Aarhus/Østjylland 1

Den oprindelige Aarhus/Østjylland gruppe har eksisteret siden 1995 med omkring 40 HR-personer i gruppen. I 2017 blev gruppen delt i to. Der er omkring 20 HR-personer i denne gruppe. Målgruppen er HR-ansvarlige, der arbejder tæt sammen med forretningen og er involveret i mange opgaver af praktisk og faglig karakter. Formålet med gruppe 1 er at give deltagerne praktiske og gode værktøjer, som med det samme kan bruges i eget HR-arbejde. Der afholdes fem formiddagsmøder om året.

Møderne starter med morgenmad kl. 8.30. Efter velkomsten præsenterer værten sin virksomhed og aktuelle HR-opgaver. Derefter er der plads til sparring på aktuelle udfordringer eller problemstillinger, samt deling af værktøjer. Dernæst er der et oplæg med udgangspunkt i det fastlagte tema med en intern/ekstern indlægsholder. Efterfølgende lægges der op til udveksling af erfaringer, herunder gennem videndeling i gruppen, hvor der søges skabt en ”delekultur”. Medlemmerne skal derfor forvente en stor involvering og aktiv deltagelse på møderne.

Årsplan 2019

Tirsdag d. 19. februar kl. 8:30 - 12:00
Sted: ikke fastlagt
Tema: Ledelsesudvikling

Torsdag d. 25. april kl. 8:30 - 12:00 
Sted: ikke fastlagt
Tema: Moderne rekruttering (case, assessment, video m.v.)

Onsdag d. 12. juni kl. 8:30 - 12:00 
Sted: ikke fastlagt
Tema: Dilemmaledelse/paradokser

Tirsdag d. 13. august kl. 8:30 - 12:00 
Sted: ikke fastlagt
Tema: Egen rolle i coaching

Onsdag eller torsdag d. 2. eller 3. oktober 
Sted: ikke fastlagt
Tema: Vi hører et oplæg og netværker bagefter

Torsdag d. 21. november kl. 8:30 - 12:00 
Sted: ikke fastlagt
Tema: Personlig planlægning (Mette & Monopolet)

Udvalg af tidligere temaer

 • HR inside out
 • De gode medarbejdere
 • Netværk
 • Måling af HR
 • Videndeling
 • Mentoring
 • Stress – forebyggelse/behandling
 • CSR
 • Rekruttering via LinkedIn
 • HR-jura update
 • Kulturforandring på arbejdspladsen
 • Talentudvikling
 • HR-funktionen i ejerledede virksomheder
 • Cross-Cultural Business Behavior 
 • Få strategi og værdier ned på gulvet
 • Test

Gruppens facilitator

Tina Halkiær Olesen
tho@danskhr.dk
Tlf.: 28 97 74 11