Personalechefen 5 - 2005

Tema: In-House Training

Ude godt, hjemme bedst?

Løbende uddannelse og udvikling er et must i alle virksomheder. Det er derfor også typisk en opgave, der fylder meget i HR-afdelingerne.

I mange år har dette afstedkommet et stadigt voksende kursusmarked. Der er i dag mange kursusudbydere, og det vil der sikkert blive ved med. At tage på kurser engang imellem er nødvendigt. Det giver ny faglig eller personlig viden, det giver medarbejderne indsigt i, hvordan tingene er andre steder (og måske er græsset ikke altid grønnere), og det giver nye input til det daglige arbejde. Dog det vigtigste er udvidelsen af de faglige og personale kompetencer, som optimerer virksomhedens evne til at være på forkant og konkurrencedygtig i forhold til branchen.

Uddannelsesforløb uden for huset kan dog på visse områder være lidt problematisk, da de ofte skal passe til mange virksomheder / personer og ikke tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov.

Derfor er et godt supplement til det eksterne kursusmiljø in-house training. Mange virksomheder har også allerede dette punkt på dagsordenen og arbejder struktureret eller mere uformelt med læring i egen virksomhed. Både for at sikre viden der passer til virksomheden, men også for at udnytte de ressourcer, der allerede er til stede i virksomheden.

Intern læring omfatter mange forskellige typer af læring, og mange steder udvikler man med udgangspunkt i praksis en række egne læringsmetoder til brug for videndeling, udviklingsarbejde eller oplæring. Nogle af de kendte læringsformer er sidemandsoplæring, coaching, mentorordninger, følordninger og så videre, men også mange andre tiltag kan være interessante at sætte fokus på.

Vi har i dette nummer af Personalechefen valgt at sætte fokus på området, og med mange forskellige artikler håber vi at kunne inspirere til nye spændende og brugbare udviklings- og uddannelsesaktiviteter.

God læsning


Af Marianne Sommer

Når medarbejdere underviser medarbejdere

Carlsberg har gode erfaringer med at bruge interne ressourcer kombineret med eksterne, både når virksomhedens værdier skal cementeres, og når lederne skal trænes.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Samarbejde på tværs skaber innovation

Et innovationsforum hos Graasten Salater har givet nye forretningsmæssige ideer, men det har også forbedret samarbejdet og forståelsen mellem marketing, salg og produktion.

Af cand.jur. Mette Nørlem, PID

Fra kollega til kollega

Tutorordning skulle sikre god introduktion af nye medarbejdere. Dels for at sikre sig at nyansatte faldt godt til, men også for at sikre overførsel af kultur og historie og ikke mindst sikre sig, at der allerede fra første ansættelsesdag blev sat fokus på sikkerheden, så arbejdsulykker kunne undgås.

Af Casper Littrup, konsulent, Opfindelser & Kreativitet, Teknologisk Institut

Med nytænkning og innovation på dagsordenen

Nytænkning og innovation er højt på dagsordenen mange steder. Og det er mennesker, som skal være nytænkende og komme op med de nye løsninger. Det er mennesker, der skal bryde med de vante tankemønstre og arbejdsrutiner. Det er mennesker, som skal arbejde på tværs af interesser og viden om teknologi, brugeres behov, økonomisk rentabilitet, kommunikation, design, produktion og meget andet. Så arbejdet med nytænkning og kreative processer er mere og andet end idegenerering.

Af Marianne Sommer

Intern undervisning med HR på sidelinien

Firmaet Leaf har haft stor succes med at benytte sig af interne kræfter, når de skal undervise deres medarbejdere. Personaleafdelingen er en vigtig ressource i denne sammenhæng.

Af afdelingsleder Pia Friberg, NIRAS Konsulenterne

Fusioner, mennesker og intern kompetenceudvikling


Af professor Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

Når HRM krydser grænser


CIPD

Skab coachingmiljø

Det er værdiløst at forsøge sig med coaching, hvis man ikke først sørger for at udvikle et godt coachingmiljø, siger en af Englands mest kendte coaches, Carol Wilson.

Personal og ledelse nr. 4/2005

Sådan når du HR-toppen

Bredde, bredde og atter bredde. Personaledirektørerne er stort set enige om, hvad der er vigtigst for at nå toppen inden for personaleområdet. Bred erfaring kombineret med HR-kompetencer og god forretningsforståelse er en forudsætning for at nå toppen.

Personal nr. 5/2005

HR i Europa

Inden for Europa er forskellene mellem forskellige traditioner og personalearbejdet store. Dog er der alligevel HR-fællestræk og tanker, som præger og optager det europæiske personalearbejde som eksempelvis: effektivitet samt hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Nils Villemoes, lektor, Handelshøjskolen, Århus

OPSKRIFT PÅ GOD LEDELSE:


Af Birgitte Sally, Sally Kommunikation, Cand. mag. i kommunikation/drama og psykoterapeut

En sviptur gennem small talkens velsignelser


Dialog Europe – A Thomson Company

Looking for the right employee? 'Hire slow, fire fast'

What happens when you hire the wrong person for the job? An example of the problem has been dominating the news in the last few weeks: the case of Michael Brown, the much maligned director of the U.S. Federal Emergency Management Agency, who is now out of a job amid criticism of his organizations response to the hurricane devastation in New Orleans and questions about his qualifications for the post.

Dialog Europe – A Thomson Company

Thought Leadership: 'H' stands for human

Pinewood studios, best known for the creation of movie magic over the decades, is not unused to hosting star quality. Batman, Lara Croft, James Bond and Superman are well-known visitors. Now one of HRs own heroes has made his own belated debut there.

Af Marianne Selvig Olsen, kontekst og Heidi Østergaard, advisor HR

Emotionel intelligens i organisationen – en ledelse i balance


Af Mette Nørlem, cand.jur., PID

HR i forretningen og forretningen i HR

Årets HR-messe Træfpunkt Human Resource dannede endnu en gang rammen om uddelingen af årets personalechefpris. PID uddelte prisen for 9. gang, og i år blev prisen tildelt Nordic HR Director Maj Britt Andersen, SAP Nordic.

Af Hanne Buje Jensen, Peopletools

Smid kludetæpperne ud – og få værdien af HR gjort synlig

I en artikel i Børsen den 26.08 fik HR bundplacering på direktionens liste af vigtigste funktioner. Som mangeårig HR-ansvarlig tror jeg, hovedårsagen er, at vi i HR sidder og arbejder med et kludetæppe af forskelligartede værktøjer bragt til HR-afdelingen via skiftende med-arbejdere og konsulenter – værktøjer som ikke altid ”snakker lige godt sammen”, og som derfor suboptimerer vores indsats. Samtidig har vi ikke beskæftiget os særlig meget med effekten af vores arbejde på bundlinien. Min opfordring er, at vi skal smide kludetæpperne ud, få HR-arbejdet designet som en helhed og sidst men ikke mindst at få synliggjort værdien af vores arbejde.

Af uddannelseskonsulent Lene Daugaard, Ledernes Hovedorganisation

Lederudvikling skaber resultater på bundlinien

God ledelse betaler sig. Send virksomhedens ledende medarbejdere på skolebænken og tjen flere penge. Danske virksomheder, der satser på høj lederudviklingsaktivitet, er mere effektive og får bedre resultater på bundlinien end virksomheder, der kun sætter få ressourcer af til at udvikle deres nøglemedarbejdere.

Af Randi Christiansen, Senior Tax Consultant, KPMG

Registreringsafgift på udenlandske firmabiler – ny dom fra EF-Domstolen