Aarhus/Østjylland 2

Den oprindelige Aarhus/Østjylland gruppe har eksisteret siden 1995 med omkring 40 HR-personer i gruppen. I 2017 blev gruppen delt i to. Der er omkring 20 HR-personer i denne gruppe. Formålet med gruppe 2 er at give deltagerne teoretisk viden og praktisk indsigt, der kan inspirere til fremtidens HR-arbejde. Der afholdes 6 formiddags- eller eftermiddagsmøder om året.

Formiddagsmøderne starter med morgenmad kl. 8.30, og til eftermiddagsmøderne er der eftermiddagskaffe i løbet af mødet. Efter velkomsten præsenterer værten sin virksomhed og aktuelle HR-opgaver. Derefter er der et oplæg med udgangspunkt i det fastlagte tema – det kan enten være en ekstern oplægsholder eller en fra gruppen, der holder oplægget.  Efter eller i løbet af oplægget er der tid til diskussion og dialog med oplægsholderen. Efterfølgende diskuteres temaet, aktuelle udfordringer og problemstillinger internt i gruppen, hvor der er mulighed for at få sparring fra gruppens øvrige medlemmer. Herefter slutter mødet.

Årsplan 2019

Tirsdag d. 5. marts kl. 12:30 - 16:00 (husk også møde om formiddagen)
Tema: Lederudvikling ved brug af gamifikation

Torsdag d. 25. april kl. 8:30 - 12:00
Tema: Ledelse med fokus på medarbejderne som det vigtigste råstof

Onsdag d. 19. juni kl. 12:30 - 16:00 (frokost fra kl. 12, hvis man ønsker det)
Tema: Er der en leder til stede? - distanceledelse

Tirsdag d. 3. september kl. 12:30 - 16:00 
Tema: Få strategien ned på medarbejderniveau

Onsdag  d. 23. oktober kl. 8:30 - 12:00
Tema: Nye rekrutteringskanaler

Torsdag d. 5. december kl. 10:00 - 14:00 
Tema: Ledelsessparring - hvordan arbejder vi med det?

Udvalg af tidligere temaer

 • HR inside out
 • HR-Systemer
 • De gode medarbejdere
 • Netværk
 • Måling af HR
 • Videndeling
 • Stress – forebyggelse/behandling
 • CSR
 • Rekruttering via LinkedIn
 • HR-jura update
 • HR-funktionen i ejerledede virksomheder
 • Cross-Cultural Business Behavior 
 • Test 
 • Ledelsesparadokser
 • Lederteams
 • Organisationsdesign
 • Trivselsmåling

Gruppens facilitator

Mette Nørlem
mn@danskhr.dk
38 41 61 32