Personalechefen 6 - 2006

Tema: Kampen om medarbejderne

Ingen nye medarbejdere - et luksusproblem?

Af Kim Staack Nielsen, HD

Lav arbejdsløshed, øget vækst, beskeden renteniveau/næsten ingen inflation og overskud på eksporten og de offentlige finanser. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt går det da også ufatteligt godt.

Når det hele nu går så godt, hvorfor er der så alligevel negative røster fremme? Er det ikke et luksusproblem, når danske virksomheder klager over mangel på kvalificeret arbejdskraft?

På dette spørgsmål er svaret klart nej. Det er helt afgørende både for Danmark samlet men også for den enkelte virksomhed, at der er de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed.

Hvis de danske virksomheder skal klare sig i den nye verdens globale sfære, er det af største vigtighed, at vi allerede nu er med fremme og tager konkurrencen op. Både i forhold til udvikling, salgsfremstød og videnoverførsel skal kimen til gode, stærke og konkurrencedygtige virksomheder lægges nu.

Også for fællesregnestykket Danmark er vi afhængige af at få skabt en god og stabil økonomi i landet. Med flere og længerelevende ældre bliver der en forøget forsørgerbyrde for de færre unge. En tilsvarende eller øget velfærd vil derfor kræve en sund og stærk dansk økonomi.

Mangel på arbejdskraft har været på manges læber i en del år. Nu kan det dog for alvor mærkes. Mange virksomheder oplever, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det er ikke kun, de virksomheder der er ukendte, uattraktive eller beliggende i randområder, der har problemer. Mange store og anerkendte virksomheder oplever også, at det er blevet svært at skaffe de nødvendige kvalifikationer.

Med fokus på et aktuelt tema som mangel på arbejdskraft kan der anlægges forskellige vinkler. I dette nummer har vi valgt at beskæftige os med tre aspekter af temaet.

Ved mangel på arbejdskraft bliver det sværere at rekruttere. Der er færre at vælge mellem, og hvis de gode skal tiltrækkes, skal der måske gøres en ekstra indsats.

Et andet aspekt er fastholdelse. Det er nu i endnu højere grad end før blevet afgørende at kunne fastholde gode medarbejdere. På den måde skal vi ikke ud og rekruttere til allerede eksisterende stillinger.

Det tredje aspekt kan måske i højere grad være en af løsningerne, såfremt det ikke er muligt at tiltrække og fastholde det nødvendige antal medarbejdere. En del virksomheder har nemlig været nødsaget til at kigge på effektiviseringsmuligheder, således man er i stand til at klare sig med færre medarbejdere.

Vi håber, at I med dette tema kan finde inspiration, hvis I står over for samme ”luksusproblem”.
Til slut vil vi alle hos PID gerne takke for år 2006. Samtidig ønsker vi dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til også i år 2007 at kunne præsentere Personalechefen og tilbyde en lang række spændende PID-aktiviteter.

Rigtig god læsning.


Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Ansættelse hos Bill Gates?

Send en ansøgning til Microsoft og du ender i en kæmpe bunke med et hav af andre ansøgere. Sådan tænker de fleste vist, hvis de overvejer at søge job hos Microsoft. Det er imidlertid ikke tilfældet!

Af journalist Jens Chemnitz Povelsen

Særhensyn betaler sig

Social ansvarlighed i forhold til medarbejderne har i mange år været en del af kulturen i mange større og mindre virksomheder. Det nye er, at der mere generelt i erhvervslivet er sat gang i en markant oprustning med fokus på at tage hånd om medarbejdere, der af den ene eller anden grund kommer ud i tovene. Medarbejderloyalitet modsvares af, at virksomhedens ledelse ser på medarbejderens livskvalitet ud fra et helhedssyn. Og for virksomheden er det i de fleste tilfælde ganske enkelt en fordel at lave særlige løsninger, så man lettere kan holde på den dygtige og erfarne medarbejder – ikke mindst i en tid, hvor det i en lang række brancher er mere end svært at skaffe kvalificerede folk. I en tid, hvor sygdom og stress spiller afgørende ind på medarbejdernes helbred, er det vigtigt og altafgørende med en hastig og rettidig indsats. Jo bedre virksomheden er beredt, jo mindre bliver følgerne. Ikke kun for medarbejderen, men i høj grad også for virksomheden, der sparer udgiften til vikarer ved langtidssygemelding af en medarbejder.

Alle mand skifter job

Forsvaret med knap 30.000 medarbejdere er i gang med en omfattende centralisering og effektivisering af en række administrative støttefunktioner for at styrke den operative struktur. "Man kan næsten sige, at alle medarbejdere i Forsvaret får nyt job," siger kommandør Annemette Ruth, Forsvarets Personeltjeneste.

Af Lise Holt Olesen, adm. direktør, Unik Human Resources

Sådan tiltrækker du de rigtige medarbejdere

I øjeblikket kæmper mange virksomheder med at skaffe arbejdskraft til flere typer jobs. Og næsten alle virksomheder har oplevet, at det tidligere var lettere at finde den helt rigtige kandidat til en stilling – at den traditionelle og dyre jobannoncering ikke længere virker helt så godt. Er det annonceringens og rekrutteringens skyld? Næppe! Der bare blevet færre kandidater at vælge imellem, og kombineret med økonomisk fremgang og lav arbejdsløshed, betyder det trange tider for de, der ansætter. En gennemsnitlig virksomhed har derfor mere end nogensinde før behov for en nøje planlagt og langsigtet rekrutteringsstrategi for at kunne klare sig i kampen om at tiltrække de rigtige medarbejdere. En kamp, der i tiden fremover kan blive hård. I Unik Human Resources har vi netop gennemført en stor undersøgelse blandt ledere og medarbejdere i store, danske virksomheder. Her svarede 68 procent af de adspurgte medarbejdere, at de selv overvejede at søge nyt job. 49 procent mente ikke, de var ansat i deres nuværende virksomhed om tre år – og 61 procent var blevet tilbudt stillinger i andre virksomheder for nylig. Blot et lille fingerpeg om tingenes tilstand. Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere er to sider af samme sag; det er de samme grundlæggende elementer, der skal være på plads for, at de interessante, aktive og engagerede medarbejdere vælger netop DIN virksomhed. Er din virksomhed rustet til fremtiden? Her er mit bud på en tjekliste – fire spørgsmål, det er fornuftigt at stille sig selv netop nu:

Lars Rasmussen, Vid & Sans

En ny chance med Lean-psunamien

Forudsigelse: Flere Lean-projekter ender i fiasko om et år, hvis ikke vi lærer af de sidste 25 års erfaringer med forandringsprocesser

Mette Nørlem, PID

Med Colosseum rundt om hjørnet

At skifte vinterjakken ud med skjorteærmer og sætte HR på dagsordenen bragte smilene frem på en lang række HR-folks læber.

Steen Hildebrandt, Professor, fagredaktør på Børsen og formand for Hildebrandt & Brandi A/S.

Mors første sygedag

For nogle uger siden bragte Kristeligt Dagblad en reportage fra en stor norsk virksomhed inden for det finansielle område. Virksomheden havde indført noget, som jeg for kortheds skyld vælger at kalde mors første sygedag. Den pågældende virksomhed havde besluttet, at medarbejdere, hvis forældre var syge, skulle have mulighed for at tage fri for at hjælpe mor eller far til læge, på sygehuset eller hvad der nu kunne være tale om. Et nyt træk i en udvikling, der handler om mennesket, arbejdet, familien og om at få det til at balancere. Herunder om at være en attraktiv arbejdsplads. Jeg tænkte på historien, da jeg gik rundt på Træfpunkt Human Resources 2006, der for nylig fandt sted i Øksnehallen i København, og som var en kæmpemæssig publikumssucces. Det er godt, for human resources er det, der skal give danske virksomheder succes i de kommende år. Mens jeg gik rundt, tænkte jeg på spørgsmålet: Hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag alle de ord, herunder de smarte ord og formuleringer, som man møder i stande, udstillinger, foredrag mm? For der ligger altid et syn på mennesker bagved, når man henvender sig til, arbejder med, måler, coacher og evaluerer mennesker. Vi er på vej ind i et nyt samfund. Det har mange navne: innovations-, viden-, afhængigheds-, risiko-og konceptsamfundet. Verden er forandret, men mange menneskers og mange lederes tankesæt har overlevet i den virkelighed, der ikke længere findes. Sådan hed det i en bog, der udkom for nogle år siden (Funky Business), og en ny bog adresserer det samme tema, nemlig bogen: Ny verden – nyt tankesæt. Vi begriber med vore begreber. Hverken tanker eller følelser er toldfrie. Vore begreber er vigtige, også HR-begrebet og alle de underbegreber og supplerende begreber, der knytter sig til eller klæber sig til Human Ressource Management-begrebet. Ord og begreber slides, nedslides, og det skal vi være opmærksomme på, og derfor måske også være parate til at skifte ord ud, når de er så nedslidte, at det ikke er muligt at tale klart om aktuelle og fremadrettede temaer og spørgsmål med dem.

Af Marianne Sommer

Fra femkæmper til HR-konsulent

Mange af de erfaringer, den tidligere femkæmper, Eva Fjellerup har gjort sig med hensyn til selvudvikling, målsætning og selvindsigt, øser hun af i jobbet som HR-konsulent i PBS.

GØR HR STRATEGISK

Få et bud på hvordan HR kan være bedre til at stille de kritiske spørgsmål og udfordre sig selv, resten af organisationen og dens ledere, således HR i højere grad bliver en værdifuld forretningspartner.

By Joe Vocino, principal in Mercer

High pay for high-level HR

As HR executives influence critical business decisions at the nations largest companies, their pay levels are trending toward the top tier.

Af Annette Viborg Lund, PID

Den nye generation af ledere

En ny generation af ledere er på vej ind til at skulle overtage lederstolen i mange virksomheder. Men vil de være ledere – og i så fald på hvilke præmisser?

Jørgen Thorsell, Executive Vice President, DIEU og Jeremy Hill, Managing Director, London Office

Straight talk in just one day


Artiklen er et udpluk af en dialog mellem den erfarne studerende Pernille Landvad ogden erfarne procesleder Lene Warming.

Jagten på den gode procesleder

Det handler om at være gennemsigtig. Det handler om at være professionelt nærværende. Det handler om overensstemmelse mellem etik og praksis. Det handler overordnet om at have en tilgang der beder om adgang.

Af Chefkonsulent Troels Wendelbo og direktør Thomas Vestergaard

European Employee Index 2006 - People Performance


Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Danmarks første nationale uge for work life balance.

Hvad sker der, når vi sætter fokus på balance i livet en hel uge, når professorer, kunstnere og erhvervsfolk sættes i spil for work life balance for vækst?