Personalechefen 5 - 2006

Tema: Kompetenceudvikling

En ny verden kræver nye løsninger

Med en langt mindre verden møder alle virksomheder nye udfordringer. Danske virksomheder står i disse år overfor at skulle finde de nicher, som i en hård konkurrencesituation kan være relevante. En fælles ting, som vi dog alle bør tage med i vores forretningsplaner, er danske medarbejderes gode evner til at tænke selv, være kreative og forholde sig kritisk.

Disse er evner, som har rødder helt tilbage i den danske folkeskole. Her lærer børnene nemlig at finde relevante informationer, at tænke selv og forholde sig kritisk til stoffet, lærerne og hinandens holdninger. Disse egenskaber tillæres måske i nogen grad på bekostning af udenadslæren, og selv om dette somme tider møder kritik, så er det spørgsmålet, om de danske elever alligevel ikke er bedre rustet til de fremtidige udfordringer.

Nu er det ikke kun i folkeskolen, at disse egenskaber kan bruges. Grundformen lægges her, og det betyder også, at det danske arbejdsmarked er befolket med kloge, selvtænkende medarbejdere. Så når opgaverne nu ændrer sig, så må Danmark være godt rustet til fremtidige krav.

Det faglige er – og skal stadig være – væsentligt, men det bliver i højere og højere grad også de personlige kompetencer, der kommer i fokus. Et eksempel herpå er de radioreklamer, hvor en større dansk virksomhed søger medarbejdere. I reklamen siges det, at virksomheden er helt ligeglad med hvilket job, man har i dag. Hvis blot man har den rette indstilling i det nye job, så er det det væsentlige. Mon ikke også mange andre virksomheder i disse år oplever, at der kommer et øget fokus på de personlige kvalifikationer.

Når personlige kompetencer er blevet så væsentlige, så er det jo også, fordi de faglige udfordringer ændrer sig så hurtigt, at vi alligevel trods faglig baggrund hele tiden har brug for at opdatere vores viden. Derudover er det også afgørende, at hvor de faglige kompetencer hurtig kan tillæres, så er det langt sværere at ændre folk opfattelse og indstilling til begreber som service, samarbejde, ledelse og empati.

Selv om nogle af disse personlige kompetencer nok kan udvikles og forbedres, så er det sværere. Dette forstærkes af, at det personlige felt ikke kun indbefatter personlige egenskaber, men også handler om holdninger og værdier. Også disse områder bliver mere og mere væsentlige, og når medarbejderne skal tænke selv og træffe gode beslutninger på virksomhedernes vegne, så er det afgørende, at der er sammenfald mellem den enkelte medarbejders og virksomhedens mindset.


Fra viden til gode vaner

Aalborg Portland Gruppen har udviklet et system, der målrettet kortlægger kompetencerne hos medarbejderne. Resultaterne bruges til at reagere på aktuelle strategiske udfordringer og udstikke kursen hos en af verdens førende cementproducenter.

Af Annette Viborg Lund, PID

”Du er fyret!”

For nylig hørte jeg, at det at blive fyret faktisk var den tredjeværste ting, som kunne overgå en. Øverst lå selvfølgelig dødsfald i den nærmeste familie. Dernæst skilsmisse og på en ”flot” tredjeplads kom oplevelsen at blive fyret. Undersøgelser viser, at når ordene falder til den pågældende medarbejder, så vil denne ikke efterfølgende kunne huske, hvad der ellers var blevet talt om. Vigtigheden af at kunne kommunikere både gode og dårlige nyheder er og forbliver essentiel. Spørgsmålet er bare, i hvilken form det gøres på.

Af cand.psych. Ebbe Lavendt, Reframe

Fokus på personlige kompetencer - - et kritisk syn på personlig udvikling

Ønsker du en mere nuanceret opfattelse af personlige kompetencer? Psykologfaglig viden om emnet kan give dig en bedre forståelse og sætte dig i stand til at udvikle ”de bløde” kompetencer på en mere effektiv og etisk forsvarlig måde.

Copyright (c) 2006 Carswell Publishing

FINDING THE RIGHT COACH

When the CEO wants to hire a coach for executives, where does HR start? The executive coaching industry has exploded, resulting in more and more choices, but also a lack of consistency in credentials, licensing and approach. How can one tell who and what will work?

af Helle Wehl

Den perfekte vekselvirkning

Den 1. januar 2007 tager den 44-årige orlogskaptajn Søren Fage Sørensen, imod sine syv nye medarbejdere i Forsvarets Materiel Tjenestes (FMT) nyorganiserede kontrolsektion. Medarbejderne der er rekrutteret fra såvel Flyvevåbnet, Hæren og Søværnet, møder op på den nye arbejdsplads med differentierede baggrunde på grund af de tre værns forskellige værdier. At få sammentømret den nye enhed er dog kun en del af den udfordring, som venter Søren Fage Sørensen, idet han – sammen med de ca. 200 andre ledere, der bliver ansvarlige for forskellige dele af FMT – skal indstille sig på, at store dele af FMT ikke længere vil være opbygget som en hierarkisk organisation, men derimod som en flad matrixorganisation.

Af professor, dr.merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

Ledelse: Fra vicevært til værdi- og visionsbærer

Viceværten gik rundt med den lejer, der skulle fraflytte sin pensionskasselejlighed. ”Loft, vægge og træværk skal jo males, og gulvet skal slibes og lakeres.” ”Ja”, sagde lejeren. ”Men vinduerne skal være nypudsede, når du fraflytter lejligheden,” sagde viceværten. ”Jamen, sagde du ikke lige, at der skal slibes og males i hele lejligheden?????”. ”Jo, men reglerne siger, at der skal være pudset vinduer”, svarede viceværten, ”og vi er desuden nødt til at sende en elektriker ud og skifte de to pærer i badeværelset.”

Af cand.Psych.aut. Poul Røpke, Fiftyplus

Hold hjernen ung

Kognitiv fitness træning giver større kompetence og arbejdsglæde. En hovedpointe i artiklen er, at ældre medarbejdere ved hjælp af målrettet kognitiv træning kan fungere på fuld omgangshøjde med yngre i langt de fleste virksomheder. Artiklen behandler de vigtige forudsætninger for, at det kan lade sig gøre at beholde de ældre, erfarne folk, og hvad der skal til for at holde hjernen ung. Dermed bliver det reelt muligt at ligestille yngre og ældre medarbejdere.

HR – fremtidens provokatør!

Human Resources (HR) er et knudepunkt for arbejdet med organisatorisk og økonomisk fremgang gennem menneskelige og sociale forhold. I HR knyttes et styringsmæssigt ønske om forenkling og kontrol til maksimale komplekse menneskeligt sociale processer. Derfor er – og har – HR altid været et evigt voksende maskinel af værktøjer, teknikker og praksisser, der har til hensigt at indfange, forudsige og håndtere virksomhedens produktivitet under indtryk af, at produktivitet i sidste instans afhænger af mennesket. Udviklingen gør det nødvendigt for HR at arbejde med virksomhedens socialitet som en transformativ kraft, og det kræver både indsigt i det sociale og mod til at provokere.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Købmand i personalepleje

Faglige færdigheder kan i høj grad tillæres. Personlige egenskaber såsom drive og empati er derimod sværere at tillære sig, men de er umådeligt vigtige for de fleste virksomheder. Læs hvorfor Netto har sat fokus på de personlige kompetencer.

Af Marianne Sommer

Har du talt med dit netværk i dag?

Har du tænkt over, at et godt netværk kan åbne døre for dig både arbejdsmæssigt og socialt? Hvis ikke, så er det bare med at komme i gang med at tænke i netværksbaner, mener Tim Larsen fra Accept Media.

Annette Viborg Lund, PID

Arbejdet ved rejsens ende …

At arbejde med mennesker i stor krise kræver en stor mængde af menneskelige ressourcer. Så store, at det stiller store krav til arbejdspladsen og dennes arbejdsmiljø. Der skal være nogle at læsse af på, når bægeret er fyldt – og der skal være nogle at sparre med, når man står i situationer, som er ved at blæse én omkuld.

Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

Skab en bedre hverdag for alle

Et jubilæum er nået. PID har nemlig for 10. gang haft fornøjelsen af at uddele årets personalechefpris. HR-messen Træfpunkt Human Resource var igen stedet, hvor prisen blev overrakt den 5. oktober, og prisen gik i år til HR Manager Lene Kjærbo Groth, IKEA Danmark.

Fleksibel løn?

Fleksibel løn betyder, at en arbejdsgiver tilbyder en løn, som er mere fleksibel i forhold til den enkelte medarbejders situation, og som typisk også medfører en beskatningsmæssigt lempeligere løsning.

Michele Guarini

GENERISKE KOMPETENCER

Når man tidligere talte om kompetencer, henviste man til et forvaltningsmæssigt begreb. Medarbejderen var med udgangspunkt i sine faglige kvalifikationer tildelt en ret til eller et ansvar for at udføre en bestemt opgave / embede. Kompetencebegrebet bliver i dag forstået og anvendt helt anderledes. I moderne management sammenfatter det nu alle de faktorer, der er nødvendige for at fungere i en bestemt kontekst. Medarbejderens faglige kvalifikationer, færdigheder, personlighed, disposition til handling osv. smelter sammen og bliver til den forankrede kompetence. De mere konkrete, faglige kvalifikationer udgør således ikke længere hele kompetencen, men er medvirkende faktorer der er nødvendige for at realisere kompetencen.

Unik Human Resources A/S

Manglende fastholdelse en stigende trussel mod virksomheder

Stor undersøgelse fra Unik Human Resources A/S viser, at det står sløjt til med fastholdelsen af medarbejdere i danske virksomheder. ”Advarselslamperne blinker” er kommentaren fra administrerende direktør Lise Holt Olesen