Personalechefen 5 - 2010

Tema: Offentligt ctr. privat HR

Ryd fordommene af vejen
Det offentlige har altid haft ry for at tage sig godt af sine medarbejdere. De var gode til at skabe work-life-balance, uddanne deres medarbejdere og tilbyde rummelige arbejdspladser.

Sådan er det stadigvæk. Men de offentlige HR-afdelinger kan så meget andet. De har også fuld fokus på strategisk HR, employer branding, talentudvikling og forretningsorienteret HR. HR-discipliner som vi ofte forestiller os, at HR-afdelinger i det private har mere fokus på.

Imidlertid er det også på de offentliges dagsorden. Det var derfor heller ikke tilfældigt, at PID sidste år gav Personalestyrelsens direktør Lisbeth Lollike årets personalechefpris, og vi på dette års træfpunkt igen har inviteret hende – denne gang for at tale om resultatorienteret HR.

For de offentlige HR-afdelinger står over for nøjagtigt de samme udfordringer og opgaver, som de private gør. At der så kan være mindre forskelle i systemer, arbejdsmetoder og rammer, ja det ændrer altså ikke på, at lighederne er flest.

Men trods det faktum er der stadig god grobund for fordommene. For mens mange private HR-ansvarlige har forestillinger om, hvordan HR foregår i det offentlige, har mange offentlige HR-ansvarlige en opfattelse af, at deres problemstillinger er helt anderledes.

Med dette nummer af Personalechefen vil vi gerne sætte fokus på, hvad de to parter med fordel kan lære af hinanden. Kigger man på HR i det offentlige og i det private kan man nemlig på nøjagtig samme måde som ved at kigge på tværs af brancher blive inspireret til nye tiltag og nye måder at gøre tingene på.

Ud over (forhåbentligt) at være med til at mindske nogle af fordommene, så har vi også valgt at sætte fokus på offentlig HR af en anden grund. Det er nemlig sådan, at der ligger så mange seje, gode, spændende og nytænkende historier i de offentlige HR-afdelinger, som desværre – og her er måske et af de områder, hvor det offentlige adskiller sig fra det private – aldrig bliver fortalt.

Det gør vi nu – så god læselyst.


kommunikationschef Jens Gregersen, Rigspolitiet

Kulturel analyse styrker ledelsen

Det kan synes elementært, at man som leder skal have forståelse for medarbejderes forskelligheder og den særlige kultur, som selv små enheder udvikler. Alligevel er den kulturelle analyse og forståelsen for medarbejdere og organisatoriske enheders egenart ikke nødvendigvis det, der ligger først for, når der arbejdes med organisatorisk tilpasning.

Konsulent Dorte Cohr Lützen, Lützen Management

Mellemlederens krydspres i den offentlige sektor


Karin Nørgaard, Think PR

Kompetenceudviklingen i folkeskolen

Folkeskolen står de kommende år over for en enorm lærerudskiftning. Lige nu er der i skolen en overvægt af ældre lærere, der forventes at gå på pension inden for de næste 10-15 år. Det betyder, at folkeskolen har en kæmpe fastholdelses - og rekrutteringsudfordring. Altså, en klassisk HR-udfordring som der skal tages hånd om, men som praktisk taget alle de danske folkeskoler ikke har de rigtige redskaber til at varetage.

direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen

HR efter krisen – fokus på effektivitet


journalist Jens Chemnitz Povelsen

Høje Taastrups farvel til personalehåndbogen


Torben Vang, Mogens Abildgaard, Pernille Holmstrøm og Lars Mandal, Videnskonsortiet bag konceptet FRA LEDER TIL SPECIALIST.

”Vi vil så gerne have, du bliver lidt længere”

Nej, det er ikke kun supermarkederne, der vil have dig til at blive lidt længere. Det gælder også det danske arbejdsmarked. Private og offentlige arbejdspladser er truet af en krise, der får finanskrisen og den økonomiske krise til at minde om ubetydelige småkrusninger. Det er NU, der skal satses på fastholdelse. Lad os begynde med lederne.

Mads Eske Jessen, Adm. Direktør, 2BM A/S

Spørgsmål og svar: HR & IT


Steen Hildebrandt, Professor, Ph.D., Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Partner & formand, Hildebrandt & Brandi A/S

Forbedringsmuligheder eller problemer


HR Service Manager Rikke Rasch, DHL (Denmark)

HR som kommerciel og strategisk partner

HR er forretning – og det skal der ikke herske tvivl om!

Sidsel Jess, Manova

Når unges grundvilkår ændres, skal ledelsesformen følge med

For at kunne tiltrække, fastholde og udvikle de unge skal vi forstå deres handlinger. Kun ved at kende til deres overvejelser om arbejde, autoriteter og karriere kan vi blive bedre til at lede og motivere Generation Y – og dermed være med til at skabe værdi for arbejdspladsen.

Mette Nørlem, cand.jur., PID-Personalechefer I Danmark

Med luft under vingerne - og en pris i hånden

For 14. gang uddeler PID-Personalechefer Danmark årets personalechefpris for en spændende, ekstraordinær og nytænkende HR-indsats. I år gives prisen til en virksomhed, der har arbejdet struktureret og strategisk med kompetenceudvikling på en lang række områder.

Anna-Maija Lämsä, professor of Human Resource Management, Jyväskylä University, School of Business and Economics in Finland

Personnel dismissals – a manager’s nightmare

Whats up professor - in HR?

EAPM NYT

Samtaler du frygter

De fleste mennesker er tilbageholdende med at give negativ feedback. Som leder er det en del af dit job. Psykolog Rolv Mohn giver følgende råd: Gå hårdt til sagen, men blødt til personen.

strategisk rådgiver med speciale i HR Sanne Markwall, Vinderstrategi A/S

Med ved strategibordet

Forlang at få indflydelse på virksomhedens forretningsstrategi, for den strategiske HR-dimension er afgørende for forankring blandt medarbejderne. Men det stiller krav til dig som HR-chef. Læs på lektien og bliv klogere på bundlinjen.