Personalechefen 5 - 2003

Tema: Coaching /Teamudvikling

1+1=3

Der har igennem det seneste årti været stor fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling. Virksomhederne har brugt og bruger store summer på udvikling af medarbejdernes faglige og personlige ressourcer.

Alt sammen med det formål at medarbejderne skal være bedre til at udføre deres job. Mange steder er man imidlertid også kommet til den erkendelse, at det ikke kun handler om, hvordan den enkelte medarbejder ”performer”, men i lige så høj grad om hvordan medarbejderne arbejder sammen som et team.

Der er mange måder, hvorpå man i virksomhederne kan arbejde med at få teamet til at fungere bedre. Begreber som coaching, networking, teamudvikling og lignende er måske stadig relative nye begreber i danske virksomheder, men i andre dele af samfundet eller i andre lande har man opereret med begreberne længe.

Tænk blot på sportens verden. En fodboldtræner skal løbende prøve at sammensætte det bedste hold. Og selv om træneren som udgangspunkt vil udpege de bedste spillere til hver af de enkelte pladser, vil han også i høj grad skele til, hvordan han kan sammensætte den gruppe, der til sammen vil løfte opgaveløsningen et trin højere op.

Også et andet begreb, man ser dukke op i danske virksomheder, kendes fra sportens verden - nemlig coaching. Coaching forstås her ofte som egentlig træning og bruges som beskrivelsen af, hvordan træneren ved hjælp af råd og vejledning forsøger at få idrætsudøveren til at udrette store præstationer. Mange chefer får i dag ofte rollen som coach i stedet for den traditionelle lederrolle og sikkert flere i fremtiden, men er coaching nu også det samme i erhvervslivet som i sportens verden?

Hvis man som virksomhed formår at sikre, at medarbejderne til enhver tid er ajourført og opdateret, og samtidig kan få deres samspil og samarbejde til at fungere rigtig godt, så er der ingen tvivl om, at løsninger – langt højere end dem medarbejderne ville nå hver for sig – er indenfor rækkevidde, og regnestykkets sum bliver større end de enkelte komponenter til sammen.

Da mange virksomheder er bevidste om, at medarbejdernes samarbejdsevne, udvikling og evne til at dele viden er af højeste betydning, har vi valgt i dette nummer at sætte fokus på emnet. Vi har spurgte en række eksperter, virksomheder samt personer med eget kendskab til emnet, om hvordan de ser mulighederne for teamudvikling. Og vi giver også et bud på, hvad coaching i erhvervslivet så egentlig er!

God læsning