Personalechefen 5 - 2007

Tema: HR -goes green

”Grøn” af misundelse

Ikke en dag går, uden at vi i fjernsynets nyheder og avisernes spalter bliver konfronteret med lurende miljøproblemer. En hverdag og en fremtid som vi alle må forholde os til på en lang række områder.

For mange er samfundsmiljødebatten allerede blevet noget, vi forholder os til. De fleste af os afleverer flasker, batterier og aviser til genbrug, mange bestræber sig på at købe økologiske varer, og de fleste af os forarges, når vi ser, at der ledes kemikalieholdige produkter ud i naturen.

Det stigende ønske om en miljørigtig fremtid kommer ikke kun fra os som privatpersoner og som forbrugere. Som ansatte ønsker vi også, at vores arbejdsplads er en miljøvenlig virksomhed, der tager ansvar, og politikkerne har også fokus på området, hvilket medfører, at alle virksomheder både i Danmark og i Europa bliver mødt af stigende miljøkrav.

Med stigende krav fra ansatte, forbrugere og myndigheder har mange virksomheder sat miljø på dagsordenen. Det gælder både i forhold til produktion, indkøb, markedsføring, drift og så videre – men hvad med HR?

Hvis miljø ikke allerede er kommet på HR´s bord, så kan vi love, at det kommer snart. Med stigende krav fra potentielle ansøgere bliver det jo i fremtiden relevant for HR-afdelingerne at se, hvordan rekrutteringsprocessen skal gennemføres, hvis man vil være en virksomhed med stærke værdier på dette område. Som HR-afdeling skal man imidlertid ikke kun sende de ”rigtige” signaler til kommende medarbejdere, men også til allerede ansatte. Så måske er det en ide at give medarbejderne et togkort som et personalegode for på den måde at signalere, at vi tænker på miljøet.

Øgede eksterne miljøkrav vil også vedrøre HR, for hvordan udvikler vi medarbejderne, så de kan honorere disse krav, og hvordan tilrettelægger vi interne processer, når nye lovregler sætter ”gamle” processer ud af spillet.

Vi har i dette nummer af Personalechefen sat den ”grønne” HR-afdeling på dagsordenen. I disse tider med kamp om arbejdskraften og dermed vejen til fremtidig vækst, er det nødvendigt, at man som virksomhed forholder sig til fremtiden. Så den virksomhed, der allerede har eller snarest kommer i gang med på alle områder at være miljøvenlig, vil vinde kundernes og medarbejdernes gunst. Mon ikke det kan gøre konkurrenterne ”grønne” af misundelse!

God – og miljøren – læselyst


Marianne Sommer

Socialt ansvar smitter af på HR

Egmont koncernen lægger vægt på at være social og etisk ansvarlig og har iværksat flere konkrete tiltag for at leve op til dette ansvar. Denne indsats har en positiv indvirkning på HR.

Miljøminister Connie Hedegaard

CSR handler om at tage ansvar

Det er en klar tendens i disse år, at virksomheder og erhvervsledere over hele verden i højere og højere grad anerkender, at der med økonomisk magt også følger et ansvar for konsekvenserne af at fremstille de produkter og ydelser, man leverer. Det gælder medarbejdernes sundhed, det gælder vilkårene hos underleverandørerne, det gælder arbejdsmiljøet - og det gælder det ydre miljø.

cand.jur. Mette Nørlem. PID-Personalechefer I Danmark

Bliv en grøn personalechef

Alle taler om miljørigtighed, og de fleste virksomheder vil ikke bare snakke uden at gøre noget konkret. Men skal du som personalechef virkelig arbejde med miljø? Ja, for der er mange ting, som du kan gøre som HR-chef!

Lars Rasmussen, Vid & Sans

Årets personalechef

Roald Steen Jakobsen, President, Vestas People & Culture, får prisen for virksomhedens enorme arbejde med global employer branding

Lisbeth Ejlertsen, Flow Institute®

Miljø og medmenneskelighed – et krydsfelt med højenergi

Den globale bevidsthed er vågnet. Behovet hos det enkelte menneske for mening, medmenneskelighed og udvikling vinder indpas i forhold til behovet for cool cash. Mennesker bliver mere skarpe på, hvad de vil – og på deres ønske om at bidrage til en bedre verden. Hvor der er mening, er der energi og kraft. Derfor ligger der et stort potentiale for virksomhederne i at krydse vores medmenneskelighed med behovet for en klode og verden med en fremtid. Medarbejderne vil støtte op om gode sager, det samme vil kunderne – alle parter og verden vil vinde. Det er HR-funktionens ansvar at vække beboerne på direktionsgangen, hvis de sover i timen.

cand.jur. Mette Nørlem, PID

Med ”ren” samvittighed

Hos Stadsing fylder miljøsnakken en del i samtaler med potentielle ansøgere, og virksomheden mærker stigende interesse fra ansøgerne for at være en del af en virksomhed, der viser samfundssind.

Mette Nørlem, PID

I den syvende himmel for ottende gang

Mere end 150 udstillere og over 2600 HR-folk satte hinanden stævne i Øksnehallen. Med fokus på HR blev der lejlighed til for udstillerne at præsentere spændende produkter, for de besøgende at finde gode leverandører / samarbejdspartnere og for alle blev der lejlighed til at netværke med andre HR-interesserede.

professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

There is something rotten in Danish HRM?

Tilsyneladende er der en polarisering på vej inden for dansk HRM, og det sker på en ny og anden måde end dét, vi hidtil har kendt. Vi har nemlig været vant til, at der var en fortrop og en bagtrop, forstået som forskellen på traditionelle personaleafdelinger og mere innovative, strategisk forankrede HR-funktioner. Det er imidlertid en helt anden form for polarisering, der sker nu. Lad mig prøve at identificere et antal synlige, markante udviklingstræk i disse år og så stykke dem sammen til et helhedsbillede. I den forbindelse vil jeg bringe citater fra HR-praktikere, som har henvendt sig til mig og netop sagt, at der er noget i gære, og at HR-professionen er nødt til at tage affære.

Dr. Liza Castro Christiansen, Visiting Academic Fellow, Henley Management College

Does the Alignment of HR and Business Strategy Impact on Organisational Performance?

One of the means of measuring the effectiveness of Strategic Human Resource Management (SHRM) is by looking at the link between HR strategy and business strategy. This article explores how the alignment of these two strategies relates to organisational performance and addresses the core question, “Does the alignment of HR strategy and business strategy matter?” This article contains a summary of the full paper presented at the British Academy of Management last 11 - 13 September in England. It is the first of a series of three articles for “Personalechefen” based on the author’s thesis titled “The Alignment of HR Strategy and Business Strategy and Its Relationship to Effective Organisational Performance: An Investigation of Danish Companies”.

Charlotte Støvring, direktør GCI Mannov

Hold fast i medarbejderne med god intern kommunikation


Kim Staack Nielsen, PID-Personalechefer I Danmark

Moderne tider


Sonja Stokholm, knowentia

Hvordan man sikrer, at kompetenceudvikling giver reel udvikling og dermed skaber værdi.

Som slogan betragtet er udtrykket ”medarbejderne er en virksomheds vigtigste aktiv” lidt slidt. Men tiden er givet godt ud, når der bruges tid på overvejelser om den mest værdifulde måde at forvalte virksomhedens menneskelige ressourcer på.

direktør for Global Business Development, MBA Klaus Nielsen

Verdens største HR konference i Las Vegas


DIEU

Talent management: For the few or for the many?

As in sports, sustainable high performance in organisations is rooted in how talent is nurtured and developed. Talent management is more than ever on the corporate agenda. It is interesting to observe how large leading international corporations are addressing talent management differently and creatively nowadays.

China's HR Evolution

The future of effective human resources management in China lies beyond the challenges of recruiting, training, and retaining qualified workers