Personalechefen 6 - 2012

Tema: HR gennem 20 år

PID 20 år i HR-verdenen

Et jubilæum giver anledning til, at man kigger tilbage på tiden, der gik, og frem på tiden, der kommer. PID kan i år fejre 20 års jubilæum, og lige så kan mange andre danske personaleafdelinger. Det er nemlig ikke tilfældigt, at vi har været på banen i tyve år.
Hvor mange virksomheder op gennem 80’erne oplevede behovet for en funktion, der kunne håndtere de personaleadministrative opgaver, oplevede de sammen virksomheder, at behovet i starten af 90’erne ændrede sig mod det mere udviklingsorienterede.
Dermed var det nogle helt andre opgaver og helt andre profiler, der skulle være i personale-/HR-afdelingerne, end før. PID så dermed, at der var et behov for at understøtte de HR-ansvarlige i dette arbejde, og vi har været på banen siden 1992 og har det stadigvæk som vores fornemmeste opgave at hjælpe vores medlemmer til at lave endnu bedre HR-arbejde.
I vores arbejde med dette nummer må vi sige, at vi har nydt at tage en tur ned af ”memory lane”, og det er derfor med største fornøjelse, at vi præsenterer dette flotte jubilæumsnummer, hvor I kan læse meget mere om HR’s og PID’s historie, om de personaleadministratives vej til den forretningsorienterede HR-afdeling, og endelig kan I få et bud på, hvor HR så er på vej hen i de kommende år.
Til slut skal der lyde en tak til alle. Uden medlemmer er der intet ingen PID – så vi siger tak for jeres støtte og engagement gennem alle årene. Nogle medlemmer er nye i HR og i PID-sammenhænge, mens andre har været med i mange år. Men uanset hvad så er det vores varierende erfaringer, vores forskellige baggrunde og vores dybt personlige tilgange til HR, der gør, at vi kan bidrage – både i egen virksomhed og så sandelig også i et medlemskab af PID.
Vi takker derfor for jeres støtte, opbakning, input og masser af gode ideer. Vi ved, at et godt netværk er med til at udvikle både medlemmer og PID, og vi ser frem til en forsat konstruktiv dialog til gavn og glæde for alle. Så et stort tillykke til jer – dette jubilæum er jeres jubilæum.
Glædelig jul og godt nytår til alle – samt på gensyn i 2013 …….


Af Kim Staack Nielsen (opstartede PID i 1992) & Mette Nørlem (ansat siden 1998), PID

HR gennem tre årtier

Når en virksomhed har ansatte, er der og har der altid været personaleadministrative opgave. De meste oplagte er jo udbetaling af løn, ferie, indberetning til offentlige myndigheder og så videre. Det er altså ingenlunde nyt, at danske virksomheder har løst disse opgaver. Alligevel taler vi dog om, at HR kun har været på dagsordenen i danske virksomheder i 20-30 år. For de fleste virksomheder gælder det, at man op igennem 80´erne fik øjnene op for, at man kunne og burde have et andet fokus på virksomhedens menneskelige ressource. I starten var det meget uddannelse og træning, hvor man pludselig kunne se, at det kunne nytte at opdatere medarbejdernes kompetencer. Men også temaer som arbejdsglæde, medarbejderpleje, fysisk arbejdsmiljø begyndte at optage de danske virksomheder. Når vi taler om HR, som vi kender det i dag, så er det dog nok mest rammende at sige, at HR for alvor gjorde sit indtog i starten af 90´erne. I 1992 så en række fremsynede medarbejderansvarlige også, at denne udvikling var skudt i gang, og derfor oprettede man PID. I år fejrer vi nu 20 års jubilæum, og vi vil gerne give et lille tilbageblik over de tre årtier, hvor HR for alvor har slået sig fast i danske virksomheder.

Af Mia Bøhme Smith, Journalist

Strategisk HR i modebranchen

I IC Companys’ HR-butik skal kunderne kunne finde en HR-jakke, der matcher deres be-hov… I en af Nordeuropas største modevirksomheder, IC Companys, har man succes med at tale om HR som en butik. Det er en analogi skabt til at kommunikere i øjenhøjde for at sætte sig i HR-kundens sted, og fordi HR-teamet ser det som deres vigtigste opgave at skabe værdi for forretningen. Det har blandt andet betydet outsourcing af de administrative opgaver, så det strategiske arbejde kan få al pladsen på hylderne.

VOX POPS

Er HR-opgaverne de samme, som de var fpr 20 år siden? Se svarene fra en række danske HR-chefer og HR-direktører.

Af journalist Anette Kjærgaard

Fra personalechef til global HR-manager

Da Charlotte Reersted fik sit første job som personalechef for 16 år siden, var fokus på administration af medarbejderne og daglig drift. I dag handler det om at optimere de ansattes ressourcer gennem globale uddannelsesprogrammer og udveksling af talenter på tværs af landegrænser.

Af fremtidsforsker og senior-researcher ved Instituttet for fremtidsforskning i København Julie K Carton

Breaking out – Rethinking HR

I de seneste år har HR gennemgået en stigende professionalisering, men der er fortsat store strategiske beslutninger, der venter. Eksterne og interne indsatsområder bliver stadig mere komplekse, i takt med at logikkerne fra netværkssamfundet, globaliseringen, videns- og teknologiudviklingen og sociale og demografiske trends for alvor kommer til at sætte dagsordenen. Forandringer i omverdenen vil forstærke behovet for at øge den organisatoriske agilitet og udvikle nye måder at drive forretning og organisationer på. Vi vil se et HR, der bliver udfordret. Særligt den traditionelle brug af HR som en intern funktion, der har til formål at skabe harmoni mellem virksomhed og medarbejder og mellem de forskellige organisatoriske jobområder.

Af Kim Staack Nielsen, PID

HR gennem de sidste 20 år

Når jeg sidder her og sætter et par ord på PID-Personalechefer I Danmarks 20 års jubilæum, så er det næsten sandt, når jeg føler, det var som i går, vi startede, men når jeg kikker i spejlet og i de første udgaver af Personalechefen, så kan jeg alligevel godt se visse aldringstegn – godt for PID, og mindre godt for undertegnede – men der er som sagt ingen, der kan stoppe udviklingen, og det må siges at have været positivt for PID.

Mads Cronquist, tidl. HR-udviklingschef i C&E.t og nu adm. direktør, Cronquist Consult Aps.

Trivsel – 360 grader

På CSR Awards 2012 i Sønderborg skrev en mellemstor entreprenørvirksomhed et lille stykke danmarkshistorie ved som den første nogensinde at lave et ægte hattrick: Det lykkedes nemlig Christiansen & Essenbæk A/S (C&E) i Glostrup, der er 80 mand og specialister i betonrenovering, at tilslutte sig finalepladserne og opnå nominering til hele tre priser; CSR People, Strategy og Communication Prizes. Den sidste er Børsens prestigefyldte pris, og den vandt virksomheden. Ugen før kom ArbejdsmiljøPrisen i kategorien ”arbejdsmiljø som strategisk element” i hus. Det har vakt en vis opsigt rundt omkring. Jeg vil gerne dele historien om dette organisatoriske togt, hvor alle mand ombord var fast besluttet på at sætte kursen udover for at gøre store nyopdagelser. En rejse ud i det ukendte og en rejse, som krævede mod og en oprigtig nysgerrighed på at ville det bedre. Men ingen opdagelsesrejse er nogensinde gjort uden store udfordringer og hårdt arbejde. Her følger et lille udpluk af vores fælles indsats, som reducerede sygefraværet med 74%; risikofaktorerne med 30%, øgede trivslen med syv procentpoint og forbedrede virksomhedens indtjeningsevne markant.

Af Mette Nørlem, PID

HR på estisk

PID fik besøg af den estiske HR-organisation PARE en uge i november. Besøget gav anledning til mange gode snak om HR i Danmark og i Estland.

Af Louise Jebsen, VirkKom

Faglig udvikling på ”højt” plan

Ekspeditioner på alverdens højeste tinder giver chefkonsulent indenfor rekruttering stærke værktøjer i det daglige arbejde.

HR skal være i førersædet

Den traditionelle personalechef er på retur, mens HR-strategen er på fuld fart ind i virksomhedens topledergruppe. Hvad betyder det i praksis? HR-afdelingen i ColorLine i Norge er midt i processen.

Større vægt på udvikling

HR-afdelingen i ColorLine blev reorganiseret i 2010 for at kunne varetage udviklingsarbejdet på en bedre måde.

Af Thomas Johansen og Carsten Hornstrup. MacMann Berg

Gør alle til strategisk kompetente bidragydere

Strategi er for vigtig til, at det kun er ledere, der beskæftiger sig med det. Du får langt større effekt i forandringsprocesser, når dine medarbejdere kan se, hvordan forandringen og det, de gør, hænger sammen med organisationens overordnede vision, mål og strategier. Det gør du ved at arbejde med ’strategisk kompetence’. Læs her hvordan du sammen med dine medarbejdere kan øge den strategiske kompetence ved at gøre alle til strategisk kompetente bidragydere.

Af John Cederskjold Kierans og Mie Degn Andersen, PwC

Skatten stiger på fri helårsbolig - men ikke for alle

Fra 2013 kan det blive dyrere for medarbejdere at have en fri bolig. SKAT afskaffer nemlig de skematiske satser, der indtil 2013 kan anvendes til at værdiansætte fri bolig. Medarbejderne skal herefter beskattes af markedslejen, som oftest er højere end de skematiske satser. Hvis medarbejderen er på nettolønsvilkår, vil de nye regler betyde, at virksomhedens omkostninger stiger. Det er dog ikke alle, der bliver ramt af de nye regler.

Geoffrey Matthews, co-author (with Linda Holbeche) of “Engaged: Unleashing Your Organization’s Potential Through Employee Engagement”

“Employee Engagement - Does It Matter in Tough Times ?”

Today, many countries around the world are facing slow growth - or even a recession. Those that aren’t are challenged by tough competition in a globalised economy. Unemployment is rising – nudging 11% in the EU and soaring in Greece or Spain, where a quarter of the workforce is now jobless. In such a climate, established thinking tends to downgrade the people agenda to being a “nice to have” and for it to be replaced by a strict focus on the bottom line instead. Employee engagement is put off to better days on the assumption that people should be motivated simply by the chance to keep their jobs. People initiatives risk being limited to those that reduce costs – such as layoffs or benefits cutbacks. Since the financial crisis began in 2008, these measures have continued ceaselessly, increasing the pressure on many workplaces both in the private and public sectors. But is this the right approach? When Linda Holbeche and I conducted the research for our new book "Engaged , we found compelling evidence that turns this conventional wisdom on its head and shows that – more than ever - engaged people are the key to overcome tough times.

Af Asbjørn Husum Kolby, PID

Globale trends anno 2012

I oktober 2012 udkom Boston Consulting Group (BCG) og World Federation of People Management Associations (WFPMA) med tredje udgave af rapporten ”Creating People Advantage”. Rapporten har til formål at påpege trends inden for området people management med særlig fokus på HR-relaterede emner. En større online undersøgelse er blevet konstrueret for at kunne lave rapporten, hvor 4288 ledere fra 102 lande har deltaget, heriblandt Danmark. Af respondenterne udgør 88 procent HR-ledere, mens de sidste 12 procent er ikke-HR-ledere. Respondenterne kommer fra mere end 15 forskellige brancher. I rapporten fremhæves 22 HR-relaterede emner som essentielle, hvorefter disse er omdrejningspunktet i rapporten. Rapporten er opdelt i seks forskellige afsnit, der involverer emnet people management. Denne artikel er afgrænset ved at tage udgangspunkt i første afsnit af rapporten, hvor globale trends anno 2012 bliver undersøgt.

Kromann & Reumert

En medarbejder påbegyndte selvstændig virksomhed og mistede derfor retten til kompensation for sin kundeklausul

(Sø- og Handelsrettens dom af 12. oktober 2012) En medarbejder mistede retten til kompensation for at have påtaget sig en kundeklausul, da han efter sin fratræden påbegyndte selvstændig virksomhed. Dermed havde han tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt.