Personalechefen 6 - 2004

Tema: Innovation

Innovation og nye ideer hænger sammen

Vi kan alle komme i tanke om personer, som altid er fuld af gode ideer, som er kreative og nyskabende og som har en fantasi, der rækker længere ud end de fleste af os. De fleste virksomheder havde tidligere et par stykker af denne type, men for flertallet af medarbejdere var der ikke krav om kreativitet og innovation.

Men for langt de fleste virksomheder i dag kræver en omskiftelig verden, at de løbende udvikler nye produkter, processer, services med mere. Det betyder, at det ikke længere er nogle enkelte, der skal få de nye ideer, men derimod alle medarbejdere. Det sætter for alvor fokus på medarbejderudvikling, men også på evnen til at skabe innovation.

Mange virksomheder arbejder allerede i dag meget bevidst på at skabe miljøer, hvori innovation kan fødes og videreudvikles. Arbejdet med innovation er dog en løbende proces, så fokus skal være der hele tiden.

Innovation og nytænkning handler i høj grad om at få nye ideer, men den anden side skal også med. Nemlig det faktum at der i et innovativt miljø skal være plads til at begå fejl. Kun ved at acceptere at der bliver lavet fejl, kan medarbejderne udfolde fantasien frit. Dette må på samme måde som det innovative signaleres fra ledelsen.

Her i dette år 2004´s sidste nummer vil vi kigge fremad på alle de nye ideer, der snart skal fødes, til de produkter, der ikke lige er opfundet endnu, samt på processer, som skal tilrettes nye situationer og kommende udfordringer. Vi har nemlig sat temaet innovation på dagsordenen. Temaet bliver som altid belyst fra mange sider både på et generelt plan og ved at spørge en række virksomheder som med succes har vist sig at være innovative på en lang række områder. Vi håber, at temaet vil inspirere dig og din virksomhed til endnu mere nyskabende tænkning. Du ønskes god læsning.

Til slut vil PID gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i år 2005.


Mette Nørlem, cand.jur., PID

Den brede vifte skaber nye ideer

Innovation skabes gennem mangfoldighed. Mange og forskellige kompetencer skaber ny energi og nye løsninger. Nydanskere er en af de grupper, som kan være med til at tilføre det danske samfund innovative løsninger.

Mette Nørlem, cand.jur., PID

Morgenstund har guld i mund

Nytænkning på alle områder og niveauer skabte grobund for guldvarefabrikken Bræmer-Jensen i Randers. Som mindre virksomhed fik innovation hurtigt vendt skuden.

Mette Nørlem, cand.jur., PID

Innovation i hele kæden

Hos Coloplast snakker man ikke kun om innovation. Virksomheden måler også, hvor høj innovationsrate man har. Dermed får man et mål for, hvor mange nye ideer, der er kommet til, men i lige så høj grad et mål for, om ideerne har vist sig at være økonomisk rentable.

erhvervspsykolog Karen Marie Diedrichsen

Virkeligheden har begrænset holdbarhed

Hvis man træner rotter til at finde vej gennem labyrinter, hvor væggene er malet i lodrette striber, vil rotterne – hvis de lukkes ind i den samme labyrint med vandrette striber – bogstavelig talt støde panden mod muren. De er ikke i stand til at se muren, fordi deres erfaring med mure ”fortæller” dem, at sådan ser virkelighedens mure ikke ud. De lodrette striber er blevet ensbetydende med en mur – og hvis striberne er vandrette, bliver muren ikke-eksisterende for rotten. Ofte bliver mennesker fanget i problemstillinger – som rotter i en labyrint fordi de har den grundlæggende forventning, at virkeligheden svarer til den skabelon af virkeligheden, de selv har skabt. Dette forårsager, at man kan løbe panden mod de samme mure utallige gange – men overser de oplagte frie passager. Man fortsætter ufortrødent i samme stil ud fra et indre landkort, der for længst har overskredet udløbsfristen for holdbarhed. Lad mig komme med et eksempel: En leder beder om coaching, fordi ”han ønsker at forbedre sine sociale kompetencer”. Han oplever mange konflikter – både i forhold til chefer, kolleger og medarbejdere, hvilket påvirker effektiviteten i forretningsgangene og arbejdsklimaet. Det viser sig, at hans skabelon af virkeligheden er bygget op over grundantagelsen: ”uenighed er det samme som fjendskab”. Dette medførte, at selvstændigt tænkende og ofte meget kreative mennesker blev oplevet som angrebslystne af ham. Han følte sig i sin gode ret til at gå i klinch med dem – ”for man har da ret til at forsvare sig, når man bliver angrebet.” Denne leder løb panden mod en mur i form af utallige konflikter, fordi hans verden var befolket af ”angrebslystne fjender” hvilket den efterhånden også i virkeligheden blev. Hans skabelon af virkeligheden var blevet skabt ud fra tidligere erfaringer, hvor hans adfærdsmønster havde fungeret som en nødvendig overlevelsesstrategi. Men ved at bevare overlevelsesstrategien som fast repertoire i sine relationer til andre – uden at tage hensyn til realiteterne – gør man sig selv til sin egen værste fjende.

af cand.mag. i nordisk og engelsk sprog og litteratur, Mette Bay, projektkonsulent, Arla Foods

Hvilke signaler sender dine stillingannoncer?


Personal og Ledelse nr. 6 2004

Mangfoldighed på arbejdspladsen

Når man rekrutterer og introducerer minoriteter på arbejdspladsen, er det nødvendigt at have hele organisationen med sig og gøre det til en del af virksomhedens værdigrundlag

PERSONAL OG LEDELSE nr.5/2004

Rebeller - en pestilens eller en kompetence?

Rebellerne er dem, der bygger vindmøller, når alle andre søger ly for stormen. Dem, der bryder rammer og traditioner og vokser og motiveres af modgang. Men har du plads til rebellerne i din virksomhed?

Af Kaare Danielsen, Jobindex

Skræm ikke ansøgerne væk!

En gang for mange år siden, da jeg var færdiguddannet datalog, søgte jeg job hos et stort amerikansk it-konsulentfirma. Det var på et tidspunkt, hvor der var højkonjunktur i it-branchen. Dataloger var meget eftertragtede, så det skete jævnligt, at jeg blev kontaktet af virksomheder, der gerne ville ansætte mig. Men jeg var fast besluttet på at sondere markedet og ikke bare vælge et tilfældigt firma, blot fordi de kontaktede mig. I den forbindelse undersøgte jeg en lang række virksomheder, herunder det amerikanske it-konsulentfirma. Reaktionen på min henvendelse var, at de sendte mig et alenlangt skema, som jeg skulle udfylde, hvis jeg ville søge job i virksomheden. Der fulgte også en flot engelsksproget brochure med, som forklarede, hvordan karrieren ville forløbe, hvis man blev ansat i virksomheden.

Af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria

Skam som ledelsesværktøj!


Af Christina Mette Jensen, cand.merc.HRM og Louise Lange Mortensen, cand.merc.HRM

HRM i kroner og ører

Hvordan kan HR-lederen argumentere for, at HR-funktionen skaber værdi? På Træfpunkt 2003 overværede vi en iscenesættelse af et almindeligt ledermøde, hvor HR-lederen blev fejet til side, og vi fik indtryk af, at dette er hverdag for HR-lederne – at HR-funktionen ikke altid tages alvorligt og primært opfattes som et kostcenter. Denne opfattelse vil vi gerne ændre, og derfor har vi udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe HR-lederen til at argumentere for og bevise den værdi, der skabes i HR-funktionen.

Af Emil Norsker

Bløde værdier får bank

Der er to slags virksomheder i verden. Der er dem, der spiller hårdt, og dem, der spiller blødt. De bløde sparker bolden rundt uden retning og kommer ingen vegne, mens de hårde går aggressivt ned i taklingerne og spiller kun for at vinde. Og at vinde og være nummer 1 er det sjoveste i forretningsverdenen. Det er den vigtigste grund til, at ledere skal smide de bløde værdier på møddingen og koncentrere kræfterne mod det højeste formål: Tvær konkurrenterne ud. Sådan siger forfatterne bag en ny kontroversiel bog for ledere ”Hardball”. Det her er et wake-up call til ledere. De skal øge fokus på konkurrencen, for det er det vigtigste. Du kan godt have en god styring og personalepolitik, men du kan stadig samtidig gå bankerot, hvis du ikke kan konkurrere, siger Rob Lachenaur, virksomhedskonsulent og chef for GEO2, der laver teknologi til bilmotorer. Han har skrevet bogen ”Hardball” sammen med George Stalk, som er seniorpartner i konsulentvirksomheden Boston Consulting Group.

Af uddannelseschef Per Rasmussen, TDC Totalløsninger

Coaching som lærende proces individuelt og i teams

Jeg har valgt i denne præsentation af min hovedopgave på HRD-studiet at trække et enkelt element ud, da opgavens bredere tilgang til læringsprocesser vil være for omfangsrig. Derfor fokuseres der på coaching i en what, why, how-struktur med relatering til dens fremtræden i TDC totalløsninger og her specielt i forbindelse med salgsuddannelsen.

Af Thomas Christian Larsen, NyX – forum for kultur og erhverv

Kunst og innovation

I en midtsjællansk virksomhed sidder syv voksne mænd og diskuterer, hvordan man kan lave ni sugerør om til en skulptur med transportbånd, motorer, elektrisk styring og dingenoter. Nogle måneder senere står den færdige skulptur i en stand til HR-messe i Øksnehallen. Her er dens historie, der samtidig er historien om, hvordan kunst kan skabe innovation i erhvervslivet.

Af managing partner Finn Drouet Majlergaard, Gugin

Networking er en nødvendig forudsætning for innovation

Skomager – bliv ved din læst, er et gammelt dansk ordsprog, der meget kort og præcist understreger jantelovens åg over os alle sammen. Lad være med at kaste dig ud i noget, du ikke har forstand på. Det går bare galt, og du mister agtelse og respekt. Sådan! På den ene side omtales Danmark som et fantastisk innovativt land med en skov af virksomheder, der hver især er førende inden for deres felt. På den anden side hører man fra iværksætterne, hvor svært det er at komme i gang i Danmark, fordi bl.a. bankerne er ekstremt skeptiske over for nye ideer, der medfører en vis risiko for, at det kan gå galt. Denne artikel beskæftiger sig med koblingen mellem innovation og evnen til at networke. At skabe nye forbindelser og finde nye ”legekammerater” i den kreative proces kræver, at man er i stand til bevæge sig uden for sin sædvanlige omgangskreds og opsøge fremmede, som man godt kunne tænke sig at ”lege” med, med den naturlige risiko, at de siger nej eller endnu værre siger, at ens ide er fuldstændig tåbelig. Her har vi den store udfordring som danskere. I modsætning til f.eks. amerikanerne er vi meget lidt motiverede til at opsøge mennesker, virksomheder eller organisationer, vi ikke kender.

Af Kim Staack Nielsen, PID

Når pressen banker på.

Det sker, at dagspressen ringer til PID og beder om en udtalelse inden for personaleområdet. Som organisation er det en del af opgaverne at kunne levere informationer til omverden, både når det drejer sig om positive og negative henvendelser. De informationer, som videregives, skal gerne stå i tråd med organisationen og dermed også medlemmernes syn på det konkrete spørgsmål

Personal & ledarskap” nr. 9 2004

Kender du følelsen af flow?

Den fantastiske følelse, hvor man glemmer sig selv, tid og sted for at koncentrere sig fuldstændigt om en spændende opgave? Man kan ikke tvinge følelsen af flow frem hos andre, men man kan skabe et arbejdsmiljø, hvor folk har gode muligheder for at opleve følelsen af flow i deres arbejde.

MBA – Med Begrænset Ansvar?

Man kan blive MBA på mange niveauer og betingelser. Fordi MBA-titlen ikke er beskyttet. Derfor er det vigtigt, at du vælger et MBA-studium, hvor indholdet svarer til dine ambitioner, så studiet ikke bliver med begrænset ansvar. Hvis du bliver optaget på Henley MBA, går du ind til et krævende og forpligtende forløb med stopprøver undervejs. Til gengæld får du én af verdens bedste lederuddannelser – og én af de få, der er akkrediteret af alle tre internationale akkrediteringsinstitutioner: det britiske AMBA, det europæiske EQUIS og det amerikanske AACSB.

Helene Amsinck, Advokat og Malene Riber Faarbæk, Advokat

Nyt lovforslag om information og høring