Personalechefen 6 - 2005

Tema: Mangfoldighedsledelse

Selv om vi alle ved, at det er vores forskelle, der gør os unikke og smukke, så vil mange af os alligevel gerne passe ind i det samlede billede. Vi tilstræber at ligne andre, og vi tiltrækkes selv af andre, der ligner os. På en eller anden måde vælger vi ofte det sikre.

Men hvad er det så, der sker, når vi tilfældigt eller planlagt møder andre mennesker, det være sig af andet køn, anden race, alder, uddannelse eller simpelthen bare folk, der tænker på en anden måde end os selv? Så bliver det hele pludseligt spændende. Vi konfronteres med en ny måde at tænke på, og får begges ideer lov til at spire, oplever vi helt nye ideer eller løsninger på problemer. Løsninger som givetvis ikke var opstået, hvis vi havde arbejdet sammen med andre, som lignede os selv.

Denne oplevelse eller tanke ligger i høj grad bag fænomenet ”mangfoldighed”, hvor virksomheder bevidst forsøger at sætte mange forskellige medarbejdere sammen, så nye, innovative og alternative løsninger dukker op. Mangfoldighed bruges selvfølgelig først og fremmest til at skabe nye forretningsmæssige succeser, men mange virksomheder vil også gerne benytte sig af den signalværdi, der er i at afspejle det omkringliggende samfund og signalere, at der er plads til alle.

Når vi snakker om mangfoldighed, tænker mange af os på forskelle i køn, alder, race, etnisk baggrund eller lignende. Mangfoldighed bør dog opfattes i et noget bredere perspektiv. Selvfølgelig er det interessant at kigge på, hvad føromtalte forskelle kan tilføre en virksomhed, men mangfoldighed handler også om kompetencer, forskelligheder og særegne kvalifikationer.

Når medarbejderstaben skal sammensættes, kan man med fordel kigge på medarbejdernes forskellige faglige og personlige kompetencer, idet en bred sammensætning kan løfte resultaterne op på et endnu højere niveau. Det gælder generelt i virksomheden, men også for HR-afdelingen er det en god ide at sørge for, at der er mange forskellige kompetencer til rådighed i afdelingen, så den på bedste måde kan løse de mange forskelligartede opgaver.

Med dette års sidste nummer af Personalechefen vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn til mange spændende og nye PID-aktiviteter i 2006. Glæd dig særligt til, at vi i februar præsenterer Personalechefen i et helt nyt design og med et nyt og spændende indhold.


Af Marianne Sommer

De ansætter gerne bøsser og handicappede

Det smitter direkte af på bundlinien at medarbejderstaben repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. Sådan lyder teorien i IBM, der har ansat en mangfoldighedsansvarlig.

Johan Peter Paludan, Instituttet for Fremtidsforskning

Mangfoldighed– det sure med det søde


Af Marianne Sommer

Bred kompetence er en fordel

Hvis HR-afdelingen har en bred forståelse for både jura, økonomi, organisation og ledelse på én gang, er den godt rustet til at assistere ledelsen. Og dermed bidrager den indirekte til firmaets overskud.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Sæt fokus på forskellene

Mangfoldighed giver ofte virksomheder et bedre image. Som med alt andet skal der dog ligge meninger bag. Bliver arbejdet aldrig til andet end ord, er der blot tale om et markedsførings-trick, som i sidste ende alligevel ikke giver resultater og måske endda kan give bagslag for virksomheden.

Af Morten Grønborg, Unik Human Resources A/S

Uanset hvad du tænker, får du ret


Mette Nørlem, Cand.jur., PID

Høj beskæftigelse skal sikre danskernes velfærd

Ifølge helt nye tal fra Velfærdskommisionen forventes ændringer i befolkningens sammensætning efter alder og oprindelse at føre til, at arbejdsstyrken reduceres med godt 300.000 personer frem til 2040.

Personal og Ledelse

Stærk identitet skaber loyalitet

Hos den norske øl- og sodavandsproducent Ringnes er firmaloyaliteten høj. Faktisk så høj, at firmaet er nomineret til den norske Mangfoldighedspris, som uddeles hvert år i december.

Personale og Ledelse nr. 6/2005

Jagten på glimtet i øjet

Statoil Detailhandel jagter medarbejdere med glimt i øjet. Et tre-ugers roadshow, som gennemførtes 11 forskellige steder rundt i Norge, har givet stationslederne de rigtige værktøjer til at rekruttere de rigtige medarbejdere – med det rigtige glimt i øjet!

Personal og Ledelse nr. 6/2005

Empatimagt eller omsorgsmagt

Når man tænker på ordet ”magt”, har det ofte en negativ klang over sig. Og uanset hvilke ord, man sætter det sammen med, bliver det negativt: magtsyg, militærmagt, magtmisbrug, magtarrogance, kapitalmagt, afmagt og så videre.

Af Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl. Futuria

Tillid som konkurrenceparameter?


Copyright (c) 2005 New Zealand Herald

Branding key to finding staff

Two smartly dressed young people were overheard discussing their dream place to work: ``Id give anything to work there, said the first emphatically. His companion replied: ``Im so keen Id work for free if theyd just let me in the door.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Dave Ulrich skabte værdi

På en konference i København præsenterede Dave Ulrich ideerne bag sin nyeste bog. Læs også det eksklusive interview med professoren fra Michigan længere nede i artiklen.

Af Malene Grouleff, journalist, www.grouleffkommunikation.dk

Levende billeder og lyd får ny viden til at gå rent ind

En arbejdsplads kan styrke sin kommunikation internt og eksternt ved at bruge webvideo og multimedie i stedet for kun tørre tekster. Levende billeder med lyd tager nemlig afsæt i, hvordan vi mennesker bedst lærer og forstår. Det fortæller en dansk professor, der forsker i området. Og det bekræfter den globale koncern YORK Refrigeration, der med stor nytte bruger visuel kommunikation i dagligdagen.

Af ekstern lektor Suzanne Dee Pedersen, Handelshøjskolen i København

GENTAGELSENS METAMORFOSE- om kreativitet i den kunstneriske arbejdspraksis.


Af journalist Marianne Sommer, Spot Kommunikation

Rollespil afslører ansøgerens personlighed

Konsulentfirmaet Celerant har gode erfaringer med at sætte ansøgere i en realistisk arbejdssituation i et rollespil for at aflæse, om de er egnede til jobbet.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Blandt HR-venner

Efteråret bød endnu en gang på Træfpunkt Human Resources, hvor HR-ansvarlige for sjette gang satte hinanden stævne. Med mange udstillere og besøgende blev der sat fokus på alt inden for HR – særligt var opmærksomheden dog på messens temaer talentudvikling og innovation.