket noget. Konflikter, dårligt miljø eller krænkende diskrimination kan have stået på over en længere periode og dermed have påvirket både medarbejdere og arbejdsgrupper i alt fra få uger til over et år. Det kan være et lille problem, der er vokset, eller grænseoverskridende handlinger, der burde have været stoppet øjeblikkeligt.

Ikke at kunne reagere direkte på disse hændelser kan have store og bekostelige konsekvenser i form af sygefravær og personaleudskiftning, men også skabe nedsat tillid til ledelsen og intern rygtespredning.

 

Medarbejderundersøgelsen er ikke altid pålidelig

De årlige medarbejderundersøgelser værdsættes højt af ledelsen – det er det eneste hint de har om, hvordan medarbejderne har det. Men sandheden er, at den ikke er særlig pålidelig. I de fleste tilfælde afspejler svarene kun, hvordan medarbejderne har det her og nu. At måle engagement og trivsel i en virksomhed over længere tid, kan give helt andre resultater.

Du finder hurtigere ud af, om der er akutte problemstillinger som diskrimination på arbejdspladsen, og du får løbende indsigt i, hvordan medarbejderne har det med hensyn til ledelsen, meningsfuldheden og arbejdsglæden. At måle virksomhedens trivsel løbende, skaber et unikt helhedsbillede, der gør det muligt at reagere proaktivt ved både at udnytte muligheder og løse eventuelle problemer.

 

Vil du vide mere om Winningtemp, og hvordan vi kan hjælpe dig? Læs mere her!

 

Om Winningtemp:

Winningtemp er et digitalt værktøj, der giver alle mulighed for at påvirke og bidrage til, at miljøet og udviklingen på arbejdspladsen er så godt som muligt.

Din organisation får indsigt i engagement og trivsel i realtid, når Winningtemp indsamler og visualiserer data, der beskriver de ansattes oplevelse af ledelse, meningsfuldhed, kontrol og glæde i arbejdet.

For ledere bliver dette et meget anvendeligt værktøj. Med et tydeligt helhedsbillede af organisationens trivsel vil det være nemt at reagere proaktivt for at passe bedre på muligheder og løse eventuelle problemer.

I Winningtemp arbejder du og dine medarbejdere blandt andet med:

  • Temperaturmåling af trivsel og engagement
  • Mål og aktiviteter
  • Kompetenceudvikling
  • Feedback og kommunikation

I Winningtemp kan du også nemt give dine kolleger opmærksomhed for deres præstationer.