Personalechefen 6 - 2009

Tema: HR i små og store virksomheder

Når de små slår de store

Medierne bugner af historier om Novo Nordisk, Grundfos, Danfoss, Lego og så videre, og det er også ofte deres historier, der fortælles, når gode HR-historier trækkes frem.

Hvorfor nu det? Ja det er selvfølgelig, fordi de pågældende firmaer er gode og arbejder topprofessionelt med HR, men det er vigtigt at huske, at de ikke nødvendigvis er ene om det. Der udøves nemlig en masse super godt HR i mange andre virksomheder, som måske blot ikke har den samme adgang til medierne.

En række af disse historier finder man i de små og mellemstore virksomheder, og det er med dette fokus, at vi sætter temaet om HR i små og mellemstore virksomheder under lup.

Når vi synes, at de mindre og mellemstore virksomheders historier skal fortælles, så er det ikke kun, fordi de er gode. Det er også, fordi vi gerne vil sætte fokus på, hvad det er for fordele de to virksomhedstyper hver især har, når de praktiserer HR.

Hvor de store virksomheder ofte har penge og en organisation, der kan klare intern udvikling, pleje af talenter, fælles lederudviklingsforløb og så videre, så kan disse områder være sværere for de mindre virksomheder.

De har så nogle andre fordele. For eksempel har den HR-ansvarlige ofte meget tæt kontakt med den øverste topledelse. Et forhold, som man i større virksomheder, måske ofte kunne ønske sig var bedre. I mindre virksomheder har man også ofte tættere kontakt med medarbejdere og kan dermed tilpasse HR-indsatsen til de medarbejdere, man har.

Endelig skal man huske, at noget af det, som man kan i de mindre virksomheder er at skabe ”familie-ånden”. Den kultur der får medarbejderne til at føle sig som en del af virksomheden og ønske at yde en god indsats i mange år.

Med dette nummer er det også blevet tid til at sige tak for år 2009. Vi glæder os til at komme tilbage med seks nye spændende numre, der blandt andet tager temaer op som internationalt HR, HR-værktøjer, kompetencer og performancemanagement.

Til slut vil vi alle gerne herfra PID ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Jens Chemnitz Povelsen

Her har HR antennerne ude i alle kroge

Der er meget fokus på HR i de store virksomheder. Men det er mindst lige så interessant at se på, hvad der sker på HR-området i de små og mellemstore virksomheder. Sådan en melding fra Lis Johansen, HR-chef hos Poul Johansen Maskiner A/S i Fårevejle, kunne redaktionen naturligvis ikke sidde overhørig. Vi var derfor med på en lytter, da Lis Johansen inviterede kollega Susanne Teglers, HR-chef hos plastvirksomheden RIAS A/S i Roskilde, til erfaringsudveksling om udfordringer og muligheder for HR i mindre virksomheder.

Nancy Lohmann, PeopleLink

HR på agendaen - I mellemstore danske virksomheder

Et stigende antal mellemstore danske virksomheder vælger i disse år at sætte forøget fokus på HR eller at ansætte en HR-chef med henblik på opbygning af en HR-funktion, der kan understøtte virksomhedens resultatskabelse. Men hvad er det mere præcist, at HR- funktionen bidrager med? Hvor er faldgruberne, og hvor går det galt, når HR ikke brænder igennem som værdiskabende funktion?

Mette Nørlem, cand.jur., PID-Personalechefer I Danmark

Lille drevet som stor

Med en akademisk tilgang og en opfattelse af, at medarbejderne kan og vil det bedste for virksomheden, driver ægteparret Kirsten og Henrik Holvad en mindre industrivirksomhed, der formår at tiltrække potentielle medarbejdere og fastholde egne medarbejdere i mange år.

Vibeke B. Didriksen, HR-strategist PID-Personalechefer I Danmark

HR i små og mellemstore virksomheder – Hvad er det, og hvordan fungerer det?


Moria Green

Det klassiske dilemma: For lille til intern HR-funktion, men alt for stor til at klare sig uden

Picca Automation med 35 ansatte stod i det klassiske dilemma for en mellemstor virksomhed: Organisationen var samlet set for lille til en specialiseret, intern HR-funktion – men samtidig alt for stor til at klare sig helt uden HR. Løsningen blev et månedligt HR-abonnement hos en HR-konsulentvirksomhed. ”En god udnyttelse af ressourcerne”, siger Picca-direktør Henrik Jensen.

Lene Lundquist, Lundquist Human Resource

Vækst betinget af kompetencestærke medarbejdere

Selv om man ikke er en af landets store virksomheder, kan man godt arbejde med HR på et strategisk og professionelt niveau – og det er Tajco A/S i Grindsted et godt eksempel på.

Annabeth Aagaard, Syddansk Universitet

Resultater gennem HR-strategier


Steen Hildebrandt, Professor, Ph.D. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Partner Hildebrandt & Brandi A/S, Århus og København

Det må gerne være sjovt

Det er en misforståelse, at undervisning og læring skal være forbundet med lidelser og nederlagsfølelser i en lind strøm. Det må godt være sjovt at lære.

Jimmy Rose, Senior Consultant, Right Management

HR skal spille en større rolle i executive coaching


Rikke Høgsted

Andre afskediger man – selv bliver man fyret

En fyring er virksomhedens ultimative magtanvendelse over for en medarbejder. Men mange års opsving og den bløde skandinaviske ledelsesmodel har gjort, at mange ledere har svært ved at påtage sig og åbent stå ved deres magt. Virksomhederne skal blive bedre til at fyre – ikke kun for medarbejdernes skyld, men også for deres egen skyld, mener cand. psych. Rikke Høgsted, der er aktuel med ”Kom på benene igen” en selvhjælpsbog til fyrede.

Trygve Bergsland

EAPM nyt: Kvinder skal give fædrene plads

Den forhenværende leder af Ligestillingskommissionen i Norge, Anne Enger, er i år aktuel med en ny bog om ligestilling i Norge. Vi trænger til et regelsæt, der sikrer lige vilkår i arbejdslivet, og kvinderne må i større grad give fædrene plads, mener hun.

Stina Vrang Elias, adm. direktør FBE/FUHU og Susanne Brandenborg Boeck, chefkonsulent i FBE

Samspil mellem HR og CSR

Har danske virksomheder et samfundsansvar på uddannelsesområdet?

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Kerneforretning med et ’human touch’

En ny undersøgelse, som AS3 har udført blandt 50 mellemstore virksomheder, viser, at 90 % af virksomhederne har gennemført opsigelser, og halvdelen oplever markant fald i omsætning. Som konsekvens heraf vælger de fleste af virksomhederne at sætte fokus på interne forandringer. Ifølge Allan Gross-Nielsen, adm. direktør i AS3 Companies er tiden nu kommet til at supplere de interne forandringer med et kig fremad mod de udfordringer, vi ved, følger efter krisen.

Tina Monberg, mediator, psykoterapeut, forfatter, advokat

The Butterfly Effect – når det er vigtigere, hvad vi kan sammen end hver for sig

The Butterfly Effect er en idé om, at et vingeslag fra en sommerfugl kan skabe små ændringer i atmosfæren, der i sidste instans kan ændre en tornados vej på den anden side af Jorden.