Som mentee kan du blive støttet i din udvikling på HR-området og som mentor kan du hjælpe en anden HR-ansvarlig i sin udvikling

Mentorordning

For at støtte vores medlemmer i egen udvikling, tilbyder DANSK HR en mentorordning. Som mentee kan du blive støttet i din udvikling på HR-området og som mentor kan du hjælpe en anden HR-ansvarlig i sin udvikling.

I mentorordningen er DANSK HR det koordinerende led mellem medlemmer, som gerne vil indgå i ordningen. Vi sørger dermed for, at du bliver sat sammen med den helt rigtige person, hvad enten du tilmelder dig som mentee eller mentor.

Det vil være til fordel, at du er på samme organisationsniveau men ikke nødvendigvis med samme anciennitet eller fra samme branche som din mentor eller mentee.  

Det er helt op til dig og din mentor eller mentee, hvor ofte I ønsker at mødes og hvor længe I ønsker selve forløbet skal foregå. Omdrejningspunkt for forløbet kan både være et konkret projekt eller et længerevarende forløb i forbindelse med løbende faglig og personlig udvikling.

Der skal ikke offentliggøres notater fra møderne til de involverede virksomheder. Der er tale om fortrolige samtaler mellem de to HR-ansvarlige.

Der er ingen omkostninger forbundet ved at være med i mentorordningen andet end de udgifter, der måtte være i forbindelse med de møder, som du selv deltager i med din mentor eller mentee.

Gratis FokusProfil

Et af hovedformålene med mentorordningen er at understøtte personlig og faglig udvikling hos menteen i samarbejde med mentoren. For at kickstarte dette samarbejde tilbyder Garuda mentor og mentee en individuel FokusProfil, som giver begge parter mulighed for at få øget indsigt i hinandens styrker og udviklingsmuligheder. Ved at benytte FokusProfilen kan mentor og mentee få en dialog i opstartsfasen af samarbejdet om, hvilke områder de måske er meget ens eller forskellige, og hvilken betydning det kan få for deres samarbejde.   

Hvordan tilmelder jeg mig mentorordningen?

For at tilmelde dig mentorordningen gennem DANSK HR skal du sende en mail til info@danskhr.dk med følgende oplysninger:

  • Ønsker du at indgå som mentor eller mentee
  • Titel
  • Dit arbejdsområde
  • Anciennitet
  • Virksomhed/branche
  • Dine stærke sider
  • Søger du ind i mentorordningen som mentee, skal du også oplyse, hvilke områder du primært søger sparring til