HR Guiden

Danmarks største håndbog til HR-branchen

HR Guiden er Danmarks største håndbog til HR-branchen med oversigt over leverandører af HR-produkter og -services.

HR Guidens formål er at inspirere og understøtte danske HR afdelinger, som via HR Guidens temaopdeling nemt kan danne sig et overblik over leverandørerne på det danske marked.

 

 

HR Guiden findes både som online søgeportal og som trykt håndbog.

Faglige artikler

I tråd med HR Guidens formål publiceres der også en række aktuelle faglige artikler.

Søg direkte på HR Guiden Online:

www.hrguiden.online kan du nu søge blandt alle leverandørerne og læse de faglige artikler fra denne og tidligere HR Guides.

HR Guiden trykt håndbog

HR Guiden udkommer som trykt håndbog bog hvert år ultimo februar i 2500 eksemplarer og distribueres til samtlige HR-afdelinger i Danmark.

Læs online version af HR Guiden 2019

HR Guiden 2019:

HR’s mange ansigter – et fælles mål

Til et møde i den europæiske paraplyorganisation European
Association for People Management i slutningen af 2018 diskuterede
vi vores landes HR-fokusområder for 2019, som i prioriteret
rækkefølge er:

  • Digitalization in L&D and training
  • Reskilling & upskilling – the context of change
  • Agile HR
  • Diversity & inclusion
  • Engagement & Performance
  • Social recruiting strategies
  • Leadership Development
  • Professional standards in HR

HR kan have mange forskellige ansigter og mange forskellige fokusområder – men en ting vil vi altid være fælles om. I HR arbejder vi for at gøre forretningen bedre og nå de mål og resultater, direktionen har sat. Og det kan vi kun, hvis vi har fokus på at rekruttere, udvikle og fastholde de rette medarbejdere.
I en tid hvor en stor del i virksomhederne bliver automatiseret, så er det medarbejderne, der udgør organisationens sjæl og hjerte. Medarbejderne bliver det vigtigste konkurrenceparameter og en
afgørende differentieringsfaktor for vores virksomheder i fremtiden.
Og her har vi i HR en nøglerolle for at sikre dette – uanset hvilken vej og hvilke fokusområder vi vælger for at komme dertil.

McKinsey & Company har i en analyse for Disruptionsrådet anslået, at eksisterende teknologi kan automatisere op mod 40 pct. af de samlede arbejdstimer i Danmark. Analysen slår dog samtidig fast, at ledelse og personaleudvikling er den aktivitet, som har det mindste automatiseringspotentiale. Og det er godt nyt for HR. Mennesket er og bliver en helt central del af enhver virksomhedsdrift. Husk også på at robotterne og automationsprocesserne kun er så ”kloge”, som det menneske, der har bygget dem.

Uanset hvilke opgaver du står over for i 2019, så er det afgørende
at have de rette samarbejdspartnere for at komme i mål med opgaverne
og udfordringerne, der venter foran os. For femte gang udgiver vi derfor HR Guiden, hvor vi har samlet nogle af HR-branchens bedste og mest benyttede leverandører.

I HR Guidens første del får du desuden en række faglige artikler. Du kan blandt andet læse om HR 4.0 – 10 steder, hvor HR bliver afgørende for den digitale transformation. Du kan også læse om, hvordan GLS Danmark bruger EQ, følelsesmæssig intelligens, som et strategisk konkurrenceparameter. Rekruttering er en af tidens største udfordringer, og du får også et indblik i, hvad en nyansættelse egentlig koster baseret på den nyeste videnskabelige litteratur inden for området.

Vi håber, du får stor glæde af HR Guiden 2019, at du vil finde inspiration i de faglige artikler samt at håndbogen vil blive et godt værktøj i dit daglige arbejde og guide dig til nye, gode samarbejdsrelationer.