Personalechefen 5 - 2008

Tema: HR - Jura

Jura – i drift og udvikling

Må man afskedige en medarbejder, fordi vedkommende er meget syg? Kan en medarbejder på barsel holde ferie? Kan en arbejdsgiver forhindre medarbejdere i at have bijob?

Disse spørgsmål er blot en lille del af de mange juridiske problemstillinger, man kan få serveret i en virksomhed. Spørgsmål som ofte ender i HR, men som det kan være svært for en HR-afdeling uden de nødvendige juridiske kompetencer at svare på.

Men er juraen så vigtig – når man nu i HR hellere vil have fokus på udvikling? Juraen er måske ikke det mest udviklingsorienterede område, man kan finde, men ikke desto mindre meget væsentlig at have styr på. Mange virksomheder har ikke været ordentlig klar på reglerne, og det kan koste dyrt i form af store efterbetalinger og efterfølgende godtgørelser. Og det kan være dyrt at lave fodfejl – ikke kun for pengepungen, men også på imagekontoen. Mangen virksomhed har oplevet mediemæssigt stormvejr, fordi de af uvidenhed eller risiko har truffet en fatal beslutning omkring nogle ansættelsesretlige dispositioner for én eller flere medarbejdere.

Nu er jura jo i bund og grund regler, men det skal jo ikke være regler for reglernes skyld, men derimod regler der kan løse konflikter og situationer i hverdagen. Det betyder, at juraen skal forholde sig til den konkrete sag – og det er det rigtige, men også det der gør det så vanskeligt at have med at gøre. For når nu to situationer (næsten) ligner hinanden, hvorfor er det så, at resultatet bliver forskelligt?

Som den kvikke læser nok har gættet nu, har vi valgt i dette nummer af Personalechefen at sætte juraen under lup. Du får derfor en lang række informationer om, hvordan reglerne og praksis er lige nu, men husk at juraen er evigt foranderligt, så det gælder om at holde sig ajour på området eller have gode rådgivere, der gør.

I forsøg på at koble HR og jura sammen har vi i bladet valgt at koble den relevante jura op på en række cases, hvor virksomheder sætter fokus på emnerne ansættelse, graviditet/barsel, sygdom og afskedigelse. Emnerne er valgt, fordi det typisk er dem, der giver fleste juridiske problemer, så det er oplagt at koble juraen sammen med hverdagshistorier.

Til slut: husk, at selv om juraen ikke sætter fokus på udvikling, så er det væsentlig at have fokus på juraen, når man snakker udvikling. Bare for en sikkerheds skyld!

God læselyst.


Lise Holt Olesen, administrerende direktør, Unik Human Resources A/S, og Birgit Gylling Andersen, advokat (L) og partner, Sirius Advokater A/S

NÅR HR OG JURA VIL HVER SIN VEJ

Individualiseringen tordner fremad også i de danske virksomheder. Her gør HR-konsulenter hvad de kan for at tiltrække og fastholde de kræsne individualister – bl.a. gennem særaftaler. Samtidig fokuserer juraen traditionelt på ensartethed og klare linjer. Tungen skal derfor holdes lige i munden, hvis ikke HR og jura i praksis skal trække virksomheden i hver sin retning.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

En afskedigelse er en mulighed for udvikling

Selvom juraen er i orden kan en opsigelse alligevel gå hen og blive en dårlig oplevelse for begge parter. Torben Lunn, direktør i Lunn+, mener, at det er fordi, vi har en tendens til at betragte afskedigelser som noget negativt. Han kunne tænke sig, at vi i stedet så afskedigelser som muligheder for at noget nyt kan ske – og dermed som noget mere positivt. Men først og fremmest skal vi begynde at tale om afskedigelser – så det ikke længere er så tabubelagt.

Mette Nørlem, cand.jur., PID-Personalechefer I Danmark

Når jobbet bliver farligt

Mange jobs kan uden nogen problemer bestrides af gravide medarbejdere, men der er også job, hvor man er nødt til at tage særlige forholdsregler.

Tanja Hai, Kragelund Kommunikation

Banedanmark går til kamp mod sygefravær

”Medarbejderne skal vide, at vi har brug for dem.” Sådan siger sektionschef Bent B. Møller fra Banedanmark, der efter flere års forgæves kamp mod sygefraværet nu øjner lys for enden af tunnelen – lyset er kommet med medarbejderinvolvering og et projekt placeret på ledelsesniveau.

Henrik Mark Hartmann, Seniorkonsulent Deloitte Human Capital

Essentiel driftsrelateret viden ligger i hænderne på alt for få medarbejdere:

Arbejdet med administrationen af medarbejdere er i mange små og mellemstore virksomheder præget af en "sådan plejer vi at gøre" attitude, ressourcemangel samt manglende overskud til at holde sig opdateret. Resultatet kan være utilfredshed hos virksomhedens ledelse og medarbejdere i forhold til de leverede løsninger. Selv når problemerne har hobet sig op og bliver løst af eksterne eksperter, giver dette ud fra et HR- og ressourcemæssigt perspektiv sjældent en tilfredsstillende løsning, da den fremadrettede håndtering stadig ikke er optimal. Der sendes her et "live" indblik i, hvordan virksomheders mangel på rettidige aktioner i HR-funktionerne i betydelig grad kan påvirke bundlinien negativt.

Katrine Vanggaard, cand.ling.merc.comm, og Jesper Novrup, cand.oecon – begge eksterne lektorer og partnere i in2minds

Kan værdien af HR-aktiviteter måles?

De fleste HR-ansvarlige møder tit og ofte modstand fra ledelsen, når de kommer med ønsker om nye HR-aktiviteter. Modstanden kan skyldes, at den HR-ansvarlige ikke taler samme økonomiske sprog som ledelsen. HR drejer sig normalt om de mere bløde værdier, så det kan være svært for den HR-ansvarlige at vise, at en HR-investering vil øge omsætningen med 10 %. Spørgsmålet er da også, om værdien af HR-aktiviteterne overhovedet kan måles? Det korte svar er ja. Det uddybende svar handler artiklen om.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

Årets personalechef

En klar ansøgerprofil, en ung og direkte tone og en ultrakort proces fra ansøgning til jobstart – det er nogle af ingredienserne i den rekrutteringsstrategi, som Bring Citymail lancerede for et par år siden. Rekrutteringsstrategien, som havde stand up-komikeren Rune Klan som frontfigur, vandt to år i træk prisen for bedste rekrutteringskampagne, og som sidste skud på succes-stammen fik Poul Nielsen, HR-direktør i Bring Citymail, overrakt prisen for Årets Personalechef 2008 på HR-messen Træfpunkt Human Ressources. Personalechefen talte med Poul Nielsen lige efter pris-overrækkelsen. Det blev til en samtale om bl.a. vigtigheden af, at chefen også hopper på cyklen og bringer post ud og vigtigheden af, at HR ikke bliver en appendiks-afdeling.

professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

HRM 2008

Stemningsbillede baseret på de foreløbige Cranet-resultater

Martin Søegaard, Partner Deloitte Human Capital

Fastholdelse af medarbejdere – en struktureret proces

"Kære medarbejder! Du har valgt at forlade os, og det er jo så dit problem". Eller er det? Det er nok ikke lige den selvopfattelse, vi har – formentligt vil de fleste mene, at man da som oftest siger pænt farvel, når en medarbejder forlader virksomheden. Men en undersøgelse af de administrative processer i landets HR-funktioner, lavet af Deloitte Human Capital i slutningen af 2007, siger noget lidt andet.

Megan Nettleton

Recruiting, retaining and training staff

HR, recruiting and training are some of the most talked about items in business circles today. Conversations include concerns around high attrition, low unemployment, operating in a hot labour market, a shrinking workforce and the issues around training and development. The challenge for manufacturers is that often they are stretched for time and do not always have access to the resources needed. However, by focusing on a few of the key areas, these practices can become far more manageable.

Mads Storgaard, Go

UDDANNELSERNE VENTER DERUDE

De offentlige ledere er i fuld gang med diplomuddannelserne, men hvor langt er de priva-te? Efteruddannelse, ja måske lyder det lidt af olie på fingrene og blå kedeldragter. Men reelt set er der sket en mindre revolution på efteruddannelsesområdet. Med loven om efteruddannelse fra 2000 er der fra politisk hold blevet sat handling bag regeringens mål om livslang læring, hvor offentlige og private virksomheder skal stimuleres til at blive lærende og udviklende. Læg dertil, at en diplomuddannelse nu kan erhverves for cirka en fjerdel af, hvad en uddannelse normalt koster. Inden man går i kast med at undersøge uddannel-sesmarkedet, kunne det måske hjælpe at få det store overblik.

Jeanette Haar Larsen, læge

Lægebrevkasse: job & sundhed


cand.jur. Mette Nørlem. PID-Personalechefer I Danmark

Markedspladsen

Violiner, luftskibe, black jack og masser af godter. Det var nogle af de ingredienser, som HR-messen Træfpunkt Human Resources bød på et par lune oktoberdage.

PID, Personalechefer I Danmark

Fokuskort - værktøjer på en ny måde

I en kompleks hverdag er tiden blevet en begrænset ressource. Det er ofte svært at afse de fornødne timer til at sikre reel inspiration og opbygge ny viden. Som svar undersøger PID løbende markedet for nye ideer, og lejlighedsvist kommer vi forbi et initiativ, der både sparer tid og udvider horisonterne… I denne artikel har vi således verdenspræmiere på fokuskortet, der med temaet “Synliggørelse” er denne måneds PID-indstik i Personalechefen.