Tidslinje

1992

 • Foreningen PID-Personalechef I Danmark stiftes
  Et medlemskab kostede 650 kr./ året ekskl. moms.
  Personalechefen var på 12 sider og der var to netværksgrupper.

1997

 • HR-prisen uddeles for første gang
  HR-prisen blev stiftet for at synliggøre særlige HR-indsatser, som resultatmæssigt har vist sin værdi både organisatorisk og økonomisk.

2000

 • Den første Træfpunkt HR messe afholdes
  Træfpunkt HR blev udviklet for at skabe et mødested for erfaringsudveksling blandt HR-professionelle, hvor de har mulighed for at følge udviklingen inden for trends og tendenser samt produkter/services, der henvender sig til HR. 

  I 2000 var der ca. 60 udstillere. Det faglige program bød på 4 keynotes indlæg, og derudover var der 4 produkt præsentationer.
  Sidenhen har Træfpunkt udviklet sig til det største samlingssted for HR-branchen, hvor man kan finde alt om HR samlet under et tag over to dage. I 2016 var der 154 udstillere fordelt på 176 stande. Der var knap 2000 besøgende og et konferenceprogram der bød på i alt 32 indlæg med praktikere og teoretikere fra ind- og udland samt indlæg fra nogle af udstillerne.

  Træfpunkt startede i Bellacentret med et areal på 2.400 m2. Træfpunkt afholdes i dag i Øksnehallen og arealet er vokset til 5.500 m2.

2004

 • Daglig HR-orientering på mail bliver en del af medlemspakken

2005

 • Nyt Domicil på Brunbjergvej
  DANSK HR flyttede til Brunbjergvej, da organisationen havde behov for mere plads samt for kontorforhold, hvor et åbent kontorlandskab gav rammerne for et innovativt HR-miljø.
  Indtil 2005 havde kontoret adresse hjemme hos Kim Staack Nielsen. Foreningen flyttede ved ansættelsen af medarbejder nr. 5.

 • Gratis juridisk rådgivning bliver en del af medlemspakken

2006

 • Magasinet Ledelse i Udvikling lanceres og bliver en del af medlemspakken

2009

 • HR-chefen nr. 100 udgives i juni

 • Den første online nyhedsmail HR&NU udsendes og bliver en del af medlemspakken

2010

 • Magasinet HR Guiden lanceres og bliver en del af medlemspakken

2011

 • Uddannelse & Udvikling købes og bliver en del af medlemspakken

2012

 • Der etableres en netværksgruppe for HR-direktører

2013

 • PID-Personalechef I Danmark skifter navn til DANSK HR
  Udviklingen inden for personaleledelse tog i slutningen af 90’erne og op igennem 00’erne en drejning mod det engelske ord Human Resources. Ved en optælling af vores medlemmer i 2012 blev det samtidig klart, at mindre end 5 % stadigvæk bar titlen personalechef, og vi fandt det derfor nødvendigt at modernisere navnet. Et navneskifte gav også mulighed for at signalere, at foreningen er for hele HR-afdelingen og ikke kun den øverst ansvarlige.

 • Magasinet Personalechefen skifter navn til HR-chefen

 • Personalechefprisen skifter navn til HR-prisen

 • HR-webinarer bliver en del af medlemspakken

 • Læringsportalen Leading Capacity købes 

 • Online Magasinet Human Resources købes

2014

 • Der oprettes en netværksgruppe for medlemmer med nordisk HR-ansvar

 • Netværksgruppen målrettet offentlige HR-chefer etableres

2015

 • Mentorordningen bliver en del af medlemspakken

 • Gratis kurser bliver en del af medlemspakken

 • Der oprettes en netværksgruppe for HR Business Partnere

 • HR Guiden relanceres og udkommer nu som håndbog og udsendes til alle danske HR-afdelinger

2016

 • Nye medlemspakker lanceres – HR Plus, HR Start og HR Studie
  Indtil 2016 var der en type medlemskab for alle. HR har i dag personer på forskellige niveauer og specialfagområder, og det dannede grundlaget for udviklingen af nye typer af medlemskaber.

 • Temapakker og HR-guidebøger bliver en del af medlemspakken
   
 • Ny hjemmeside og medlemsportal for DANSK HR samt ny hjemmeside for Leading Capcity
   
 • Leading Capacity bliver en del af HR Plus medlemskabet
   
 • Online Magasinet Human Resources relanceres som Læring&HR

2017

 • 25 års jubilæum